• Wannes Daemen

Als ik twijfel, zult gij mij strelen

Als ik twijfel, zult gij mij strelen
Gij zult start zeggen
Gij zult u niet bezinnen voor ge begint
Gij zult uw fietske pakken en naar de top van de hoogste berg fietsen
Gij zult uw fietske tegen ne boom zetten
Gij zult uit­kijken over het land
Gij zult mij­merend de horizon in ogen­schouw nemen
En gij zult van wal steken
Gij zult letters bedenken
Gij zult woorden vormen
Gij zult zinnen bakken
En gij zult uw gedacht zeggen
Gij zult uw gedacht neer­vleien op de maal­stroom van de wind
En gij zult met een klein duwke uw gedacht op gang helpen
Gij zult uw gedacht nakijken
Terwijl het mean­derend naar beneden dwarrelt
Terwijl het – gedragen door een zucht – de bodem van het dal zoekt
Gij zult uw gedacht niet ach­terna lopen
Gij zult zuchten
En nog zult gij zuchten
En nog en nog en nog zult gij zuchten
En gij zult zuchten tot ge de wind met een min­der­waar­dig­heids­complex wan­delen stuurt
En nog­maals zult gij uw gedacht zeggen
En gij zult uw gedacht samen met de wind wan­delen sturen
En gij zult uw gedacht geen plat­te­grond of hand­leiding ver­schaffen
En gij zult hopen dat uw gedacht beneden in het dal in goede handen valt
Gij zult daar niet over pie­keren
En gij zult daar geen woorden aan vuil maken
Gij zult vuile woorden proper poetsen
En gij zult kromme zinnen recht zeggen
Gij zult shit en fuck en kutzooi en hoe­relul en smegma zoeken
En een potteke
En gij zult shit en fuck en kutzooi en hoe­relul en smegma in dat potteke steken
En gij zult dat potteke naar beneden smijten
En gij zult geen woorden meer vuil maken
En gij zult het vol­gende zeggen:

Gij zult uw tanden poetsen en uw handen wassen
Gij zult koffie drinken en de krant lezen
Gij zult kri­tisch stil­staan bij het bin­nen­lands nieuws
En gij zult van het bui­ten­lands nieuws alleen de koppen lezen
Gij zult de krant sluiten en zien dat het morgen gaat regenen
Gij zult uw bestaan ver­zuchten en vloeken
Gij zult opnieuw uw tanden poetsen
Gij zult koffie drinken en opstaan
Gij zult naar de bakker gaan om een lang grijs gesneden, vier boter­koeken met rozijnen, een stok­brood, twee eclairkes, zes witte pistolees en evenveel sand­wichen
Gij zult afre­kenen met een briefke van vijftig ofschoon ge kleingeld genoeg hebt
Gij zult con­sta­teren dat het vandaag al regent
Gij zult uw bestaan ver­zuchten en vloeken
Gij zult op internet lezen dat vloeken gezond is
Gij zult blij zijn met dat nieuws
Dan zult gij u afvragen waarom ge zo’n slechte con­ditie hebt
Gij zult beginnen met sporten, met joggen en fietsen, met zwemmen en squashen
Gij zult fitness ver­foeien
Gij zult stoppen met sporten, met joggen en fietsen, met zwemmen en squashen
En gij zult u een fitness-abonnement aan­schaffen
Gij zult treuren om de dood van Michael Jackson
Terwijl het zweet u op het voor­hoofd staat
En de loopband onder uw voeten uw hielen doet vonken
I wanna be startin some­thing, zult gij denken
En I gotta be startin some­thing
Gij zult op één van de vieren­zestig tele­vi­sie­toe­stellen in de fit­ness­ruimte zien hoe R. Kelly slijmt dat hij u het liefst in de keuken op het aan­recht neukt
Gij zult aan Frank Zappa denken en aan het slijm dat uit het tele­vi­sie­toestel druipt
Gij zult de nieuwe minister van cultuur een troela vinden
Gij zult als ge heel eerlijk zijt eigenlijk elke minister een troela vinden
Gij zult u voor­nemen de vol­gende keer niet te gaan stemmen
Gij zult bang zijn voor de mexi­caanse griep
Gij zult bang zijn voor de spaanse, de ita­li­aanse, de beender- , en de buik­griep
Gij zult bang zijn voor ter­ro­risten
Gij zult bang zijn voor al wat kleur heeft
Gij zult bang zijn voor de zoetzure chi­lisaus in uw spa­ghetti
Gij zult bang zijn voor wat er onder de sluier schuilt
Gij zult bang zijn voor een ver­keers­on­geval
Bang voor een vos, een gier en een wol­venjong
Bang zult gij zijn voor de nacht en het daar­op­vol­gende ontij
Bang zult gij zijn voor het donker en de stemmen die ge hoort
Bang zult gij zijn tout court
Bang zult gij zijn voor uzelf
Gij zult bang zijn voor uzelf
Gij zult bang zijn en gij zult bib­beren
Gij zult u een frakske zoeken om het bib­beren tegen te gaan
Gij zult ne paraplu pakken omdat ge bang zijt dat de hemel op uwe kop zal vallen
Gij zult bang zijn
Gij zult bang zijn
Gij zult bang zijn

Dat ge bang zult zijn
Dat ge zult luis­teren naar wat ik zeg
Dat ge zult horen dat ik wannes heet
Goeiedag ik heet Wannes, ik ben bang, en gij?
Gij zult uzelf beleefd voor­stellen aan de toe­hoorders
Gij zult ook uw ach­ternaam zeggen en met twee woorden spreken
Goeiedag meneer, goeiedag mevrouw
Dag mooie mevrouw
Dag mooie mevrouw met uw prachtige billen mevrouw
Ach mevrouw, wat hebt ge prachtige billen
Gij zult de billen van mevrouw bewon­deren
Gij zult kijken, maar aan­komen niet
Gij zult hoog­stens onop­vallend in een hoekske gaan zitten kwijlen
Maar aan­komen zult gij niet
Gij zult de regels der eti­quette res­pec­teren
Gij zult iets om te drinken vragen
Gij zult koffie drinken en opstaan
Gij zult naar de bakker gaan om een lang grijs gesneden, vier boter­koeken met rozijnen, een stok­brood, twee eclairkes, zes witte pistolees en evenveel sand­wichen
Gij zult afre­kenen met een briefke van vijftig ofschoon ge kleingeld genoeg hebt

Gij zult zoveel gij
Gij zult dit en gij zult dat
En gij zult zus en gij zult zo
En gij zult op tijd opstaan
En gij zult uw tanden poetsen
En gij zult de nodige tele­foontjes doen
En gij zult pro­bleem­op­lossend denken
En gij zult dat niet ver­geten
En dit niet en dat niet
En dat zult gij doen en dit zult gij maken en daar zult gij op tijd zijn
En gij zult niet gaan klagen
Nee, gij zult niet gaan klagen
Gij zult dit en gij zult dat
En gij zult zus en gij zult zo
En gij zult en gij zult en gij zult en gij zult en gij zult
En gij zeult
En gij zult en gij lult en gij zaagt en gij zevert
En gij zult de tijd zien ver­strijken
En dan
Dan, als de nacht valt en het daar­op­vol­gende ontij zijn tanden laat zien
Dan zult gij naar mij toe komen
En gij zult mij kussen
En gij zult mij kussen
En gij zult mij sussen met uw mond
En gij zult verder niks

Gij zult mij beminnen, maar dat schijnt niet moeilijk te zijn
Gij zult mij ver­warmen, en ook dat zal vanzelf spreken
Gij zult mij van­binnen beminnen en van­buiten ook
Gij zult mij de nieuwe minister van cultuur doen ver­geten
En fitness en Frank Zappa en de fran­gi­pa­nekes die ge ver­geten waart
Gij zult mij zien
En gij zult zeggen wat ge wilt
Gij zult mij zien en gij zult de vol­gende woorden zeggen:

Wat gij zult doen, is helemaal niks
Wat gij zult weten, is al algemeen bekend
Wat gij zult zijn, is hier bij mij
Wat gij moet krijgen, is waar mijn hart van overloopt

Wat ik u wens, is na het ontij alles
Wat ik u wens, is wat gij al weet
Wat ik u wens, is met mij een leven

Want gij zult bang zijn
Gij zult angstig zijn en klein
Maar gij zult niet ver­geten
Dat wat ik u wens, mijn dood niet is
Gij zijt van mij
En dat zult gij

[Update 20/30/10] Ge kunt boven­staande tekst ook beluis­teren. Eat this, Bohemian Rhapsody.

3 reacties

 1. Bert schreef:

  Mooi !!

  Prachtige tekst om voor te lezen ! Ik heb hem aan mij voor­ge­lezen en mijn publiek vond het geweldig !

  :D

  Groetjes,

  B L van W

 2. tomasz schreef:

  Werkt men ten huize Daemen opnieuw aan theaterteksten?

  Want dat dat fijn zou zijn.

 3. jane schreef:

  heel schoon. zulle.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *