• Wannes Daemen

Niet dus

Niet dus

Niet dus

Houdt u ook zo van de familie Pfaff en hun prachtige avon­turen? Zou u hen wel eens een vraagje willen stellen? Zou u willen weten waar de Pfaffs wonen? Wat hun adres is? Hoe het met de kin­dertjes gaat? Welke vloer Sam en Kelly in hun woon­kamer hebben liggen en waar ze die gekocht hebben? Hoe het gaat met Dave en Lindsey? En of Debby nu wel of niet weer zwanger is? Of zou u Jean-Marie graag eens willen uit­no­digen op het ver­jaar­dags­feestje van uw kin­deren? Of wil u gewoon weten wanneer er weer nieuwe afle­ve­ringen van De Pfaffs op tele­visie komen? Dan moet ik u helaas teleur­stellen, want op geen van boven­staande vragen kan ik u een ant­woord bieden. Met andere woorden: als u hier­boven op het plaatje klikt, komt u recht­streeks en zonder enige omweg op een pagina terecht waar u niet naar de familie Pfaff kunt mailen. Als dat niet mooi is…

Dis­claimer:
Laat me even bena­drukken dat ik geen beschikking heb over per­soons­ge­gevens van de familie Pfaff. Ik ken noch hun email-adres, noch weet ik waar ze wonen. Ik kan dus ook geen ant­woord geven op vragen dien­aan­gaande. Als u op het plaatje hier­boven klikt, doet u dat op eigen risico. Als u het eraan gel­inkte mail-formulier invult en op de verzend-knop klikt, komt uw bericht onder geen beding terecht bij Jean-Marie, Carmen, Kelly, Debby, Lindsey, Sam, Dave, Nicolas of één hunner kin­deren. Wat er wel gebeurt, is dat uw mailtje terechtkomt in de inbox van Wannes Daemen, schrijver en beheerder van deze website. U kan hem ook gewoon recht­streeks bereiken via wannes[at]wannesdaemen[punt]com, maar als u per se de omweg van een online mail­for­mulier wil gebruiken, dan zal ik u niet tegenhouden.
Als u het mail­for­mulier invult, ver­klaart u zich trouwens akkoord met het feit dat uw vragen en/of mede­de­lingen – van welke aard dan ook – moge­lij­kerwijs zullen gepu­bli­ceerd worden. Hierbij dient gesti­pu­leerd dat ik uw berichten tot op zekere hoogte ver­trou­welijk zal behan­delen. Elke ver­wijzing naar bestaande per­sonen, adressen, tele­foon­nummers e.d. zal ik met de mantel der ano­ni­miteit bedekken. U hoeft dus niet bang te zijn dat ik uw per­soon­lijke gegevens openbaar zal maken. De inhoud van uw bericht daar­en­tegen maakt – ik zeg het nog één keer – wél een behoor­lijke kans om gepu­bli­ceerd te worden. U handelt dus vol­strekt op eigen risico.
Zeg niet dat ik u niet gewaar­schuwd heb.
(Wannes Daemen, 3 februari 2008) 

4 reacties

 1. Digi schreef:

  ja ja ! boeiend! mailen naar de Pfaffs, wat een ver­rijking van onze cultuur… ;-)

 2. Dan moeten de kin­deren zich wel heel slecht gedragen hebben. Want Jean Marie uit­no­digen op het ver­dags­feestje van de kin­deren klinkt meer als een straf dan een presentje.

  Was getekend

 3. sien schreef:

  Heey
  Ik ben een meisje uit bras­schaat woon niet ver van de guy­ot­dreef maar , jullie zijn toch ver­huist ? Waar naartoe ?
  mvg Sien

 4. amber schreef:

  alles beste paffs van de hele wereld.

  ik ben echt een groten fan van jullie :lynsey & dave & bruce & fay & keano & shania & kelly & debby & nicolaas & sam & car­menen & kenij & de kleine liam niet te ver­geten jean-marie
  camen ik dacht altijd dat jij en bompa bij elkaar horen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *