• Wannes Daemen

Waarom toch? Waarom?

Waarom sterven er mensen van honger? Waarom slaan mensen auto­ruiten in? Waarom vechten mensen om olie? Waarom worden onschuldige burgers opge­sloten? Waarom maken mensen ruzie met elkaar? Waarom ziet ge zoveel flauwe zever op tele­visie? Waarom slaan buren elkaar de hersens in? Waarom toch?

Waarom liggen mil­joenen tie­ner­trutten aan de voeten van een inge­zeepte wie­ner­schnitzel als R. Kelly? Waarom wordt zo’n omhoog­ge­vallen blafpoep beroemd met teksten die laxeer­mid­delen over­bodig maken? Waarom kan zo’n zanger van lik-me-vestje zich mil­jonair noemen, terwijl ik elke frank in twee moet bijten? Waarom toch?

Ik wil even bena­drukken dat ik wer­kelijk geen enkel idee heb hoe boven­ge­noemde wie­ner­schnitzel in mijn itunes-library is terecht­ge­komen. Ik wil dus met klem gezegd hebben dat ik niet ver­ant­woor­delijk ben voor deze ano­malie in mijn digitale pla­tenkast en dat het waar­schijnlijk een gemene streek is van HBI (Hacking Bak­vissen International).

Maar goed. R. Kelly kwam dus voorbij. Blijkbaar vond hij het ooit nodig een nummer uit te kotsen met de won­der­lijke titel ‘Sex in the kitchen’. Omdat het behang hier spontaan van de muren begon te krullen, werd ik nieuws­gierig en luis­terde ik even aan­dachtig naar de tekst­lijnen van meneer Kelly. (Kelly is een meis­jesnaam, dat weet ie hopelijk toch?)

Cuttin up tomatoes, fruits, and vege­tables, and potatoes
Girl You look so sexy
While you’re doin’ the damn thing
That I want sex in the kitchen
Over by the stove
Put you on the counter
By the but­tered rolls
Hands on the table
On your tippy toes
We’ll be makin love
Like the res­taurant was closed

Mijn liefde voor al wat schoon is draait zich om in haar graf. Is mijn liefde voor al wat schoon is dan dood? Ja, mijn liefde voor al wat schoon is, is dood. R. Kelly heeft vandaag met een emmer stront en een schepje mijn liefde voor al wat schoon is vermoord.

Ik vind R. Kelly een gewe­tenloze moordenaar.
Als u het daar niet mee eens bent, dan is mijn grote broer bij de politie, begrepen?

Tot slot – omdat gelukkig niet elke muzieknoot kommer en kwel oplevert – wek ik mijn liefde voor al wat schoon is weer tot leven met het aller­beste sex-in-de-keuken-nummer dat ooit gemaakt is. Vergeet wie­ner­schnitzels en geniet u even mee van deze sen­suele parel:

[audio:01 Cho­colate Salty Balls (P.S I Love You) Chef.mp3|titles=Chocolate Salty Balls|artists=Chef]

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *