Yeti

Yeti is het klei­ne broer­tje van onder­wijs­tijd­schrift Klas­se. Het is een onder­wijs­tijd­schrift voor leer­lin­gen van 10 tot 12 jaar, boor­de­vol prik­ke­len­de pretpagina’s.

Onder­ge­te­ken­de stond in voor de vorm­ge­ving van de eer­ste vijf­tig num­mers, in naam van Gra­fisch Bureau Arte­fact. Opdracht­ge­ver: Arte­fact | Vlaams Minis­te­rie van Onder­wijs en Vor­ming.

Ter lering ende ver­maak, een Wikipedia-citaat:

Het blad is suc­ces­vol bij de doel­groep (kin­de­ren van tien tot twaalf jaar). Som­mi­ge lera­ren en ouders vin­den het blad te cha­o­tisch en te wei­nig vor­mend voor kin­de­ren. Met name het taal­ge­bruik en de beeld­taal vin­den som­mi­gen ongepast.

Als ik dat lees, dan denk ik: mis­si­on accomplished.

Vormgeving van Yeti | Verschrikkelijk tijdschrift voor tieners (01/32)

Vorm­ge­ving van Yeti | Ver­schrik­ke­lijk tijd­schrift voor tieners

Vormgeving van Yeti | Verschrikkelijk tijdschrift voor tieners (13/32)

Vorm­ge­ving van Yeti | Ver­schrik­ke­lijk tijd­schrift voor tieners

Vormgeving van Yeti | Verschrikkelijk tijdschrift voor tieners (16/32)

Vorm­ge­ving van Yeti | Ver­schrik­ke­lijk tijd­schrift voor tieners

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.