Dit is een overval

Meneer: Dit is een overval.
Mevrouw: Excuseer?
Meneer: Dit is een over­val. Uw geld of uw leven.
Mevrouw: Maar meneer…
Meneer: Zwij­gen! Uw geld of uw leven! En snel een beet­je verdomme!
Mevrouw: Maar meneer, u hebt geen…
Meneer: Klep dicht mil­jaar­de! Dit is een over­val, hoort ge dat? Dit is een overval!
Mevrouw: Meneer, ik wil nie…
Meneer: Een ooover­vaaaal! Een fok­king over­val! Een oo vee ee er vee aa el! Trut! Een over­val! Zijt ge doof of wat?
Mevrouw: Nee meneer, ge hoeft zo niet te brul­len, ik hoor u…
Meneer: Uw geld of uw leven! Al uw geld en de inhoud van de kas­sa, trut!
Mevrouw: Meneer, luis­ter nu eer…
Meneer: Moet ik er op klop­pen of wa?! Moet ik er op klop­pen misschien?
Mevrouw: Nee meneer, dat is niet nodig, maar ik wil…
Meneer: Gij wilt just niks gij! Gij geeft mij al uw geld of uw leven, en snel verdomme!
Mevrouw: Meneer!
Meneer: Wat verdomme?!
Mevrouw: Meneer! Gij hebt niet eens een pistool!
Meneer: Wat? Wat?
Mevrouw: Dat ge geen pistool hebt. Hoe denkt gij mij te over­val­len zon­der een p…
Meneer: Hoe denkt ge dat ik in gods­he­re­naam aan een pistool zou moe­ten gera­ken?! Weet gij hoe moei­lijk het is om daar een ver­gun­ning voor te krijgen?
Mevrouw: Nee meneer, maar zon­der pistool gaat ge toch echt niet vee…
Meneer: Zwij­gen! Zwij­gen trut of ik klop erop!
Mevrouw: Meneer ik ga mijn geduld ver­lie­zen zul­le. Boven­dien zijn er klan­ten aan ’t wachten.
Meneer: Wat?
Mevrouw: Ik moet mijn klan­ten bedie­nen. En gij zijt voor­ge­kro­pen. Ik heb hier hele­maal geen tijd voor meneer.
Meneer: Maar uw geld of uw leven dan?!
Mevrouw: Meneer, daar gaat ge dan toch es voor moe­ten terug­ko­men, zulle.
Meneer: Hoe terug­ko­men? Wat terugko…
Mevrouw: En dan bij voor­keur mét een pistool. Dat vind ik pre­cies toch overtuigender.
Meneer: Ver­dom­me toch. Stom­me trut. Ik klop erop zulle.
Mevrouw: Ja meneer, dat hebt ge al een paar keer gezegd. Maar zo gaat dat niet wer­ken hoor.
Meneer: Dus wat? Geen geld of wa?
Mevrouw: Nee meneer, ik ga u geen geld geven. Wat denkt ge wel zeg.
Meneer: Gdmljrde.
Mevrouw: Excuseer?
Meneer: Niks. Doe mij maar een paks­ke For­tu­na Light.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.