• Wannes Daemen

Hand­leiding tot het absurde: Hoe een rit­se­lende reu­pie­pleut te epibreren

Een reu­pie­pleut valt niet zomaar te epi­breren, dat weet het kleinste kind. Gelukkig is er nu ein­delijk een gede­tail­leerde hand­leiding voor de moedige doe-het-zelver. Succes! 

A. Beno­digd­heden

1. Een rit­se­lende reu­pie­pleut (uit­kijken voor stekels!)
2. Het boek Epi­breren voor dummies
3. Een hamer en enkele kleine nageltjes
4. Anti-roos shampoo
5. Een dictafoon

B. Voor­be­reiding

(Noot: Ik sla bewust de ver­schil­lende manieren over om een rit­se­lende reu­pie­pleut te vangen. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen onder­tussen wel weten hoe dat in zijn werk gaat, na de uit­ge­breide media-aandacht rond het reu­pie­pleu­ten­schandaal bij enkele top­ma­nagers van Telenet.)

1. Zorg dat de reu­pie­pleut niet uit zijn kooitje kan. Het is pas veilig om het onge­dierte vrij te laten na de was­beurt met anti-roos shampoo. En zover zijn we nog niet. We zijn nog maar bij punt één.
2. Zet de fles shampoo een halve dag op voorhand geopend naast het kooitje. Zo kan de reu­pie­pleut alvast wennen aan de geur en zal hij later minder agressief reageren.
3. Neem contact op met de helpdesk van Telenet (015 66 66 66) om te melden dat u een Reupiepleut-C3P-Yo-XYZwets-procedure wil opstarten. Na zeven­en­veertig door­ver­bin­dingen zal u een wacht­woord toe­ge­wezen krijgen. Dat wacht­woord is ver­moe­delijk Reu­pie­plots.
4. Spreek het wacht­woord hardop enkele malen uit in het bijzijn van de reu­pie­pleut. Op zeker moment zal hij zijn rug­stekels plat­leggen en zachtjes gaan brommen. Dat betekent echter nog niet dat hij bena­derbaar is. De meeste onge­lukken rond reupiepleut-epibraties gebeuren in dit stadium van het proces, omdat vele gebruikers zich al te vlug gerust­ge­steld weten door de schijnbare rust van het diertje. Dat is echter maar schijn, zoals het woord schijnbaar in de vorige zin al liet uit­schijnen. De reu­pie­pleut is niet van gis­teren en zal in sommige gevallen tijdens het brommen zelfs een camou­fle­rende schut­kleur aan­nemen, waardoor hij niet meer in uw inte­rieur past.
5. Laat de reu­pie­pleut rustig uit­brommen en wacht tot hij plat op de buik blijft liggen en zijn eigen ver­jaardag niet meer weet. Dat kunt u con­tro­leren door hem verbaal te feli­ci­teren. Als de reu­pi­pleut daarop de wenk­brauwen fronst, is hij klaar voor verdere behan­deling. Als de reu­pie­pleut daar­en­tegen op luid­ruchtige wijze te kennen geeft dat hij vorige week al ver­jaard is, dient u de behan­deling te her­halen vanaf punt B.3.
6. Leg het boek Epi­breren voor dummies op het kooitje op zodanige wijze dat de schaduw ervan de reu­pie­pleut vol­ledig bedekt. Het diertje zal nu denken dat hij zich in de gemoe­de­lijke warmte van een onder­gronds hol bevindt, en zal een inner­lijke monoloog aan­vangen. Wacht tot de monoloog de vorm aan­neemt van een her­ha­lende loop van een­let­ter­grepige woorden die samen­ge­voegd een anagram vormen voor de zin Reu­piepoep Telenet Helpdesk Baar­lijke Duivel Ping Pong Smegma.

C. Welaan dan!

1. Nu begint het eigen­lijke epi­breren van de reu­pie­pleut. Neem het boek van de kooi en kijk op blad­zijde 66 voor een hand­leiding voor uw dictafoon.
2. Gebruik de hand­leiding om met de dic­tafoon een opname te maken van de anagrammen-tirade van de reu­pie­pleut. Let goed op dat u zelf geen geluiden maakt tijdens de opname. De reu­pie­pleut ziet zijn belagers namelijk vaak als kweb­bel­zieke tet­ter­konten en zal – bij een teveel aan externe verbale sti­mu­latie – een aan­gifte doen bij het centrum voor gelijke kansen en racis­me­be­strijding. In dat geval bent u nog niet jarig.
3. Neem een tweede maal contact op met de klan­ten­dienst van Telenet (015 66 66 66) om te melden dat u op het internet een hand­leiding heeft gevonden om een rit­se­lende reu­pie­pleut te epi­breren, en of men even wil con­tro­leren of het hier om een geau­to­ri­seerde werk­wijze gaat. Na zeven­en­vijftig door­ver­bin­dingen zal u zich afvragen waarom u geen genoegen neemt met de melding in punt C.3. van de hand­leiding dat het hier wel degelijk om een geau­to­ri­seerde pro­cedure gaat. Dus. Dat u het even weet. Ver­breek hierna de verbinding.
4. Speel de dictafoon-opname gedu­rende enkele uren in her­haling af bij het kooitje van de rit­se­lende reu­pie­pleut. Om de tijd te doden kan u onder­tussen dat schil­de­rijtje aan de muur hangen dat al zo lang stof lag te ver­garen. Gebruik hiervoor de mate­rialen, aan­geduid in punt A.3. van de handleiding.
5. Trek uw kleren op trage en speelse wijze uit en neem een derde maal contact op met Telenet (015 66 66 66) om te melden dat het jammer is dat de helpdesk-medewerker van dienst niet kan zien wie hij of zij aan de lijn heeft. U heeft namelijk een moordlijf met ron­dingen waar zelfs een reu­pie­pleut spontaan van gaat epi­braken. Epi­braken is niet het­zelfde als epi­breren, maar dat moet ik iemand met een moordlijf als het uwe natuurlijk niet meer uitleggen.
6. Neem een korte douche en was uw haren met de anti-roos shampoo.
7. Ga naast het kooitje met de reu­pi­pleut zitten en wacht tot hij de frisse geuren van uw vers gewassen kruin waar­neemt. U weet wanneer dat het geval is wanneer het dier een uit­een­zetting begint over het schan­de­lijke principe van betaalde internet-voorzieningen en dat het god­ver­domme allemaal gratis zou moeten zijn.
8. Con­cludeer dat de gebruikte hand­leiding om een rit­se­lende reu­pie­pleut te epi­breren van een twij­fel­achtig allooi is en vraag uzelve af of het hier om een al dan niet geau­to­ri­seerde pro­cedure gaat. Herhaal de al dan niet geau­to­ri­seerde pro­cedure vanaf punt C.3.
9. Trek uw kleren op trage en speelse wijze weer aan en loop even naar de bakker voor wat cho­co­koeken. Stuur de cho­co­koeken op naar Wannes Daemen, PB 666 te Leuven.
10. Bedankt voor de lekkere chocokoeken.

D. Gedicht voor een vers geë­pi­breerde rit­se­lende reupiepleut

Oh krit­se­lende rit­se­lende reupiepleut
Met uw twee­de­hands kabot­seken aan
Ik wist niks van uw poëzie-allergie
Nu is ’t rit­selen voor eeuwig gedaan

Pardon.

[hand­leiding]

2 reacties

 1. niets.dan.vuur schreef:

  Soms is het hier een beetje vermoeiend. :)
  Of mijn niveau kan het niet aan, dat zal het zijn.
  *trekt traag en speels haar kleren weer aan*

 2. urbain alpain schreef:

  Uw hand­leiding ter epi­brering der reu­pie­pleut neigt sterk naar pla­giaat, heer Maanzaad. Ik mag na uw uit­ge­breide uit­een­zetting immers aan­nemen dat het epi­leren van de Lum­bricus Ter­restis u niet onbekend is en dat u daar waar­schijnlijk de mosterd haalde?

  Mag ik u tevens op het nieuwe woord Car­gieg­gelen wijzen. Kwam spontaan tot stand toen ik gesmoord lachend op de ach­terbank van een auto een kron­kel­boekje van S.C. aan het lezen was.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *