Ik zal het vinden (003)

Ten eer­ste vind ik dat ik niet altijd zo ner­veus moet doen.

Ten twee­de vind ik dat ze bij de Quick een ande­re naam moe­ten ver­zin­nen voor hun­ne Giant. Dat is geen Giant, dat zijn twee lap­kes goed­koop gehakt tus­sen een oude boter­ham. ‘t Is ver­dik­ke een aan­flui­ting voor al het moois dat de fast­food­we­reld ons te bie­den heeft.

Ten der­de vind ik dat de koning een idi­oot is. Voor de men­sen die de koning niet ken­nen, dat is die rare bib­be­ren­de clown die één of twee keer per jaar iets zegt op tele­vi­sie over eer­lijk­heid en nobel­heid en mede­men­se­lijk­heid en zui­nig­heid en tole­ran­tie en ande­re belang­wek­ken­de zaken waar­van hij met zijn okkernoot-hersens amper de bete­ke­nis kan vat­ten, om zich dan enke­le weken later een jacht (dat is een boot voor rij­ke stin­kers die stie­kem hopen dat ze toe­val­lig ooit – al varend over de wil­de baren – Paul Jam­bers en zijn inter­view­schuit zul­len tegen­ko­men) aan te schaf­fen waar­van de aan­koop­prijs niet eens op een over­schrij­vings­for­mu­lier past. Dat is de koning. Dat is onze koning en ik hoef hem niet. Dus doe hem weg, alstublieft.

Ten vier­de vind ik het raar dat de BRT (ik blijf het na al die jaren de BRT noe­men, ver­geef me) er toch in slaagt om recla­me te maken voor boter en kaas en Nec­ker­mann en weet ik wat nog alle­maal. Ik dacht altijd dat de BRT een neu­tra­le over­heids­in­stan­tie was, die niet gebruikt mag wor­den voor com­mer­ci­ë­le doel­ein­den. Kan iemand mij dat eens uit­leg­gen? Via welk ach­ter­poort­je in de wet­ge­ving geraakt Nec­ker­mann daar bin­nen? En waar gaan de opbreng­sten van die recla­me naar­toe? Wordt dat in min­de­ring gebracht op onze belastingaangifte? 

Ten vijf­de vind ik het prach­tig dat een onbe­ken­de man mij aan het begin van de voet­gan­gers­tun­nel onder het sta­ti­on waar­schuw­de voor de polies, waar­door ik tij­dig van mijn fiets kon stap­pen en zo de streng ver­ma­nen­de arm van het Leu­ven­se poli­tie­korps ver­meed. Naar het schijnt is dat soort mede­men­se­lijk­heid in een stad als Amster­dam sche­ring en inslag, maar hier in Bel­gië zou je soms ver­ge­ten dat er nog men­sen zijn die ook jeuk krij­gen van agenten.

Ten vijf­de vind ik niet dat alles moet kloppen.

Ten zes­de vind ik dat Jack nooit naar Nina had moe­ten luis­te­ren. Dan moest hij zich nu geen nieuw lief gaan zoeken. 

Ten zeven­de vind ik dat onze kat­ten nu wel heel veel mui­zen van­gen. Sowie­so vin­den we de laat­ste tijd min­stens een keer per dag ergens een par­man­tig ten­toon­ge­steld knaag­die­ren­lijk­je in huis, maar gis­te­ren heb­ben ze iets van twee uur en half met een amper levend exem­plaar lopen dol­len. Op dit eigen­ste moment zijn ze dat stuntje aan het her­ha­len op twee meter van waar ik zit. Kan ik me weer gaan afvra­gen hoe ik in gods­naam zo’n piep­ding op een snel­le manier uit zijn lij­den kan ver­los­sen. Kat­ten zien er door­gaans lief en schat­tig uit, maar uit­ein­de­lijk zijn het gewoon gewe­ten­lo­ze beulen.

Ten acht­ste vind ik dat berg­op fiet­sen voor 12 uur ‘s mid­dags ver­bo­den zou moe­ten worden.

Ten negen­de vind ik dat we deze zomer van het weer niet veel te kla­gen heb­ben. Behal­ve dan mis­schien het feit dat De Mor­gen er steeds vaker als Het Laat­ste Nieuws gaat uit­zien. Maar als ik mij niet ver­gis, heeft dat niks met het weer te maken.

Ten tien­de vind ik dat ik nu maar snel bij mijn lief in bad moet kruipen.
‘t Is toch waar zeker.

[kzalt­vin­den]

6 reacties

 1. Bert schreef:

  Awel Wan­nes, geniet van dat bad jong !

  Dat vind ik.

 2. Lilimoen schreef:

  Ik vind dat uw woor­den over onze koning niet mild zijn. Ik ben een ‘roy­al­ty­wat­cher’ dus als we eens gezel­lig keu­ve­len dan moe­ten we het mis­schien niet over koning en co hebben.

 3. mis schreef:

  nav punt zes had ik een rij­tje van 24 verwacht.
  maar ik snap dat het punt­punt doet afleiden ;)

 4. Wannes schreef:

  @ Lili­moen: Jij, een roy­al­ty­wat­cher? Ik kan niet wach­ten tot de eerst­vol­gen­de discussie!

 5. Dat ten vier­de houdt mij ook al een tijd­je bezig. Het ten der­de laat ik maar voor wat het is. Er loopt er hier ook een­tje rond, maar die bib­bert nog niet te veel, zui­pen daar­en­te­gen en zijn Grieks wijf afblaf­fen schijnt hij wel te doen.

  Was gete­kend

 6. Marina schreef:

  Ik vind dat er vaker pun­ten zoals num­mer zes tus­sen moe­ten zit­ten. Ondanks/dankzij dat ik me schaam dat ik ‘m snap­te, moest ik echt kei­hard lachen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.