Gedaan

Zon­der in over­dre­ven gesnot­ter te ver­val­len, mel­den wij u – met een men­ge­ling van droe­fe­nis en trom­pet­ge­schal – het schie­lijk over­lij­den van meneer Yuri Maan­zand. Uit zijn laat­ste adem maak­ten wij een sum­mier dank­woord op, gericht aan al zijn lezers en rea­geurs. Ter­wijl een doods­reu­tel aan zijn keel­gat ont­snap­te, ging zijn mid­del­vin­ger een laat­ste keer omhoog, waar­na hij dit ein­di­ge tra­nen­dal voor een bour­gon­di­sche eeu­wig­heid ver­ruil­de. Een eeu­wig­heid in het gezel­schap van 666 maag­den en met de nieu­we AC-DC op de achtergrond.

R.I.P.

Maar de dood is natuur­lijk nooit echt het ein­de. Heel bin­nen­kort zal u op deze plek kun­nen genie­ten van wat Yuri ach­ter­liet. Wat dat is, weten enkel een hand­vol trou­we inge­wij­den. Voor­lo­pig hoeft u enkel te ont­hou­den dat het een rebir­thing zal wor­den die zijn weer­ga niet kent.

Laat dus die inni­ge deel­ne­ming zit­ten waar de zon niet schijnt, en kom een keer­tje terug tij­dens de eer­ste dagen van 2009. U zal het zich niet bekla­gen godverdomme.

Als u het toch niet kunt laten: nota­ris Gon­dolf Born­a­ploef houdt hier­on­der een rouw­re­gis­ter open. Hij ver­neemt graag wat die dek­sel­se meneer Maan­zand in de afge­lo­pen jaren voor u bete­kend heeft. Dat geldt ook voor fans van de fami­lie Pfaff.

Lees ook Yuri wie?

53 Responses

 1. spekvriend schreef:

  In pea­ce, Maan­zaand. In peace.

 2. Licht schreef:

  Dat is spij­tig, maar ook hoe­ra hoera.

 3. freaq schreef:

  Het is het decen­ni­um van de come­backs, tegen­woor­dig, dus ik heb er een goed oog in!

 4. maarten schreef:

  Tot bin­nen­kort, dan!

 5. Endelamangen schreef:

  *effe por­ren met het stokske*
  …‘road­kill’ op de informatiesnelweg…

 6. roosje schreef:

  phoe—nix

 7. mIKe schreef:

  Goe­de reis, mijn waar­de! Goe­de verrijzenis.

 8. esther schreef:

  Ster­ven is slechts een reis naar een ande­re gedaan­te. Tot ziens dus in 2009!

 9. Bert schreef:

  de Maan­zand is dood !
  lang leve de Maanzand !

 10. Ilse schreef:

  Ben ook gestor­ven, doet goed he?

 11. Ilse schreef:

  Shit, nu was ik daar­net num­mer 13, zou dat onge­luk bren­gen? Vlug een num­mer 14 maken.

 12. Tabé dus.

  (en wat doet die minie­me smi­ley daar hele­maal onder­aan de pagi­na? Kan het hier dan nooit eens gewoon sim­pel en een­vou­dig seri­eus en enkel­vou­dig zijn?

  (?!?!!!)

 13. HENKIIIEEE schreef:

  ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

  wat is dit?

 14. blondje met appendixlitteken schreef:

  Zon­der hart­slag, met geblok­keer­de stem­ban­den en met nat­te ogen laat ik uw bericht over mijn net­vlies glijden.

  Dat het maar gauw 2009 is.

 15. Carmen schreef:

  Dat heb­ben we dan ook alweer gehad.

 16. karen schreef:

  ik kijk uit naar het ein­de van het pijltje…

  (en hoop stie­kem ooit toch het ver­volg op het ver­haal van de prin­ses te kun­nen lezen)

 17. Salinger schreef:

  Ik was altijd al meer voor het leven na de dood!

 18. Het (Schoonste) zusje schreef:

  Mag ik even melig zijn?
  Ik geef een knuf­fel en een schou­der­klop en ik kijk met een blije,waterige blik uit naar de toe­komst. Naar wat u toe komt.

 19. Jozef schreef:

  Ik kijk al vol ver­wach­ting uit naar wat de eer­ste dagen van 2009 ons zul­len bren­gen. Maan­zand mag dan wel over­le­den zijn, hij houdt de span­ning er nog steeds in. Houdoe!

 20. Marina schreef:

  De fir­ma Kleenex zal er wel bij varen.
  Dag Yuri…

 21. Paul schreef:

  En ligt het aan mij, of ligt Zezun­ja er ook uit?

 22. Zezunja schreef:

  Zezun­ja is geveld door een zui­ver tech­nisch, doch hard­nek­kig griepje.

 23. Kabloenger schreef:

  Wat ik gezien heb van Yuri Maan­zand is niet weg, kzalt nie vergeten,

  mis­schien kun­ne we nog es ooit iets samen doen …

  Leve de kom-bek !

 24. Heer Maan­zand,
  U was een van de men­sen die mij heeft leren bloggen.
  Ik zeg u geen vaar­wel, maar wel tot ziens.
  De Drs.

 25. Hanneke schreef:

  En waar haal ik nu mijn weke­lijk­se “Hoera”-momentje vandaan?

  Ver­dul­le­me.

 26. Nele schreef:

  Y.M. dood… leve W.D.!

 27. Maarten schreef:

  Ik geloof in reincarnatie ‘:)

 28. Mireille schreef:

  Op kot me nen dooie!!!!!!!!!!!!

 29. Rutger schreef:

  Jezus, ik dacht echt twéé secon­den dat je echt dood was.

 30. Noynourfe schreef:

  Dat u er niet meer bent, boei­en. Het ont­bre­ken van uw rea­geurs is las­ti­ger. Zon­der boom geen blaadjes.

 31. Rose schreef:

  Nou, dat wordt dan mijn eer­ste ‘goe­de voor­ne­men’ voor het jaar 2009. (En ik doe niet eens aan goe­de voor­ne­mens, verdorie.)

 32. Salinger schreef:

  Zeg niet dat ook gij een kar­tel gaat begin­nen éh!

 33. estino schreef:

  zoals ze in mijn land ple­gen te zeg­gen: “mô gow zeh! der zîn gèn zeke­re­den mè” ofte: moge het u wel gaan in uw naken­de reïn­car­na­tie, mijn eer­bied­waar­di­ge ex (u weet wel wat).

 34. treiner schreef:

  bij mijn eer­ste bezoek aan meneer maan­zand valt ie voor mijn neus al dood

 35. Jelle schreef:

  God­ver­dom­me, en net nu ik hier uw gedicht­jes wou door­stu­ren aan iemand :(:(:(

 36. Hanneke schreef:

  Het zijn al de eer­ste dagen van 2009… ik wacht af (:

 37. urbain alpain schreef:

  Ik vond die repli­ca van de fal­lus van Sam Goor­is op uw zerk­je wel gei­nig. Het ver­zacht­te de pijn iet­wat, zeg maar.

 38. maharal schreef:

  Dus de engel des doods kwam en je was weg…
  Triest.

  Maar zeg eens, als je weg was toen ie kwam, hoe kon ie jij meenemen?
  Tiens tiens.

 39. Els schreef:

  Ik wacht vol ongeduld;

 40. Wieteke schreef:

  Ik vind geloof ik wel dat de eer­ste dagen van 2009 voor­bij zijn nu..

 41. Simeon schreef:

  Vol­gens mij is hij één van die men­sen die enorm ver­be­terd met zijn dood.

 42. Lien schreef:

  Ze heb­ben je vries­kist toch niet per onge­luk op 2090 inge­steld, he?

 43. Hanneke schreef:

  Is het te laat voor reanimatie?:’(

 44. Hanneke schreef:

  Yuri, nu vind ik het niet meer grap­pig:( Het is al februari!

  Je zou toch niet echt over­le­den zijn?

 45. Paul schreef:

  *trap­pelt van ongeduld*

 46. Paul schreef:

  Waar blijft die wederopstanding?
  Er hangt hier een digi­ta­le lijklucht.

 47. bertbart schreef:

  … en kom een keer­tje terug tij­dens de eer­ste dagen van 2009. U zal het zich niet bekla­gen godverdomme.”

  Ik weet het! Yuri komt hele­maal niet terug… Zijn ziel­tje zal daar­en­te­gen een keu­ken­ro­bot ver­lo­ten onder alle men­sen die onder­tus­sen het rouw­re­gis­ter gete­kend hebben.

 48. stien schreef:

  gek hoor zo hele­maal weg

 49. Hanneke schreef:

  Ik mis je.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.