MAKS!

Het maand­blad MAKS! (even­als Klas­se een uit­ga­ve van het Vlaams Minis­te­rie van Onder­wijs en Vor­ming) richt zich op scho­lie­ren van de der­de graad van het mid­del­baar onder­wijs. Actu­e­le onder­wer­pen in een hip en heden­daags jas­je. Opdracht­ge­ver: Arte­fact | Vlaams Minis­te­rie van Onder­wijs en Vor­ming.

MAKS! (1/11)

MAKS! (1/11)

MAKS! (2/11)

MAKS! (2/11)

MAKS! (3/11)

MAKS! (3/11)

MAKS! (4/11)

MAKS! (4/11)

MAKS! (5/11)

MAKS! (5/11)

MAKS! (6/11)

MAKS! (6/11)

MAKS! (7/11)

MAKS! (7/11)

MAKS! (8/11)

MAKS! (8/11)

MAKS! (9/11)

MAKS! (9/11)

MAKS! (10/11)

MAKS! (10/11)

MAKS! (11/11)

MAKS! (11/11)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.