• Wannes Daemen

1000 Reac­tions can’t be wrong

Geeuw

Geeuw

Ongeveer twee maanden geleden zette ik “Het bericht met de 1000 reacties” in een titeltje en “Okee?” eronder. Exact negen dagen later plaatste Tomasz de dui­zendste reactie onder die titel. Het expe­riment, zij het dubieus van inslag en behept met een twij­fel­achtige maat­schap­pe­lijke rele­vantie, was geslaagd. Ik beloofde u een verslag.

De familie Pfaff van hun troon gestoten

De familie Pfaff van hun troon gestoten

Het was een gezellige boel, dat staat in elk geval als een paal boven water. Men kof­fiekletste dat het een lieve lust was. Gedu­rende enkele dagen werd het Maanzand-reactiepaneel omge­toverd tot de receptie bij een verder erg ondui­de­lijke ver­nissage. Maar meedoen was belang­rijker dan winnen, en de juiste hapjes becom­men­ta­riëren was dus ook belang­rijker dan de eind­streep halen. Al werd die eind­streep zonder twijfel op glo­rieuze wijze over­schreden. De laatste honderd reacties liepen enigszins ver­traging op door mijn ver­ve­lende poë­tische opdrachten, maar u heeft het er zonder kleer­scheuren vanaf gebracht. Vanaf reactie nr. 950 vindt u trouwens een aantal ana­lyses en ver­slagen van mijn lezers, dus neemt u gerust een kijkje als u mijn samen­vatting maar niks vindt.

Er waren opdrachtjes. Allen voor­beeldig ingeleid door eer­waarde heer Peter R. de Vries. Hoe moet reactie nr. 666 eruitzien (klik)? Schrijf een zin zonder dt-fouten (klik). Stuur mij een foto van je koffie (klik). Doe eens van lin­kliefde (klik). Wat is de laatste reactie die elders plaatste voor je hier terechtkwam (klik)? Verzin een scheld­woord (klik). Tell me some­thing I don’t know (klik).

Tussentijdse opdracht 3

Tus­sen­tijdse opdracht 3

Maar er was dus ook koffie. Er was veel koffie. Hier en hier en hier en hier en hier.

Tussentijdse opdracht 1

Tus­sen­tijdse opdracht 1

Er was ook een opdracht om de inhoud van reactie nr. 666 te voor­spellen. Ver­schil­lende moge­lijk­heden werden geopperd, maar uit­ein­delijk ging de Politie met de eer lopen. En nr. 666 zag er aldus zo uit:

alhoewel oplos­koffie ook een moge­lijkheid is.

Deze frase leek op het eerste gezicht vrij onscha­delijk en van weinig his­to­rische rele­vantie, maar – zoals wel vaker bij sata­nische bood­schappen – moet je de uit­spraak van naderbij gaan bekijken. Na uit­voerig onderzoek heeft uw gastheer dan ook ont­cijferd dat oplos­koffie – alhoewel ook een moge­lijkheid – niet zonder diepere bete­kenis is. De simpele uit­spraak is namelijk een anagram voor het volgende:

Ho geile homo ik pis wild op je kale foef en oksel.

En daarmee, waarde vrienden, is de ware aard van Satan hem­zelve aan ons bloot­gelegd. De duivel is niemand minder dan… de Politie!

Tussentijdse opdracht 2

Tus­sen­tijdse opdracht 2

Dan moest er ook iets gebeuren zonder dt-fouten. Dat lukte aardig, mede door de oor­ver­do­vende afwe­zigheid van Pfafffans. Joost Brum­melkamp plaatste dit ant­woord, waardoor de taal­kundige helft van mijn harses even in een loop terechtkwam:

In deze zin komt het woord “dt-fouten” niet voor.

Tussentijdse opdracht 4

Tus­sen­tijdse opdracht 4

Ook op de opdracht om eens van lin­kliefde te doen, werd aardig heen en weer gere­a­geerd. Ik plaats hier nog even – omwille van die liefde dus – de linkjes die mijn rea­geurs ver­mel­dens­waard vonden:

- Ik en mijn Lada en meer­be­paald De lan­dings­plaats van Joseph Beuys
A shot apart
Meneer Stijn Vranken
Mevrouw Kruimels
Mevrouw Georgina
Made­moi­selle Zezunja
Trance de vie
Mai­s­quenada
Maar wat is het?
Een onnozel youtube-filmke
Juf­frouw Flora
Vio­laine

Tussentijdse opdracht 6

Tus­sen­tijdse opdracht 6

Ook samen­vat­tens­waard is de stront­vloed aan scheld­woorden die over het klavier werden uit­ge­stort na tus­sen­tijdse opdracht nr. 6. Dit is het resultaat, in alfa­be­tische volgorde:

Aapmens – Aard­banaan – Aard­varken – Aardworm – Aars­haar­knab­belaar – Appelworm – Alle donders – Alle duivels – Ana­koloet – Arm­zalige – Augurk – Auto­craten – Auto­didact – Balkan-hork – Ban­dieten – Bas­ba­zuinen – Basji-bozoeks – Bavianen – Beel­den­stormer – Beesreet – Bende vogel­ver­schrikkers – Bende wil­de­mannen – Bende woes­te­lingen – Bij de snor­haren van Plekszy-Gladz – Bloed­zuiger – Bos­kakker – Braak­kwezel – Broertje dood – Caramba – Colo­ra­do­kevers – De duivel moge ze halen – De grote kraakvis mag mij kraken – Deugniet – Dik­darnd­wars­tegel – Dra­ken­fluim – Drie­dub­bel­door­ge­haalde schurk – Drie­maal­ge­fri­tuurde schoen­veter – Droek – Druiloren – Dui­ven­melk­drinker – Duizend atoom­bommen en raket­gra­naten – duizend blik­sem­bommen – Duizend bom­gra­naten – Duizend bommen – Duizend bommen en gra­naten – Ecto­plasma – Ecto­plas­tisch bij­product – Ellendige – Ellendige aard­wormen – Ezel – Fles­sen­breker – Flo­ten­st­imper – Frient­pokker – Gal­genaas – Gal­gen­ge­broed – Gang­sters – Gekruide degen­slikker – Gepan­neerde mestbol – Gepa­ten­teerde oetlul – Goeie genade – Grap­jassen – Gra­ten­flitser – Gra­va­tar­ver­berger – Grote genade – Grote Mogol – Hagel en donder – Half­op­ge­geten wortel – Hang­snorren – Honderd duizend bommen en gra­naten – Honderd duizend miljoen bommen en gra­naten – Hot­tentot – Huur­lingen – Idioten – Imitatie-carnavals-Mussolini – In boter­bloemvet gesmoorde weerwolf – In egelvet gebraden gehaktbal – Jan­dorie – Jodokus – Joris Goed­bloed – Judas – Kaas­na­gelriem – Kanaak – Kapers – Kilo­me­ter­vreter – Kimp – Kleine ellen­deling – Knorftel – Kolo­kwint – Krijg de over­maas­e­ha­ze­wind­hon­den­ko­ren­mo­len­pest­pokken – Kwak­zalver – Kwast – Kwel­geest – Kwibus – Laf­aards – Laf­bekken – Lam­lendige zuip­lappen – Land­loper – Lang­staarten – Lelijk beest – Lelijk dier – Lelijk onge­dierte – Lelijke Basji-Boezoeks – Lol­broek – Lom­perik – Lui­tenant van de zeven sloten – Maan­zandige terk­doezel – Maatje – Malloot – Melkmuil – Mensaap – Men­seneter – Miche­lin­man­netje – Mie­reneter – Mis­lukte han­delaar in twee­de­hands vogelmest – Mis­lukte koord­danser – Monster – Mormel – Mor­melhond – Muil­ezels – Nacht­uilen – Nare­fezel – Niets­nutten – Notenkar – Okker­no­tensmoel – Onbe­schofte drie­dubbele kaffers – Onder­wa­ter­ad­miraal – Onge­likte beer – Onge­luks­vogel – Onnozele – Opge­blazen blaaskaak – Ordi­naire prutser – Otto­maanse Habsburger – Ouwe kameraad – Ouwe zee­kom­kommer – Ouwe zee­schuimer – Over de peef gedoerde kanop­teter – Overlaks gesmeende toer­happel – Para­sieten – Pata­go­nische zoeloes – Piet­lutten – Piraat – Pla­dijs­geur­ver­frisser – Pla­vui­zen­botser – Pleu­ten­draaier – Poly­grafen – Pot­dikkie – Pre­his­to­rische Zapo­teken – Preter – Pro­fi­teurs – Ramp­zalige – Razende woes­teling – Reetzwam – Ronde-tafel-conferentiehouder – Rood­huiden – Roof­vogel – Rot­beest – Rum­rover – Sap­perloot – Sarkozy – Schavuit – Scheeps­jongen – Scheve tobogan – Schild­vleu­gelige insecten – Schooiers – Schurk – Sjakos­sen­drager – Slamkwak – Sla­ven­han­delaar – Sluik­bagger – Smerige automaat – Smerige hond – Snotaap – Snurk­fluim – Stel­letje in egelvet gebraden kolo­kwinten – Stel­letje piraten – Stel­letje Rus­sische eieren – Stem­metje ver­droefde kin­kaar­ver­dozers – Stijfkop – Stom ecto­plas­tisch bij­product – Strot­grondel – Stuk boord­schut­tertje met je slab­betje voor – Stuk ecto­plasma – Stuk kan­nibaal – Stukje kie­keboe van de pop­penkast – Sukkels – Tet­te­rende toe­rental­teller – Tien­duizend miljard blik­sem­bommen – Trog­lo­dieten – Turkse mutsen – Uils­kuiken – Ver­roeste kaap­stander – Vet­zakken – Visi­goten – Vlerken – Vogel­ver­schrikker – Vrok­ke­lozer – Vuile hond – Waan­zinnige pyromaan – Wafel­ijzer – Waskuip-admiraal – Water­drinkers – Woele Tapper – Woes­teling – Wor­ful­tente flad­od­der­prutre­a­geur­klink – Zand­hazen – Zand­vlooien – Zoeaven – Zoeloes – Zoet­wa­ter­ma­troos – Zoon van een schurftige hond – Zuiplappen.

Tussentijdse opdracht 7

Tus­sen­tijdse opdracht 7

Voor opdracht nr. 7 vroeg ik jullie om me iets te ver­tellen dat ik nog niet wist. Daar kwamen – uiteraard haha­ha­hahaha – niet zoveel ant­woorden op, maar we zijn met zijn allen dan toch een klein beetje wijzer geworden dankzij deze wetenswaardigheden:

- CAO 26 en VIP zijn omge­vormd tot het VOP. (Carmen)
Dat ik bin­nenkort een belang­rijke beslissing neem op pro­fes­si­oneel vlak. Hoe en wat kan ik je echter hier niet ver­tellen. (Lilimoen)
De trainer van AA Gent is volgend seizoen trainer van SC Hee­renveen. (Ruben)
Dit moet haast wel iets zijn waar je nog niet eerder van gehoord had. Ik weet niet hoe lang het mp3’tje daar blijft staan, dus mis je kans niet om dit monu­mentale stuk muziek en tekst te beluis­teren. (Joost Brum­melkamp) (NB: het mp3’tje staat er niet meer…)

En dan nu: poëzie!

En dan waren er ook nog een hoop reacties die een gedichtje kregen. Omdat poëzie niet genoeg kan uit­ge­molken worden – en omdat dit uit­ein­delijk toch mijn website is gna­ha­ha­wa­gaargh, plaats ik hier nog even onbe­scheiden alle kuch pareltjes op een rij:

- Voor reactie nr. 150 (van Lies):

Mijn Word wil niet mee

Ik vroeg het nochtans vriendelijk,
onder­danig en gedwee
Maar alle vriend’­lijkheid ten spijt,
wil mijn Word niet mee

Ik had al bokes ingepakt,
en een thermos groene thee
Maar alle voor­be­rei­dingen ten spijt,
wil mijn Word niet mee

- Voor reactie nr. 250 (van Carmen):

Com­mu­ni­catie, het is toch een won­derlijk gegeven

Com­mu­ni­catie, het is toch een won­derlijk gegeven,
zei de onaan­ge­paste soci­opaat tegen zijn vrouw.
Toen sloeg hij haar met de telefoon de schedel in,
Nu com­mu­ni­ceert zij enkel nog met oei en auw

- Voor reactie nr. 350 (van heel iemand anders dan Joost Brummelkamp):

Ik heb Reactie 350

Ik heb Reactie 350
Zo heet mijn nieuwe parfum
Het is een heel duur flesje
En het viel stuk op de balatum

- Voor reactie nr. 450 (van Klaartje):

Oh, Kay, zei ik plots

Oh, Kay, ik hou van je, zei ik plots,
en ze vroeg om een rui­kertje rozen.
Okee, Kay, dat regel ik voor je,
toen moest Kay rozerood blozen.

- Voor reactie nr. 550 (van Georgina):

Fok­kietofo

Ik drink een lekker pokje fokkie,
met heermijk schui­lende helk.
Als merin­nering haak ik dan een tofo,
want fokkie is voed goor elk!

- Voor reactie nr. 650 (van de gang):

Ik wil geen gedichtje

Dit is een rijmpje,
voor wie geen rijmpje wil.
Een stukje poëzie,
als je niet dichten wil.

Maar de kracht van poëzie
mag niet worden onderschat,
want wie geen rijmpje wil
heeft er nu toch eentje gehad

- Voor reactie nr. 750 (van Didi):

De aars­haar­knab­belaar

De schrik van de schij­tende mens
waart weer in de riolen rond.
Het monster heeft één hartewens
en dat is uw flink behaarde kont.

Ja ja, het is de aarshaarknabbelaar,
die baant zich een weg door de plee.
Hij bijt zich vast in uw anushaar
en likt uw aam­beien, als was het paté.

De aars­haar­knab­belaar zorgt in zijn uppie
voor een ommekeer onder schijtbaggeraars.
De moderne mens, de zoge­naamde yuppie
die scheert nu uit schrik ook zijn aars.

- Voor reactie nr. 900 (van Zezunja):

Ik hou niet zo van solo’s

Ik hou van een goeie intro,
van riffjes word ik blij.
Een drum­break kan mij bekoren,
toe trommel nog wat voor mij.

Ik hoor graag ooh la la la,
zo’n koortje vind ik cool
Maar al dat saaie getokkel
is niet wat ik bedoel.

Een liedje moet vooruitgaan,
en stampen als een trein.
Een handvol strakke strofen,
een melo­dieus refrein.

Maar soms heb je zo’n oetlul,
die soleert dan heel fervent.
Dan denk ik kom nou jongens,
Gooi die prutser uit de band.

- Voor reactie nr. 950 (van Zezunja):

Het einde van duizend dingen

Nooit meer koffie met koekjes erbij,
doof voor muziek of rijmelarij.
Gedaan met het praten, de adem is op,
Uw tech­ni­color gepeins in het slop.

Er zijn dingen gezegd, en vragen gesteld,
soms was er sprake van zinvol geweld.
Zinnen vol letters, hardop of juist niet,
maar niemand die nu nog uw tateren ziet.

Ooit dacht ge fuck, ik doe ook maar wat,
Het leven is kort en de aarde is plat.
Ge wandelt wat rond, ge schopt ergens keet,
dan dondert ge, boem, van uw blauwe planeet.

Gedaan het gezever, uw taalarsenaal,
het lezen van letters, het stille kabaal.
Het bruisen van bubbels, ge hoort het niet meer,
de kurk van de fles knalt nog één laatste keer.

Maar dan komt aan alles een stil­zwijgend slot,
aan ver­halen ver­tellen en luis­teren tot
uw oortjes zo rood zijn dat ge ster­rekes ziet,
en ge zingt met een kater nog één keer uw lied.

Uw lied vol ver­langen, vol zinloos verzet,
het wee­moedig gezang met de dood aan uw bed.
Ge stelt u de vraag of het goed is geweest,
maar niemand geeft antwoord.

Dus geeft ge de geest.

Kortom!

Het was een onnozel maar al bij al erg geslaagd expe­riment. We ont­houden toch vooral dat hoe minder je te ver­tellen hebt op internet (Okee?), hoe meer reactie je krijgt. En dat mijn 1000 rea­geurs nog op de Neve­rending Erection Poll moeten stemmen.

Maar toch vooral: bedankt rakkers! Zonder jullie was het een zielig feestje geworden. Een wel­ge­meend woord van onge­brei­delde dank­baarheid daarom in de richting van Aäron, Adinda, Agnes, Bart, Bart, Bart, Bartblau, Buxx, Carmen, Ceebee, Cockie, Cyriel, Didi, EF-eM, Endanik, Esther, Evie, Ex-buurvrouw, GDB, Georgina, Goe­delies, Grote Smurf, Gudrun, Hanneke, Hanneke, Heel iemand anders dan Joost Brum­melkamp, Helene, Het Schoonste zusje, Het Zusje, Ilse, Irene, Jaco, Javache, Jens, Joost Brum­melkamp, Jozef, KatYo, Klaartje, Ktrn, Lara, Laura en Joost, Lau­ra­benik, Licht, Liene, Lies, Lilimoen, Linda Kelch­termans, LISA en Joost, Liza, Maarten, Maarten, Marieke, Max R, Mc pvc, Menck, Michael, Molady, Neef luca, Nienuh, Niets.dan.vuur, Octavie, Odysseia, Pascal Van Hecke, Paul Cobbaut, , Pieter, Polle, Pr’muts, Qahwa, Rian, Rosalie, Rose, Ruben, Sarah, Sjeik, Sodade, Soes, Stephen, Stien, Sun­nymoon, Susy, Swan, Tomasz, Uw Moeder, Violala, Ward, Webkim, Wieneke, Wim, Wolf, Yad, Zezunja en Zezunjezus.

Tadaa

Tadaa

19 reacties

 1. maarten schreef:

  een onschuldig expe­riment, het kan nooit ver­keerd zijn zulke dingen uit te proberen.

 2. hans schreef:

  en ik heb het helemaal gemist

 3. georgina schreef:

  Maar u bent zelf bedankt! Het was ple­zanter dan Facebook.

 4. Carmen schreef:

  Het was een gezellige boel, bedankt heer Yuri.

 5. Soes schreef:

  Oef, wat een werk dat verslag. En al die links, ieieiek. Je moet wel heel snel typen.…

 6. Toch is het apart. Niets belet “ons” (ons? wie ons?) om hier 1001 reacties te gaan plaatsen, en ik vermoed toch dat dat niet gaat gebeuren. Hoe het expe­riment ook te baga­tel­li­seren is, er gebeurt iets bij­zonders als een heleboel mensen besluiten die 1000 reacties wel te schrijven.
  Dank, inderdaad, zoals Carmen zei, het was een gezellige boel.

 7. maarten schreef:

  wat een waar­de­oordeel: ple­zanter dan facebook. bin­nenkort tegen het meisje bij de bakker: je ogen twit­teren. of: jij bent mooier in het echt dan op youtube.
  of beter: ken ik je niet al van facebook?

 8. Carmen schreef:

  Twit­teren? Ik ben gigan­tisch niet mee vrees ik…

 9. tomasz schreef:

  maarten heeft mooie vogels.
  mag ik een homp brood van je lenen?

 10. tomasz schreef:

  Twit­teren.
  Mooi woord.

  Net zoals homp.

 11. Carmen schreef:

  Ik vond uwwoord voor knal­ver­liefd wel mooi, al weet ik niet meer precies waar ergens ik dat gevonden heb…

 12. tomasz schreef:

  *kuch*verstapeliefd?*kuch*

 13. Carmen schreef:

  Ik vond het zo schattig klinken. :-)

 14. tomasz schreef:

  Dank!

  Ik vond Joost Brum­mel­kamps opmerking trouwens een van de tref­fendste over al dat gerotzooi:
  “Hoe het expe­riment ook te baga­tel­li­seren is, er gebeurt iets bij­zonders als een heleboel mensen besluiten die 1000 reacties wel te schrijven.”

  En dan nog het woord baga­tel­li­seren gebruiken. Die Joost is me d’r eentje.
  Zullen we vandaag tot leve-de-zeldzaam-gebruikte-woorden-dag uitroepen?

 15. Carmen schreef:

  Voor­tref­felijk idee. Alleen wijken mijn zeldzame woorden af van de rest van de wereld­be­volking, aan­gezien mijn dage­lijkse voca­bulair nogal beperkt is.

 16. maarten schreef:

  mijn vogels zijn zo vrij als mijn armen!

 17. Marina schreef:

  Nou… Ik vind het ook zo jammer dat ik het gemist heb. :-( Wanneer ga je weer zoiets leuks doen? Ik ben gek op dingen met een twij­fel­achtige maat­schap­pe­lijke relevantie.

 18. ivo victoria schreef:

  ik heb het allemaal gemist, ik was te druk met het voor­be­reiden van de ver­nieling van iemands foto­camera. dus ik neem aan dat ik ver­ont­schuldigd ben.

 19. Hanneke schreef:

  Ik word twee keer bedankt, hoezee!

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *