Ondertussen op een podium in uw buurt

Bloed­spo­ren in feest­zaal De Gefop­te Fala­fel komt naar u toe! Ten­min­ste als u in de buurt van één der onder­staan­de loca­ties woont. Maar er komt meer. En dat ik u op de hoog­te zal hou­den, verdekke.

*Zater­dag 12 janu­a­ri | Kos­mo­pol Leu­ven (BE)
Van­af 21u – Met Tom Coo­ls, Edgard Soe­ter­mans, Yuri Maan­zand, Bram Van­den Broec­ke, Xan­der De Ryc­ke & Sep­pe Tore­mans (MC)

*Zon­dag 13 janu­a­ri | Aren­berg Ant­wer­pen (BE)
Van­af 20u30 – Met Stijn Vran­ken, ZWAM, Arrown and the Flag­po­le, Yuri Maan­zand & The Black Denver

*Vrij­dag 1 febru­a­ri | Audi­ties Rabo Camuz Klein­kunst­fes­ti­val Leid­schen­dam (NL)

*Zater­dag 2 febru­a­ri | Audi­ties Griffioen/Zuidplein Caba­ret Fes­ti­val Amstel­veen (NL)
Van­af 12u

*Don­der­dag 14 febru­a­ri | Crea Amster­dam (NL)
Van­af 20u30

*Zater­dag 1 maart | Bus­ter Ant­wer­pen (BE)
Van­af 23u

Waar heb ik het over? Hier meer info.

5 reacties

 1. Dirty Jos schreef:

  Ik vond het vori­ge keer in de Kos­mo­pol alles­zins ban­ge­lijk goed!

 2. niets.dan.vuur schreef:

  Alll­r­ri­i­ight! Ik zal er bij zijn in de Arenberg!

 3. Fred Nietske schreef:

  Damn, en ik dacht de scoop te heb­ben, toen ik daar­net mijn meel­doos open­de en de uit­no­di­ging van de ”Jeff” Staes las om Yuri te komen aan­ga­pen in de Aren­berg. Stink again.
  Tracht me maar eens weg te hou­den van der­ge­lijk gra­tis eve­ne­men­ten. Voor een getrac­teer­de pint zorg ik er zelfs – eigen­han­dig (!) – voor dat nie­mand het waagt te snur­ken, ondanks het maan­zand. (En nen Fan­ta voor mij­nen kleinen)
  pleaase ??
  Zou­den ze deze keer wel span­doe­ken in het zaal­tje toelaten ?

 4. GDB schreef:

  I like it. Wat de West-Vlaming in mij enorm aan­spreekt: je treedt gra­tis op in de Aren­berg. Nu maar hopen dat de klei­ne zaal niet te klein is. En dat ik mijn gro­te kweek kan hou­den. Als ik kom, ik typ wel als want ik kom zo goed als nooit bui­ten (ten­zij om te wer­ken – yuk), kom ik ver­momd (denk ik). Het gevaar is anders te groot dat je met mij de spot drijft. West-Vlamingen zijn gemak­ke­lij­ke prooi­en voor stand-up come­dians, niet­waar? (voor hun uit­spraak alleen al)
  Gree­tings fro M home,
  GDB

 5. Joost Brummelkamp schreef:

  Kijk aan, je komt naar Neder­land! Ik ga eens kij­ken of dat wil luk­ken – ik ben wel intens benieuwd je nu eens te zien.
  Wel­licht tot dan (en dan wordt het waar­schijn­lijk ook nog eens 14 febru­a­ri, wat Y&Z‑gewijs natuur­lijk een fraaie datum is).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *