En ik dacht altijd dat praten tijdens de maaltijd onbeleefd was.

Niet dus. Op zon­dag 19 juli mag ik à volon­té met mijn mond vol eten bab­be­len, en wel tij­dens de Gent­se­fees­ten­brun­ches van eet­huis Molé in Gent. Han­dig toch, dat die Gent­se Fees­ten altijd in Gent door­gaan. Die flau­we grap gebruik ik enkel om te camou­fle­ren dat ik nog nooit naar de Gent­se Fees­ten ben geweest, een lacu­ne in mijn leven waar ik mij uiter­aard bodem­loos voor schaam.

U bent bij deze dus van har­te uit­ge­no­digd in de Land Van Waa­slaan 78 om 11u in de eer­ste helft van zon­dag 19 juli. Meer info op molekker.be of facebook. Ik geloof dat ge best reser­veert, maar dat moet ge voor alle zeker­heid maar aan de patron vra­gen. De bedoe­ling is dat ge u eerst ach­ter een tafel­tje pla­ceert voor een lek­ke­re brunch, en dat ik dan mijn best ga doen om met aller­lei vie­ze gedicht­jes uw eet­lust voor de rest van de dag om zeep te hel­pen. Maar wees niet bang, want naast slaan doe ik ook aan zal­ven. Waar­mee, dat hou ik voor­lo­pig geheim.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.