I’m in a hammond kind of mood.

Ik heb een vraag­ske voor u. Maar eerst dit. 

Ik hou van veel muziek­ses. Ik hou van Prin­ce maar ook van Bura­ka Som Sis­te­ma. Ik hou van AC/DC maar ook van Batt­les. Ik hou (soms) van 2 Unli­mi­ted maar ook van Kel­pe. Enzo­voort.

Ik hou ook van stuk­skes muziek. Stuk­skes uit lied­jes. Flar­den. Zo zit er in het num­mer 100% van Sonic Youth één van de knap­ste drum­breaks die ik ken. Hij is heel kort en heel sim­pel, maar o zo krach­tig. Tel­kens als ik dat num­mer hoor, ga ik zit­ten wach­ten op die break. Hij komt onge­veer op 1’49”.

[audio:01 100percent.mp3|titles=100%|artists=Sonic Youth]

Of Sum­mer van Mog­wai. Dat is een num­mer waar ik tel­kens weer kie­k­e­vel van krijg. En het moment in dat num­mer waar mijn kie­k­e­vel zelf kie­k­e­vel van krijgt, komt op onge­veer 3’26”. Het is een gitaar die klinkt als een wolf in de ver­te. Mog­wai is een band die een audi­tief woud weet te plan­ten, een dik ondoor­dring­baar bos met hoge, drei­gen­de, mon­ster­lij­ke bomen van geluid en maar af en toe een klein straal­tje zon­licht tus­sen de bla­de­ren. En ergens in dat bos woont een wolf. En die wolf hoort ge huilen.

[audio:01 Summer.mp3|titles=Summer|artists=Mogwai]

Nog een stuks­ke muziek waar ik zo van hou, is de hammond-orgel-intro van het vol­gen­de nummer:

[audio:Child In Time.mp3|titles=Mijn kie­k­e­vel is zonet in zwijm gevallen.] 
Child In Time

Child In Time

Juist. Dat is Child In Time van Deep Pur­ple. En daar­over gaat mijn vraag­ske. Ik vraag me name­lijk gere­geld af of er muziek bestaat die klinkt als het intro van Child In Time. Een band die, of een album dat klinkt als – pak­weg – de eer­ste hal­ve minuut van dat num­mer. Mis­schien een band die ook een hammond-orgel in de gele­de­ren heeft, of op zijn minst een plaat met dezelf­de drei­gen­de en toch melo­di­eu­ze sfeer. Het hoeft dus hele­maal geen sym­fo­ni­sche rock­groep uit de jaren zeven­tig te zijn, of een ouwe knar met een orgel­tje. Het mag ook elek­tro­nisch zijn, of keel­ge­zang, of iets klas­sieks. Het moet muziek zijn waar­bij ge naar uw blo­te armen kijkt en denkt: Tiens, dit kie­k­e­vel ziet er net het­zelf­de uit als bij het intro van Child In Time.

Dat zoek ik dus. Kunt gij mij helpen?

NB: Ik ont­dek net op de Wikipedia-pagina van Child In Time dat het num­mer een cover zou zijn. Het ori­gi­neel vond ik You­tu­be: Bom­bay Calling van de groep It’s A Beau­ti­ful Day. Dat vind ik een hele idi­o­te naam voor een band, dus vind ik het niet zo erg dat Deep Pur­ple een paar noten gepikt heeft.
NogNB: Als extraatje ook nog de live-versie uit 1972 van het album Made In Japan. God­mil­jaar­de wat kan ik mezelf ver­lie­zen in dat num­mer. Twaalf minu­ten onver­sne­den genialiteit.
[audio:Child In Time (Live – Made in Japan).mp3|titles=Child In Time (Live)|artists=Deep Purple] 

10 reacties

 1. Ruben schreef:

  Zodra ik kie­ken­vel lees, kan ik ner­gens anders meer aan denken.

 2. ilse schreef:

  Mam­bo kurt heeft een hammond-orgel. ik hou veel van mambo-kurt, zeker als ik te veel heb gedronken
  http://www.mambokurt.de

 3. Oerwout schreef:

  Jim­my Smith voor het hammondje

  In-A-Gadda-Da-Vida van Iron Butterfly, 

  Bab­ba O’Ri­ley van The Who (het eer­ste num­mer met synt in :)

  When The Levee Brea­kes in de Led Zep­pe­lin versie

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Smith_(musician)

  http://en.wikipedia.org/wiki/In-A-Gadda-Da-Vida

  http://en.wikipedia.org/wiki/Baba_O%27Riley

  http://en.wikipedia.org/wiki/When_the_Levee_Breaks#Led_Zeppelin.27s_version

 4. Ik denk aan http://www.youtube.com/watch?v=UT-l81l7y28 en http://www.youtube.com/watch?v=csnzBnn8LFI. Nou denk ik daar gauw aan, als er om kie­ken­vel gevraagd wordt, maar ik geloof dat meer dan dat ook niet bedoeld is.
  Voor mij geldt het gan­zen­vlees voor onge­veer het hele album waar bei­de num­mers van afkom­stig zijn.

 5. spekvriend schreef:

  Onge­veer het hele oeu­vre van Jim­my Smith, komt wel in aan­mer­king denk ik.

 6. Zezunja schreef:

  En zijn bijna-naamgenoot Jim­my McGriff. Daar zit vast ook iets tussen.
  http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Jimmy+McGriff&aq=f

 7. Impa schreef:

  Maar – wel­licht off-topic want geen ant­woord op je vraag – waar ik dan weer kip­pen­vel van krijg is jouw beschrij­ving van Mogwai.
  Mog­wai… Be still, my bea­ting heart.
  Mees­ter­lijk, die wolf.

 8. sdc schreef:

  mula­tu astatke

 9. Wannes schreef:

  @ Ilse: Ik heb nog maar een heel klein beet­je gedron­ken, maar ik ben nu al fan van Mam­bo Kurt.
  @ Oer­wout (& Spek­vriend): Jim­my Smith is een enigs­zins onbe­ken­de, maar dat zal niet lang meer duren. Uw ande­re tips wor­den van­on­der het stof gehaald en in her­o­ver­we­ging geno­men. Behal­ve dan mis­schien Led Zep­pe­lin. De dag dat ik hen van­on­der het stof moet halen, is hope­lijk nog heel veraf.
  @ Joost Brum­mel­kamp: Ondanks mijn voor­lief­de voor veel muziek­jes, hou ik een klein beet­je van Cos­tel­lo, en soms ooit wie weet mis­schien een ienie­mie­nie beet­je van Mad­re­de­us. Pardon.
  @ Zez: Mag ik op jouw kamer­tje komen luisteren?
  @ Impa: Fijn!
  @ Sdc: Kijk, dat is nu es een tip om van te water­tan­den. Ik ken­de hem niet (dacht ik), maar bleek wel een plaat van hem in m’n itu­nes te heb­ben. Niet onmid­del­lijk het kie­k­e­vel waar ik naar op zoek was, maar ver­der wel bij­zon­der schit­te­rend. Dank!

 10. Ici Kobie schreef:

  Het Bel­gi­sche groep­ke ”Irish Cof­fee” heeft een aan­ste­ke­lijk melo­die­ke dat ”Mas­ter­pie­ce” heet. 

  http://www.myspace.com/irishcoffeeband

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *