• Wannes Daemen

The Neve­rending Erection Poll

1. Gedicht

Oh man van staal,
kom trek van leer!
Gij liefdespaal,
oh nog nog meer!

Oh houten henk,
kom uit uw tent!
Gij godsgeschenk,
gij handvatvent!

Oh paal en pracht,
oh lollipop!
Slechts één gedachte:
waar kruip ik op?

Oh harde stijve staande stok,
ont­steek in mij uw laaiend vuur!
Oh majes­tei­te­lijke lekstokbrok,
geen lucifer natuurlijk maar passie elk uur!

Oh pik oh piet oh mast oh zwaard,
kom leg uw lot nu in mijn hand!
Oh kwispel, kwispel, kwispelstaart,
ik ruk mijn staart uit zijn verband!

Ont­zettend dikke ochtend-god,
gij opge­dreven trapraket!
Uw doel­zoekkop zoekt liefdesgrot
Hoort! Iepe iepe doet het liefdesbed

Gij man van staal,
kom trek van leer!
Oh liefdespaal,
oh nog nog meer!

2. Pardon?

Op Wiki­penis Wiki­pedia wordt de erectie omschreven als ‘het proces waarbij de zwel­li­chamen in de penis worden gevuld met bloed, waardoor hij opzwelt en geschikt wordt voor geslachts­ge­meen­schap.’ Ik vind geschikt worden voor geslachts­ge­meen­schap even opwindend klinken als aan­ge­spoord worden voor een Lijst Dedecker-lid­maat­schap. Daarom schreef ik boven­staand gedichtje, als ode aan dat mie­terse ten­tenkamp. Ik ga ervan uit dat u het met mij eens bent als ik zeg dat de glo­rieuze opstand van het klok­kenspel een ode ver­dient. En omdat ik al eerder in diverse bewoor­dingen zijn vrou­we­lijke tegen­hanger – eerder genoemde lief­desgrot – heb bewie­rookt, vond ik dat het wonder der stijfheid evenmin in de kou kon blijven – euh – staan. En wie het niet met mij eens is: sta op en schiet! Ik bedoel: spreek!

Maar! Over naar de orde van de dag. Dat wil zeggen: het ini­tiële idee waardoor ik al deze obscene zin­schedes zin­snedes op u loslaat. Toen ik heden­ochtend werd gecon­fron­teerd met de slaap­dronken opstand van de rode ridder in mijn broek, schoot een vreemde gedachte mij te binnen. Ik vroeg me af wat het meest genante erectie-moment zou zijn. Met andere woorden: gaat uw loden lul­hannes wel eens overeind staan op tijd­stippen dat u liever heeft dat hij zich wat dieper terug­trekt in de warmte van uw onder­broek? Zijn er momenten waarop u denkt: Ver­domme, dit tentzeil komt wel erg onge­legen? Heeft u zich ooit – al dan niet in gezel­schap – onge­mak­kelijk gevoeld omdat uw zwel­li­chaam onge­vraagd zijn naam niet gestolen had? En zo ja, wat is dan de aan­leiding voor een der­ge­lijke onge­vraagde ver­rij­zenis? Wat is de oorzaak van het onhandige gerommel in uw broek?

Om een ant­woord te vinden op deze pran­gende vragen, pre­senteer ik u vanaf heden The Neve­rending Erection Poll. Breng uw stem uit op één van de onder­staande genante tent-momenten, of laat me in het reac­tie­dinges weten wanneer uw jon­geheer ongepast een eigen leven gaat leiden. Dan voeg ik uw bij­drage toe aan de poll. 

3. The Neve­rending Erection Poll

(u mag meer dan één ant­woord aanvinken)

Het spreekt vanzelf dat ik met deze stemming vooral mijn man­ne­lijke lezers zal aan­spreken, omwille van redenen die ik hopelijk niet hoef uit te leggen. Laat dat de penis­lozen onder u echter niet tegen­houden om ook een duit in het zakje te doen. Wel­licht heeft u zich als vrouw ook wel eens afge­vraagd waarom nonkel Jef zich tijdens de kerstdis een half uur heeft schuil­ge­houden achter het koud buffet.

16 reacties

 1. sodade schreef:

  wel wel! wat een ode!

  ho, nu zie ik pas dat hier een tekst is uit­ge­vouwen… eerst ‘af’lezen – daarna mis­schien meer.

 2. sodade schreef:

  nja, neen, ik moet me ‘ont­houden’ wegens ont­brekend attribuut.

 3. esther schreef:

  Ik weet van mijn man dat de zijne in zijn puber­jaren altijd omhoog ging als hij in de bus zat. vanwege het gerammel en gehobbel. enzo. en dat was vre­selijk genant, zo omringd door de hele klas, heb ik begrepen.

 4. sodade schreef:

  ver­dorie, ’t is toch niet de bedoeling dat de vrouwen rea­geren? Kom op, bangeschijterds!

 5. Yuri schreef:

  @ Esther: Prachtig! Met dank aan ’s mans puberjaren.
  @ Sodade: Mietjes zijn het! Allemaal!

 6. sodade schreef:

  Hèhè, kijk eens aan, wer­kelijk ja.
  Nu, het woord staat hier al: Mietjes.
  Wordt er al eens een podium gegeven, wordt er geen gebruik van gemaakt.
  Nu ja, leer me niets nieuws over mannen!

 7. Xavez schreef:

  Schaam­te­gevoel? Wat is dat :D.

 8. Yuri schreef:

  That’s the spirit!

 9. Heer Maanzand,
  Mijn keu­ze­mo­ge­lijkheid staat er niet tussen. Ik had het vroeger als Annelies Beck nog de 7e dag presenteerde.
  Dat waren nog eens tijden!
  Nos­tal­gische groeten,
  De Drs.

 10. Yuri schreef:

  Heer Happo, uw bede werd gehoord!

 11. Mr. Coenegracht schreef:

  Ik heb een zeer goede vriend, dus voor de goede ver­staander: dit verhaal staat helemaal los van mijn eigen persoon, aan­gezien voor­ge­noemde vriend het allemaal zelf en in levende lijve heeft mee­ge­maakt en ik niet. Dus. Die goede vriend zag zijn eigen beste vriend onlangs spontaan en roe­keloos recht­komen in een losse len­te­broek tijdens het afhalen van een nieuwe iden­ti­teits­kaart aan een niet nader genoemd loket bij een niet nader genoemde jon­gedame van een tegen het pre­pen­si­onaat aan­leu­nende leeftijd. Dat was bij­zonder pijnlijk voor die vriend van mij en gelukkig niet zo pijnlijk voor mij, want ik was het niet, namelijk! Hopelijk daalt er nu een gevoel van “Oh, jammer voor je vriend” neer over jullie, want het zou ver­spilde energie zijn om mede­lijden te hebben met mij. Ik was trouwens niet aan­wezig toen het gebeurde, in tegen­stelling tot die vriend van mij.

 12. Fred Nietske schreef:

  Dit was niet wat ik in het ach­terste .. van mijn hoofdhuid had toen ik (vruch­teloos) op zoek ging naar een ronkend pseudoniem.

  Toch is nietske exact wat er gebeurd bij sti­mu­latie via gelijk welf zintuig of enig ander kanaal.

  Mijn ant­woord op de Pol kan dan ook enkel, ongeacht de situatie, non-of-the-above zijn.

  Oh treurige Wilg
  Beknot in uw vermogen
  Wie je binnen wil doen
  Koopt een kater in een zak,
  twee kaat­se­ballen in een net.
  Droom maar verder over pret in bed.

  Maar ik kan wel goed tekenen !

 13. Dit vind ik een moei­lijke. Ik loop bijna altijd met een stijve rond. Zeker in de zomer als al de dames bereid­wilig billen en tieten als ware het koopwaar uit stallen.

  Was getekend

 14. Yuri schreef:

  @ Mr. Coe­ne­gracht: U moet eens naar de dokter met die vriend van u. Hoe dan ook heb ik – spe­ciaal voor uw vriend uiteraard – een stem-optie toe­ge­voegd aan de poll.

  @ Fred Nietske: Ik bewonder uw open­har­tigheid en uw teken­talent. Ik weet niet of u zin heeft om mee te stemmen, in elk geval heb ik ook voor u een stem-optie toe­ge­voegd. En ik wens u hoe dan ook het aller­beste, met of zonder hout in de broek.

  @ Heer Van De Pot: U kan nu ook stemmen. Geile tijger.

 15. Simeon schreef:

  M“n mr. Wonka is ’n groot fan van de wet van Murphy

 16. michelle durbin schreef:

  Ik heb wel foto’s gezien van een BBQ in een natu­risten camp: mijn eigen haar dreigde te krullen bij beelden van het aan­schuiven om de worsten om te draaien. Het kon pij­nelijk aflopen bij een foute beweging…

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *