Zwart Wit XIX

Duiventil

Dui­ven­til

10 reacties

 1. Ver­do­rie, Heer Maanzand,
  Hebt u die foto gemaakt? Jam­mer dat de schei­dings­lijn tus­sen het wit­te vlak en de meer don­ke­re par­tij (de hori­zon, zeg maar) in het mid­den ligt. Ik had ze iets lager gelegd, zo op een der­de van de onder­kant van de foto.
  Sor­ry voor mijn bemoei­zucht. Ik zal het nooit meer doen.

 2. Yuri schreef:

  Ah heer Apol­lo! Bemoei­zucht rocks! Graag zelfs altijd over­al merci.
  Tja, ik hou nog­al van ont­wrich­te com­po­si­ties. Beel­den met een rand­je. Al had ik deze foto nog mooi­er gevon­den als er hele­maal voor­aan nog een duif­je wil­de komen scharrelen…

 3. Heer Maan­zand, algelijk!
  Had toch uw eigen­ste duif­je op de voor­grond geplaatst! Ik ben er zeker van dat zij gewil­lig zou wil­len pose­ren heb­ben. Of was ze thuis aan de strijk, ter­wijl u door het park struinde?
  Nog­maals een groet.

 4. Yuri schreef:

  Nee hoor. Zij wan­del­de op dat eigen­ste moment aan mijn arm.
  We bevon­den ons in goed gezel­schap trou­wens, want niet ver van de Parij­se Nôtre-Dame.
  En strij­ken, daar doen wij niet aan.

 5. Jozef schreef:

  Nu kan het zijn dat ik me ver­gis, maar is het niet Notre-Dame, zon­der accent cir­con­flexe? Nuja, bemoei­zucht rocks alleszins!

 6. Lilimoen schreef:

  En ik zat me heel de tijd af te vra­gen of die foto getrok­ken werd in Leu­ven, in het stads­park, in de laan met bomen, daar waar die bank­jes staan en waar soms van die men­skes op zit­ten. Er zijn alleen enke­le ver­dach­te ele­men­ten (lees: een mas­sa dui­ven) die ik daar niet kon bijplaatsen.

  @ Zezun­ja: naar mijn beschei­den mening is het mis­schien wen­se­lijk Heer Johan Arendt Hap­po­la­ti een beet­je aan­dacht te geven. Niet alleen hier­bo­ven, maar ook hier (http://drs.punt.nl/?id=290581&r=1&tbl_archief=&) en eigen­lijk zo nu en dan nog wel eens op plek­ken die ik al ver­ge­ten ben, lijkt hij mij toch te wil­len zeg­gen dat hij u (als schrijf-ster uiter­aard ;-) ) mist.

 7. Tasmijn schreef:

  Excu­seer mijn maca­be­re geest wan­neer ik mij afvraag of de oud­jes de dui­ven voe­ren of zelf ver­or­berd worden.

  Ach, en toch ook maar een goed jaar toe­ge­wenst met goe­de din­gen uit ande­re goe­de jaren.

 8. @ Vrou­we Zezunja,
  Maakt u zich maar geen zor­gen in die reac­tie van Vrou­we Lili­moen. Ik denk dat haar moe­der­in­stinct haar par­ten speelt.
  Met mij gaat alles goed en ik hoop van u hetzelfde.
  Uw,
  Drs.

 9. lord cms schreef:

  schit­te­ren­de foto maat!

 10. Urbain Alpain schreef:

  Je ziet het aan hun ver­weer­de gezich­ten. Dit is de har­de kern van ’De Gerim­pel­de Vler­ke’, een dui­ven­or­ga­ni­sa­tie die gespon­sord wordt door prins Lau­rent. Dat is van eigens een goed bewaard geheim. Waar­om denkt u dat er in het hele pro­ces nooit spra­ke is geweest van deze obscu­re duivenclub?
  Iemand die geen voe­ling heeft met de dui­ven­sport zal in hen mis­schien een door­de­weeks stil­le­ven ’han­gou­de­ren op bank’ ver­moe­den. Edoch, de ken­ner weet wel beter. Ze zit­ten zij daar gewoon te wach­ten tot de laat­ste is geland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *