Ik weet ook niet op wie ge moet stemmen, bazeke.

Zon­dag trek­ken we weer met z’n allen – ver­plicht – naar het stem­lo­kaal. En dat omdat we nog steeds in een land wonen waar poli­ti­ci den­ken dat bur­gers niet zelf kun­nen beslis­sen of ze al dan niet hun stem wil­len uit­bren­gen. Daar krijg ik krie­bels van.

Waar ik ook krie­bels van krijg, is dat geen-reclame-stickers op brie­ven­bus­sen blijk­baar niet gel­den voor ver­kie­zings­druk­werk. Nu weet ik wel dat er een ver­schil is tus­sen recla­me en lelijk vorm­ge­ge­ven pro­pa­gan­da, maar toch. Ik hoef al dat papier niet.

Ik ben een begin­nend en ploe­te­rend free­lan­cer, ik heb te wei­nig cent­jes, ik krijg schurft van amb­te­na­rij en din­gen die ge aan een loket moet rege­len, en ik ben een beet­je men­sen­schuw. Voor al die pro­ble­men heb ik nog nooit een poli­ti­cus een oplos­sing horen aandragen.

Ik weet nog niet op wie ik moet stem­men. Er is nie­mand die mij tot dus­ver heeft kun­nen over­tui­gen. Mis­schien teken ik wel zo’n gro­te pie­mel op mijn stem­for­mu­lier. Of een baby-olifant. Of een baby-olifant met een gro­te pie­mel. En een tekst­bal­lon met ‘Onbe­trouw­ba­re gang­sters!’ erin. En dan dump ik en pas­sant al die over­tol­li­ge ver­kie­zings­fol­ders in de stembus.

NB Ik ga zeker niet op het Vlaams Belang stem­men. Hun recen­te ver­kie­zings­cam­pag­ne tart weder­om alle verbeelding:

In elk geval is het niet mijn land.

In elk geval is het niet mijn land.

6 Responses

 1. Casper schreef:

  Bij ons heet Vlaams Belang “Geert Wil­ders”. Ik hoor net dat die 4 zetels gaat pak­ken namens ons land. Stem­men heeft wei­nig zin als de her­sen­do­den stem­recht hou­den. Er zijn immers veel hersendoden.

 2. Impa schreef:

  Maar… Wie stemt er nou op een man in een kor­te broek?

 3. Ellen schreef:

  Je moet eens gaan horen of je Mar­got Van­der­strae­ten niet mag ver­van­gen bij Dem­or­gen. Camps heeft drin­gend wat talent nodig.

 4. Gerard schreef:

  Vreem­de opmer­king ellen, Die van­der­stre­a­ten is een hele ver­be­te­ring na die dewulf, wat een zager was dat zeg.. na al die jaren eens een ech­te pen..

 5. Ellen schreef:

  Sja, over sma­ken en kleuren …

  Ik vind de stuk­jes van Van­der­strae­ten rond­uit saai. Ze beschrijft taf­reel­tjes, elke dag opnieuw, maar er is nooit een poin­te. Nooit een gedach­te. ’t Zijn geen cur­sief­jes. Ze trekt gewoon foto’s met haar pen. Boven­dien heeft ze soms een krak­ke­mik­ki­ge zins­bouw waar ik het van op mijn heu­pen krijg. (na een grab­bel in de kran­ten­bak vb. ‘In die week­ends die zijn kin­de­ren bij hem door­bren­gen, pro­beert papa zo veel moge­lijk samen met hen te doen.’)

  Geef mij maar die goeie, poë­ti­sche Dewulf. Schoon was dat, heel schoon …

 6. Hilde Zenner schreef:

  Ik moet eer­lijk toe­ge­ven dat ik eerst moest wen­nen aan een een nieu­we stem op de voor­kant van mijn favo­rie­te krant.

  Gewoon foto’s trek­ken? Ik vraag me af wat Ste­fan Van­fle­te­ren van zoiets zu vinden ;)

  Ach ja men­sen wor­den vaak alleen geeerd wan­neer ze ver­trok­ken zijn…

  Ik ben blij met een vrouw op de voor­pa­gi­na en wat voor een.
  Ik ben in ieder geval een gro­te fan geworden.

  En Ellen goed nieuws voor jou er ligt een nieu­we Ber­nard in de boekhandel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.