HZ-Magazine

Vorm­ge­ving van een tijd­schrift voor stu­den­ten en mede­wer­kers van de Hoge­school Zee­land (Vlis­sin­gen, Neder­land). Een geïn­spi­reer­de ver­der­zet­ting van een bestaand con­cept, gericht op onder­ne­men­de jongeren.
Opdracht­ge­ver: Uit­ge­ve­rij Het Redac­tie­lo­kaal.

HZ-Magazine (1/3)

HZ-Magazine (1/3)

HZ-Magazine (2/3)

HZ-Magazine (2/3)

HZ-Magazine (3/3)

HZ-Magazine (3/3)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.