Velleke

In de win­ter heb ik altijd van die los­se vel­le­kes aan mijn vin­gers. Zo net naast mijn vin­ger­na­gels (maar ook één mijn vin­ger­na­gels) komen er dan pie­per­de­pie­pek­lei­ne stuk­skes vel los die over­al en ieverst ach­ter blij­ven han­gen en in het erg­ste geval uit­scheu­ren met een petie­te­rig doch erg bloe­de­rig wond­je tot gevolg. Zo stond ik laatst in de del­hai­ze en op het moment dat ik aan de kas­sa mijn por­te­feuil­le uit de jas­zak nam, bleef één van die kut­vel­le­kes aan de vel­cro van mijn zak­flap (hoe heet zo’n ding eigen­lijk?) han­gen. Een kor­te maar opval­len­de gil ont­snap­te aan mijn stem­ban­den, waar­door de kas­sa­juf­fer waar­schijn­lijk dacht dat ik geen geld bij me had. Met bloe­den­de duim reken­de ik af. Toen ik twee minu­ten later mijn win­kel­kar­re­ke ging terug­zet­ten en uit pure nieuws­gie­rig­heid mijn vel­cro check­te, hing het afval­li­ge vel­le­ke er nog aan.

Uit wraak heb ik het opgegeten.

22 reacties

 1. Vol­gens mij een geoor­loofd geval van kannibalisme.

 2. Yuri schreef:

  Pre­cies. Rauw en ongebakken.

 3. sunnymoon schreef:

  iii­eeuw­wee­uur­rgh. En des­al­niet­te­min zijn ver­dien­de loon.

 4. Yuri schreef:

  You bet. En ker­men dat het deed.

 5. Ik eet al mijn vel­le­kes op. Voor­al in de zomer als er van die gro­te lap­pen van mijn voet­zo­len komen. Maar dan was ik wel eerst mijn voe­ten in de pom­bak, want vel­le­kes met zweet zijn hele­maal niet lekker.

 6. Yuri schreef:

  Ge kunt die ook gril­len met olijf­olie en een beet­je basi­li­cum. En dan als ge gas­ten hebt kunt ge gezon­de chips op tafel zet­ten. Doe ik al jaaaaren.

 7. Uw Moeder schreef:

  Wat denkt ge dat ze tus­sen bic­ky­bur­gers strooien?

 8. Yuri schreef:

  Dat is gestold bavianenoorsmeer.

 9. Uw Moeder schreef:

  Het korst­je ja, maar wat maakt het zo knapperig?

 10. Yuri schreef:

  De ouder­dom.

 11. Uw Moeder schreef:

  Gij gelooft ook nog in Sin­ter­klaas, gij.

 12. Bes­te Schoon Zusje,
  Denkt u eraan uw voetjes niet vol­le­dig op te eten?
  Dat u niet in een rol­stoel terecht­komt, bedoel ik.
  Steeds bereid tot het geven van onzin­ni­ge adviezen,
  Uw eigenste,
  Drs. Johan Arendt Happolati

 13. Lilimoen schreef:

  @ Uw moe­der en Yuri: ik eet graag bic­ky­’s… nu zal ik nooit nog een bic­ky eten zon­der aan jul­lie legen­da­ri­sche woor­den te den­ken. Als ik ooit nog een bic­ky bin­nen krijg uiter­aard. Jakkes!

 14. Yuri schreef:

  En dan heb ik nog niet eens ver­klapt waar Bicky-saus van gemaakt wordt…

 15. Bes­te Drs. JAH,
  u blijft een mys­te­rie voor mij.
  Hoe weet u in gods­naam dat ik voetJES heb?

  Groet,
  HSZ

 16. Uw Moeder schreef:

  Bic­ky­saus? Eén woord: kik­vors­kots. Onze pa heeft ooit ’s een rond­lei­ding gehad in de Bic­ky­saus­fa­briek. Beeldt u in: een immen­se han­gar met dui­zen­den kot­sen­de kik­kers, oor­ver­do­vend gekwaak, een afschu­we­lij­ke stank, en in het mid­den een bre­de geul waar­langs de kik­vors­kots naar een groot reser­voir wordt gevoerd.

  What’s next? Bitterbalvulling?

 17. Yuri schreef:

  Aha! Bit­ter­bal­vul­ling!
  De zoe­te geneug­ten der ille­ga­le pandaklotenhandel!

 18. Jozef schreef:

  Ge kunt mis­schien eens pro­be­ren om uw vel­le­kes te ver­ko­pen aan de frietkot-industrie. Dan wor­den die vel­le­kes niet alleen opge­ge­ten, maar eerst zelfs gefri­tuurd. En boven­dien gaan ze – heel diep bin­nen­in – een enorm slecht gevoel krij­gen omdat ge hen ver­la­ten hebt. Hun ver­dien­de loon, dat wel, waar­mee gij dan zelf nog grof geld kunt verdienen!

 19. roosje schreef:

  zeg zoe­te zot­tig­heid­jes tegen zezoen, ja?

 20. Yuri schreef:

  @ roos­je: daar mag u op rekenen.

 21. Jezusvanuwlief schreef:

  Voor ’t eerst (tweedst) op uw site. Moet u direct als woor­den­boek gebrui­ken; wat is ’vel­cro’ ?

 22. Yuri schreef:

  Keulit­ten­baaan­n­n­n­n­nnd! (klik)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *