Raadsel met ober en een natte zoen aan het eind

Als gij met mij op res­tau­rant gaat, dan bestel ik voor u iets lek­kers. En ik ver­tel het vol­gen­de verhaal.

Dit raad­sel begint met de oplos­sing. Fuck you, Memen­to. Er ont­breekt geen ober. Het pro­bleem ont­staat alleen maar door de manier waar­op het gesteld wordt (sto­ry of my life). Iede­re man heeft kwa­dril­jon­kel poe­pers betaald, dat maakt bij elkaar kwa­dril­jon­kel kom­ma meloe­nen poe­pers – hier­van heeft de ober zes meloe­nen gehou­den en de mana­ger zit in zijn kan­toor­tje in een Bur­da uit de jaren zeven­tig te bladeren.

Ik hou van raad­sel­tjes, maar als ik ze niet kan oplos­sen, gaat de lief­de snel over. Een ober is het­zelf­de als een kel­ner, of ne gar­çon. Wai­tress kan ook, maar dan met bor­sten en in Ame­ri­ka. Start. Drie man­nen zit­ten in een res­tau­rant. Het is geen res­tau­rant dat mee­doet aan Mijn Res­tau­rant. (In de vol­gen­de zin gaat de reke­ning komen. Dat wil eigen­lijk zeg­gen dat de ober, de kel­ner of de wai­tress komt met de reke­ning. De reke­ning op zich­zelf komt natuur­lijk niet. Ten­zij één van de drie man­nen heel hard lijkt op een top­less Ver­o­ni­que de Cock. Dan kan ik me nog voor­stel­len dat de reke­ning komt.) De reke­ning komt en bedraagt 30 euro, en iede­re man geeft een bil­jet van 10 euro aan de ober. Ze had­den ook met z’n drie­ën één bil­jet van 30 euro kun­nen geven, maar zo’n bil­jet bestaat voor­als­nog niet. Dat u het even weet. De ober neemt de bil­jet­ten in ont­vangst en steekt ze god­ver­dom­me hoe is het moge­lijk in brand! Mil­jaar­de wat een lul zeg over­han­digt ze aan de mana­ger; die besluit ech­ter dat de ober de man­nen teveel heeft gere­kend en geeft de ober 5 euro om aan de man­nen terug te geven.

Als gij met mij op res­tau­rant gaat, dan bestel ik voor u iets lek­kers. Dan vraag ik aan de gar­çon de wijn­kaart, en kies ik de lek­ker­ste en de duur­ste fles die er is. Dan proef ik de wijn, en ver­tel ik dat er geen wijn geschik­ter is om uw keel­gat te stre­len. Ik zal niet gelijk vra­gen of ik ook uw keel­gat mag stre­len, dat zou er een beet­je over zijn.

Als gij met mij op res­tau­rant gaat, dan bestel ik voor u iets lek­kers. Dan ga ik – samen met de gar­çon – per­soon­lijk in de keu­ken veri­fi­ë­ren of uw steak wel net­jes à point wordt gebak­ken. Als dat niet zo is, ga ik zwaar van mijn tak maken en dat we hier god­ver­dom­me voor geen geld ter wereld nog ooit een voet bin­nen zul­len zetten.

(Gaat af met slaan­de deuren)

Nu komt het eigen­lij­ke raad­sel. Om het nog wat moei­lij­ker te maken, heb ik de oor­spron­ke­lij­ke getal­len ver­van­gen door iets anders. U merkt wel wat.

Als de ober terug loopt naar het tafel­tje stopt hij – want zo nauw neemt hij het niet met de eer­lijk­heid – zes meloe­nen in zijn eigen zak en geeft iede­re man slechts 5 meloe­nen terug.
Dat bete­kent dat iede­re man kwa­dril­jon­kel poe­pers heeft betaald – bij elkaar dus kwa­dril­jon­kel kom­ma meloe­nen poe­pers. De ober heeft zes meloe­nen, de man­nen heb­ben kwa­dril­jon­kel kom­ma meloe­nen poe­pers betaald… dat is bij elkaar meloe­nen euh.
Wat is er gebeurd met de ont­bre­ken­de ober?

Als gij met mij op res­tau­rant gaat, en uw steak was net­jes à point, dan bestel ik voor u iets lek­kers. Dan vraag ik de des­sert­kaart, en dan kies ik een des­sert met veel ster­ke drank erin. Als ge het lek­ker vindt, bestel ik gewoon een twee­de nage­recht. En een der­de en een vier­de. En als ge dan geen pap meer kunt zeg­gen, vraag ik aan de gar­çon om nog een vijf­de toe­tje door uw strot te ram­men. Des­noods met zo’n han­di­ge stam­per waar ge puree mee kunt maken. En ge moet niet den­ken dat dat pijn gaat doen, want ik heb een roman­ti­sche inborst.

Aan dit raad­sel zijn geen prij­zen ver­bon­den. Als u het per se nodig vindt om de rest van de wereld las­tig te val­len met wat u denkt dat de oplos­sing is, dan zal ik u niet tegen­hou­den. Maar u kan veel beter iets nut­tigs gaan doen. Uw lief vol op de bek zoe­nen, bijvoorbeeld. 

En dat is een aanrader.
Want als er iemand een tong heeft om honing mee te roe­ren, dan is het uw lief wel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.