Nog een lijstje voor mijn lief

Lief­ste lief, elke dag met jou is een feest­je. Dit lijst­je is voor jou.

(Klik hier voor de eer­ste twin­tig)

21. Het is van­daag exact 1055 dagen gele­den dat een zeke­re Zezun­ja mij een mail­tje stuur­de dat mijn leven voor­goed zou ver­an­de­ren. Bij­na drie jaar later zegt ze lie­ve­ke tegen mij. Elke dag.
22. Mijn lief geeft cur­sus­sen en er zijn men­sen die zich voor zo’n cur­sus inschrij­ven omwil­le van de docent. Net wat ik zou doen.
23. Mijn lief en ik zijn onder­tus­sen al zes­en­t­wont­jusp keer getrouwd. En dan zijn we nog niet eens in Veg­as geweest.
24. Ik mag alles lezen wat Zezun­ja schrijft, voor het gepu­bli­ceerd wordt of voor een of ande­re opdracht­ge­ver er zijn oog over mag laten glij­den. Dat is zowat elke dag min­stens één primeur.
25. Elk gerecht dat ze klaar­maakt, heeft iets bij­zon­ders. En alhoe­wel ze zelf niet altijd zal toe­ge­ven hoe lek­ker ze wel kookt, bou­wen mijn smaak­pa­pil­len elke keer weer een feestje.
26. Wij kun­nen ruzie­ma­ken. Wij kun­nen cha­grij­nig en licht­ge­raakt wor­den en roe­pen en brul­len dat het daar toch hele­maaaaaaal niet over gaat. We kun­nen langs elkaar heen schreeu­wen tot het een beet­je idi­oot gaat klin­ken. Ech­te gro­te­men­sen­ru­zie, dat kun­nen wij. Maar wat we voor­al goed kun­nen is de ruzie afron­den. Op zeker moment is het goed geweest, en dan valt er tus­sen al het lawaai en de mis­plaatste woor­den een com­pro­mis uit de lucht en dan zeg­gen we in meer of min­de­re mate sor­ry en dat had ik niet moe­ten zeg­gen en dan wordt er gela­chen en gehuild en in elkaars armen gehan­gen. Dat kan dus allemaal.
27. Wij kun­nen ruzie­ma­ken, maar dat wil niet zeg­gen dat we het vaak doen. Het is hier ten hui­ze Zezun­zand meest­al peis en vree en summer-of-love-ish en well… love, actu­al­ly.
28. Adden­dum bij punt 16: ze is niet gewoon grap­pig. Ze is érg grap­pig. Meis­jes die mij aan het lachen bren­gen, zijn meest­al cool. Trek zelf uw conclusie.
29. Als ik voor haar een lijst­je moet beden­ken, gaat me dat gewoon­lijk erg goed af.
30. Als ze slaapt, is ze schat­tig. Als ik om één of ande­re reden pas om drie uur ’s nachts bij haar onder de dekens kruip – niet koud maar lek­ker warm – dan krijg ik toch nog een slaap­dron­ken kus­je. En als ik dan nog wat dich­ter kruip, dan krijg er nog één. En als ik dan mijn hand op haar bil leg, dan krijg ik gewoon nog een kus­je. En de vol­gen­de och­tend her­in­nert ze zich er hele­maal niets meer van. Dat is schat­tig in al zijn essentie.
31. Als ik in de kring­loop­win­kel een oud lelijk schil­de­rij zie han­gen met – let­ter­lijk – een hoek­je af, dan komt mijn lief naast me staan en beslist ze gelijk om het onding (1,50 euri haha) te kopen. En nu hangt het schil­de­rij in onze living boven de lin­ker­bo­ven­hoek van een deur­ope­ning, waar het niet zou kun­nen han­gen als er geen hoek­je af was. En dan vind ik dat we qua besluit­vaar­dig­heid erg goed samen gaan.
32. Ze draagt regel­ma­tig een t‑shirt van mij. Daar­door rui­ken al mijn t‑shirts lekker.
33. Ik ga niet ver­tel­len op wel­ke manier er hier in huis met boe­ren en sche­ten wordt omge­gaan, maar het is een erg bevre­di­gen­de manier.
34. Mijn lief zegt soms vlaam­se din­gen – koek­skes, meneer­ke, gaajet neni­ë­le scho­ë­ne frak – als­of ze zo gebo­ren was. En omge­keerd geldt dat ook. Ik zeg nou ja, later­r­r­r­r­rr en vast en zeker als­of het niks is. Maar die later­r­r­r­rr heb ik van tele­vi­sie, laat dat dui­de­lijk zijn.
35. Mijn lief leer­de me gem­ber­si­roop ken­nen. Ik doe sinds­dien gem­ber­si­roop in zowat alles. Van peren­milk­sha­ke over basi­li­cum­may­o­nai­se tot vlees­saus. Jummie.
36. Gezwets-hoos in jazz club is een ana­gram van Zezunja’s Zotisch Weblog.
37. Dank­zij mijn lief mag ik door Leu­ven kros­sen met een authen­tie­ke amster­dam­se stads­fiets. Dat is cool. En het fietst lekker.
38. Mijn lief en ik hou­den van com­pu­ter­spel­le­tjes. Ik dacht tot voor kort dat com­pu­ter­spel­le­tjes voor­al bedoeld waren voor man­nen die hun puber­teit nooit ont­groeid zijn, maar als ik Zezun­ja zie racen, gaat mijn hart een tik­je snel­ler slaan. En als we niet met z’n twee­ën kun­nen spe­len, dan han­teer ik de stuur­knup­pel en is zij mijn copiloot.
39. Als ze een dans­je doet, ga ik smelten.
40. Ze maakt van mij een beter mens.

13 reacties

 1. Rikea schreef:

  Ana­gram­men maken van uw lief… ’s mans lie­ve­lings­be­zig­heid! Lief lijstje.

 2. FrankiePebbles schreef:

  In mijn leven heb ik al tal­lo­ze paren stou­te schoe­nen aan­ge­trok­ken. Maar op de een of ande­re manier lie­pen ze dan met mij de ver­keer­de rich­ting uit. Dus ik zou wel eens wil­len weten welk merk en model Z. dan pre­cies droeg. Valentijngewijs.

 3. roosje schreef:

  schoon…

 4. Lilimoen schreef:

  Dat heet liefde.

 5. GDB schreef:

  Geeuw.

 6. Zezunja schreef:

  GDB is jaloers. En terecht.

 7. lilith schreef:

  fan­tas­tisch mooi lijstje.
  Ik her­ken mezelf en mijn lief­de in veel din­gen, trouwens.
  Lief­de is oke.

 8. esther schreef:

  Jul­lie bof­fen gewoon enorm met elkaar, als ik het zo lees- een kwes­tie van naad­loos bij­elkaar passen.

 9. GDB schreef:

  Ik jaloers? Waar­om zou ik, Zezun­ja? Jij en M zijn niet de eni­gen die ver­liefd zijn, hoor!

 10. Zezunja schreef:

  Ah, jij ook? En daar gaap je ook van? Ach, ieder zijn eigenaardigheden.

 11. Kruimel schreef:

  Dat doet het. Ik stuur mijn lief naar een schrijfworkshop.

 12. Sana schreef:

  oh.. als ik ooit nog ’s een vriend­je bemach­tig, ver­wijs ik hem door naar dit soort lijstjes..

  *heb­ben*

 13. sakura schreef:

  heer­lijk gewoon, heer­lijk! enne, ik stuur mijn lief niet gewoon naar een schrijf­work­shop, maar ik vraag vrien­de­lijk aan M. en Z. of hij eens mag bin­nen­wip­pen voor een ver­hel­de­rend gesprekje? :)

  of: leuk toch, als je bei­de woorden­ver­liefd bent…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.