Mijn vriend

Mijn vriend is een­zaam. Hij is alleen en een beet­je ver­drie­tig. Hij had een lief, maar nu niet meer. Zijn meis­je is gaan lopen omdat ze niet van zijn play­sta­ti­on hield. En ook niet van zijn ver­za­me­ling gek­ke din­gen. Mijn vriend ver­za­melt gek­ke din­gen, en dat is niet raar. Ook al zei zijn meis­je dat dat wel raar was. Waar­na ze dus is gaan lopen. De trut.

Mijn vriend zoekt een nieuw lief. Een nieuw meis­je. Geen jon­gen, want mijn vriend houdt niet van jon­gens. Althans niet op de rare roze manier van man­nen die elkaar aai­en en lepel­tje lepel­tje gaan lig­gen als nie­mand kijkt. Dat vindt mijn vriend vies. Niet dat het niet mag van mijn vriend, want mijn vriend is heel tole­rant tegen­over vanal­les. En hij ver­za­melt gek­ke din­gen. En dat is niet raar.

Mijn vriend houdt van mooie lied­jes en gedicht­jes over vanal­les. Hij houdt van Edith Piaf en van Fred­die Mer­cu­ry. Maar dat laat­ste heeft niks te maken met een even­tu­e­le ero­ti­sche sym­pa­thie voor man­nen in lede­ren broe­ken. Dat moest ik er zeker bij zeg­gen. Dus bij deze.

Mijn vriend heeft een rij­be­wijs, maar geen auto. Hij drinkt graag bier met een fruits­maak­je maar hij vindt het niet leuk als ie daar bor­rel­nootjes bij krijgt. Daar hangt pipi aan, name­lijk. En pipi is vies, zeker van vreem­de men­sen. Mijn vriend houdt niet van pipi van vreem­de men­sen. Ver­der is hij een beet­je ver­le­gen, maar heel lief. Het is de lief­ste vriend die ik ken. Niet dat ik ver­liefd op hem ben. Ik hou niet van jon­gens. Althans niet op de rare roze manier van – ach laat maar.

Mijn vriend zoekt een nieuw lief. Kan­di­da­ten mogen zich mel­den in het reac­tie­luik. Of kom op maan­dag 21 april gewoon naar De Spre­ken­de Ezels in Leu­ven. Daar doet mijn vriend een – euh – dating­show, namelijk.

Maan­dag 21 april – De Spre­ken­de Ezels

Fran Her­pe­lin­ck (muziek)
Leen Bleys (woord)
John Dahl (cabaret-muziek)
Tho­mas Schra­epen (stan­dup)
Anne­ro­se Alle­mon & co (woord-muziek)
Niels Bout­sen (muziek)
Yuri Maan­zand en zijn vriend (cabaret-standup)
Dou­g­las Firs (muziek)

Wan­neer? 21 april van­af 20u30.
Waar? De Molens van Ors­ho­ven (Sta­pel­huis­straat 15 – 3000 Leuven).
Nog info? Art­fo­rum

En ver­der. Van­avond (18 april) tus­sen 19u en 20u doe ik mee aan het pret­tig gestoor­de pro­gram­ma Radio Beau­tox op Radio Scor­pio, Vlaanderen’s oud­ste regi­o­na­le, recla­me­vrije en alter­na­tie­ve Leu­ven­se zen­der. Wat er pre­cies gaat gebeu­ren, weet ik niet. Want het is een expe­ri­ment. En Sep­pe Tore­mans doet ook mee, want die rak­ker werkt voor Radio Scor­pio. Sep­pe is een tof­fe peer die zijn scro­tum Egi­di­us noemt. Dat u het even weet.

10 reacties

 1. Moosability schreef:

  Ge zit pre­cies nog­al in met uwe vriend. Is daar iets meer gaande ;-)

  ps : Nee nee, ik stel me geen kandidaat.

 2. Stijn schreef:

  Uw vriend Ken­ne­dy Mobutu?

 3. Carmen schreef:

  Ik ben ook alleen en een beet­je ver­drie­tig. Maar ik hou niet van man­nen. Toch niet op zo een niet roze, open­lijk lepel­tje lepel­tje lig­gen­de men­sen manier.
  Mis­schien dat we daar een com­pro­mis in kun­nen vin­den. Is zijn vrien­din een beet­je alleen en verdrietig?

 4. niets.dan.vuur schreef:

  Ik zou mij wel wil­len kan­di­daat stel­len ‑ik hou niet alleen van Fred­die Mer­cu­ry en van ero­ti­sche sym­pa­thie­ën, ik ben ook nog eens een ver­za­me­ling gek­ke din­gen op zich- maar het is dat ik al iets te doen heb, maan­dag­avond. Doe hem de groeten.
  En ver­der moe­ten jul­lie toch drin­gend eens wat meer in de buurt van Ant­wer­pen komen, hoor.

 5. Heer Maan­zand,
  ’t Is dat Leu­ven zo ver is, anders kwam ik eens kij­ken. En wat uw vriend betreft: ik kom niet in aan­mer­king, want ik ben zelf een heer van het man­ne­lijk geslacht.
  Dank voor uw aandacht.
  De Drs.

 6. tomasz schreef:

  Excu­seer dat ik Tomasz noem. Ik hoop dat je niet had ver­wacht dat ik ‘Jon’ zou zeg­gen, en dat het u gis­te­ren niet te veel in de war heeft gebracht.
  Kort­om: mijn excuses!

 7. sara schreef:

  en heeft hij er nu een­tje gevon­den op de dating­night? dat wil ik weten. zo’n ver­haal kan je niet maken als je er geen upda­te aan vast hangt, makker!

 8. maarten schreef:

  tjon­ge dat heb ik gemist. en anne­ro­se ken ik ook al. tjon­ge ik heb het echt gemist.

 9. Yuri schreef:

  Vol­gen­de keer beter, Maar­ten. Boven­dien moet mijn vriend nog een beet­je warm lopen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.