Vake?

Vake?

Vake?

- Vake?
– Ja jongen?
– Vake is het nog ver?

- Vake?
– Dat weet ik niet jongen.

- Vake?

- Vake waar is moeke?
– Op de sla jongen.

- Vake?

- Vake waar­om hebt gij eigen­lijk geen streepkes?
– Dat moet ge aan uw moe­der vra­gen jongen.

- Vake?

- Vake ik heb zo’n honger.

6 Responses

 1. Zezunja schreef:

  Ineens vind ik slak­ken de meest aan­doen­lij­ke bees­ten op aarde.

 2. Het Schoonste zusje schreef:

  Kun­nen jul­lie geen han­gen­de sla­t­uin maken?
  Een 10de wereld­won­der voor Slak­ken ofzoiets…

 3. Susan schreef:

  Slak­ken zijn heel erg mijn favoriet!

 4. Lilimoen schreef:

  Oh, dit is zo lief.

 5. Yuri schreef:

  Ik moet er wel bij zeg­gen dat ik heel dicht met mijn oor bij de muur moest gaan zit­ten om die slijm­jur­ken te ver­staan. Het geci­teer­de dia­loog­je duur­de in real life trou­wens ander­half uur.

 6. vake schreef:

  Dat ‘moe­der’ zou weten waar­om ik streep­kes heb is eigen­lijk een fabel­tje dat ik ver­tel als zoet­hou­der op ogen­blik­ken dat ik met belang­rij­ker din­gen in mijn schelp zit dan met het beant­woor­den van (sto) dom­me kin­der­vra­gen. Streep­kes heb­ben is name­lijk een karak­ter­trek en karak­ter­trek­ken uit­leg­gen aan een hon­ge­ren­de zoon is vra­gen om moei­lijk­he­den en moei­lijk­he­den ver­oor­za­ken slijm­sto­ten en slak­ken­slijm is brood­no­dig om voor­uit te komen en voor­uit­ko­men is al moei­lijk genoeg van­daar lie­ver een fabel­tje. Kwes­tie van een streep­je voor te blijven.

  Vake

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.