• Wannes Daemen

Ont­lichting

Heeft u ook zo de buik vol van al die over­dadige en sma­keloze kerst­ver­sie­ringen? Dankzij het Eerste Een­voudig Ini­ti­atief van het Esthe­tisch Instituut (EI), kan u een ver­schil maken! Download het ontlichtings-verzoek, druk af op een gewenst aantal exem­plaren, schrap wat niet van toe­passing is, en deponeer het document in de brie­venbus van de woning of het win­kelpand dat uw tole­rantie op de proef stelt met over­dreven in het oog sprin­gende kerst­ver­lichting of omhoog klim­mende kerstmannetjes.

[…] Vanuit deze optiek, en vanwege het vol­tallige bestuurs­orgaan van het EI, vraag ik u dan ook met grote aan­drang de door u aan­ge­brachte ver­siering met onmid­del­lijke ingang te willen ver­wij­deren, dan wel in hoe­veelheid of over­da­digheid te ver­min­deren. Dit om een serene kerst­be­leving mogelijk te maken voor iedereen, alsmede de zin voor esthetiek – die ons allen eigen is – recht­matig eer aan te doen. […]

Schop de kerst­vie­rende medemens een geweten!
Stop de lichtvervuiling!
Neen aan de slechte smaak!
Actie!

Download ontlichting.pdf (80Kb) of ontlichting.jpg (92Kb)
Ontlichting

Ont­lichting

21 reacties

 1. an schreef:

  Yes,Yes,Yes,

  ein­delijk iemand die opstaat en iets onder­neemt tegen al die ones­the­tische prullen die op alle moge­lijke en onmo­ge­lijke plaatsen opduiken!
  Er is mis­schien toch nog hoop dat ik voor Kerstmis mijn blinddoek kan afnemen als ik naar mijn werk rijdt ( zou wel handig zijn want ik kom al een paar dagen te laat op mijn werk!).

  Een ver­lichte geest…

 2. Zezunja schreef:

  Als de lente komt dan…

 3. Peter schreef:

  An, met alle respect: ooit al een zon­nebril overwogen?
  Ik weet wel, het is winter enzo, maar ge moet idd wel nacht­blind zijn om nog gewoon te kunnen rijden…

  Veilige kerst!
  Peter

 4. urbainalpain schreef:

  Ik ben zot van kerst­ver­lichting. Voor mijn part kan het niet genoeg flik­keren en klet­teren en spet­teren. Na de aankoop van de over­vloedig knip­pe­rende ‘slee met rendier’ vorig jaar gaan wij dit jaar over tot aan­schaf van levens­grote flu­o­ri­se­rende kerst­beelden voor in de stal die op zijn beurt qua licht­gevend koloriet nu reeds kan wed­ij­veren met een doorsnee amu­se­ments­bou­levard in Las vegas.

  Als ik straks ook maar iemand met zo’n petitie ontwaar dan pleur ik dat geval meteen per kerende in zijn hol. Ge zijt bij deze allemaal gewaarschuwd!

  Mij een beetje mijn sfeer ont­zeggen zeker. ’t Zal aan/in uw gat zijn!

 5. Jozef schreef:

  Noe moe, ik begin me toch vragen te stellen bij de in de postjes terug te vinden foto’s met delen van een mans­persoon op. Een ‘Yuri Maanzand’-reconstructie?

 6. Peter II schreef:

  Sjiek he, Peter de Tweede, nou, enorm

  Weet je, als het je raakt. d.w.z. als het je plezier, de lol en het vermaak vergalt, heeft niemand een geweten. Men koestert en verwent zichzelf ter com­pen­satie van het politiek correct keurslijf, de beleefdheid en het ‘vol­strekte begrip voor andermans situatie’ , echter nadenken of anti­pi­ceren over zoiets complex als soli­di­a­riteit is te dure luxe, het smelt aan de randen, de golf­stroom en het getij is er niet naar.. Een geweten is toch geen voordeel, maar een obstakel. Een geweten is voor pas­toors, domi­nee’s, voor de socialen, voor de tra­ves­tieten van de macht, nee, niets voor zaken­lieden en echte mannen.
  Uit­scha­kelen is min­stens zo’n een­voudig gebaar als de stekker in het stop­contact te steken waarmee de gevel in volle glorie komt om de nacht en de dood te ontkennen.

  Het vermaak, de lol en het plezier ‚dat is het laatse bastion wat de blanke en rijke, zoge­naamd wel­op­ge­voede kas­teel­heren en dames met hun blauwe bloed ver­de­digen. Kom niet aan hun cho­co­lapro­ductie, hun import­ta­rieven, het kerst­feest, hun vuurwerk, hun monarchie, hun auto’s, hun kaalslag, hun gen­ge­wassen, hun golf­terrein, hun oce­aan­reizen, hun drugs, hun gadgets, hun lin­gerie, hun villa’s met modieuze inrichting, hun schoot­hondjes, slan­gen­leren tasjes, hun wijn­kelders, de horden zwarte poets­vrouwtjes, hun ontrouw, hun klas­sieke smaak en het ver­te­derend imago van de warme, ronde, bolle en orde­lijke cultuur van de zuinige cal­cu­lator en strenge, strakke sexualiteit..
  Peta ? Terroristen !

 7. Zezunja schreef:

  Peter II?
  Niet!
  Nove II

 8. Zezunja schreef:

  toe­lichting: Nove is Neer­lands beroepsreageur.
  Schrijft even onbe­grij­pe­lijke lappen tekst, maar wordt gedoogd en zelfs gekoesterd.

 9. urbainalpain schreef:

  Meer nog, heer Nove is een begrip in de wereld van het rea­geren. Maar ik zie er toch niet meteen zijn stijl in hoewel
  die ‘strakke sek­su­a­liteit’ aardig in de buurt komt!

 10. Zezunja schreef:

  Maar hij heeft wel het­zelfde spa­tie­gebrek als Nove.

  …plezier ‚dat…

  …situatie’ , echter…

  En de zwierige wijze waarop Peter II zijn reactie Off Topic slingert is ook des Noves.

 11. charlotte schreef:

  Wat staat er in de titelbalk van dat kadertje dat open­springt als je op de foto klikt asje­blieft? Dat wilde ik vorige keer al vragen toen ik een soort­ge­lijke foto-kader de zin niet lezen kon, maar toen won het serene deel in mij het van de curi­eu­ze­neu­ze­mos­terdpot. Van­avond niet.

 12. Yuri schreef:

  Euh. Bij mij staat er ‘naamloos’, maar dat hangt erg af van je OS en je browser en je taal-instellingen…

 13. Nico schreef:

  Geachte Ont­lich­tings­be­vor­deraar,

  Van harte eens met uw ideeën en ini­ti­atief om de ver­lich­tings­ver­vuiling terug te dringen. Mijn bij­drage in dezen is dit kerst­verhaal http://www.ncrv.nl/ncrv?nav=imogtCsHtGDQVcDgL (Nico Voskamp-Te licht bevonden). Helaas kreeg het een magere waar­dering (stemmen hoeft niet meer, te laat) maar het geeft wel heel goed mijn gevoel weer. En dat is ook wat waard nietwaar.

  Dank voor uw gees­te­lijke steun in donkere dagen.

  Met vrien­de­lijke groet,
  Nico Voskamp

 14. lord cms schreef:

  nja elec­trabel bij­voor­beeld “libe­ra­lis­eirng an de ener­gie­markt” maar ze hebebn wel enorm veel centen om een koel­toren ene heel jaar vol lich­tekjs te doen schi­teren de markt van brussel in te palmen en al hun ves­ti­gi­gingen van kleurijrke lichtjkes t vroozien, heel mooi ware het niet da thet ONZE energie is!!! met onze centen!!!
  als ik eens uit­reken wa tik betaal per maand gewoon om wat lampen en een frigo en een pc en een tv en een radio en ver­warming te laten draaien…
  lol

 15. Zezunja schreef:

  is er een tolk in de zaal?

 16. Yuri schreef:

  u bedoelt een tlok?

 17. urbainalpain schreef:

  een klot zou natuurlijk ook kunnen!

 18. Licht schreef:

  Yes! Vier huizen verder: meters tuinslang-achtige baby-blauwe ver­lichting die de vol­ledige con­touren van het huis volgt en steeds blijft branden – of het nu dag of nacht is, zodat je wanneer je de straat inrijdt opeens een nieuw hoe­rekotje meent ontdekt te hebben. Boven deur, op het dak, etc. steeds de kerst­ver­lichting. Daar hangt dan nog eens een klau­te­rende kerstman aan, voor het raam hangen allemaal zilver-gouden ijs­pegels met een stuk of tien kerst­ballen erachter. Buiten staat een kerstman van je ho ho ho te zingen vanaf iemand het waagt aan te bellen.
  En sin­ter­klaas moet nog komen!

 19. itsme schreef:

  wat n gezeik zeg over kerst­ver­lichting pak n paar kaarsen en dat gezeur over pc kerst ver­lichting als jij t niet leuk vind maar andere wel nou fijn dan lekker laten gaan oke over­dreven gezeik altijd prettige kerst met je kaarsje

 20. Didi schreef:

  Is het Bel­gisch om iets met grote aan­drang te vragen? (sorry, ben nooit de pies- en poep­grappen ont­stegen ken­nelijk ‑ben ook dol op kerst­ver­lichting bovendien, komt dit nog goed…)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *