• Wannes Daemen

Dit is een overval

Meneer: Dit is een overval.
Mevrouw: Excuseer?
Meneer: Dit is een overval. Uw geld of uw leven.
Mevrouw: Maar meneer…
Meneer: Zwijgen! Uw geld of uw leven! En snel een beetje verdomme!
Mevrouw: Maar meneer, u hebt geen…
Meneer: Klep dicht mil­jaarde! Dit is een overval, hoort ge dat? Dit is een overval!
Mevrouw: Meneer, ik wil nie…
Meneer: Een ooover­vaaaal! Een fokking overval! Een oo vee ee er vee aa el! Trut! Een overval! Zijt ge doof of wat?
Mevrouw: Nee meneer, ge hoeft zo niet te brullen, ik hoor u…
Meneer: Uw geld of uw leven! Al uw geld en de inhoud van de kassa, trut!
Mevrouw: Meneer, luister nu eer…
Meneer: Moet ik er op kloppen of wa?! Moet ik er op kloppen misschien?
Mevrouw: Nee meneer, dat is niet nodig, maar ik wil…
Meneer: Gij wilt just niks gij! Gij geeft mij al uw geld of uw leven, en snel verdomme!
Mevrouw: Meneer!
Meneer: Wat verdomme?!
Mevrouw: Meneer! Gij hebt niet eens een pistool!
Meneer: Wat? Wat?
Mevrouw: Dat ge geen pistool hebt. Hoe denkt gij mij te over­vallen zonder een p…
Meneer: Hoe denkt ge dat ik in gods­he­renaam aan een pistool zou moeten geraken?! Weet gij hoe moeilijk het is om daar een ver­gunning voor te krijgen?
Mevrouw: Nee meneer, maar zonder pistool gaat ge toch echt niet vee…
Meneer: Zwijgen! Zwijgen trut of ik klop erop!
Mevrouw: Meneer ik ga mijn geduld ver­liezen zulle. Bovendien zijn er klanten aan ’t wachten.
Meneer: Wat?
Mevrouw: Ik moet mijn klanten bedienen. En gij zijt voor­ge­kropen. Ik heb hier helemaal geen tijd voor meneer.
Meneer: Maar uw geld of uw leven dan?!
Mevrouw: Meneer, daar gaat ge dan toch es voor moeten terug­komen, zulle.
Meneer: Hoe terug­komen? Wat terugko…
Mevrouw: En dan bij voorkeur mét een pistool. Dat vind ik precies toch overtuigender.
Meneer: Ver­domme toch. Stomme trut. Ik klop erop zulle.
Mevrouw: Ja meneer, dat hebt ge al een paar keer gezegd. Maar zo gaat dat niet werken hoor.
Meneer: Dus wat? Geen geld of wa?
Mevrouw: Nee meneer, ik ga u geen geld geven. Wat denkt ge wel zeg.
Meneer: Gdmljrde.
Mevrouw: Excuseer?
Meneer: Niks. Doe mij maar een pakske Fortuna Light.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *