Kobayashi

Of dat moment dat de kop kof­fie uit zijn zwe­ten­de hand glijdt en in slow moti­on op de grond uit elkaar spat. De don­ker­brui­ne kleur van de waar­heid die zich tus­sen zijn lak­le­ren schoe­nen in een hoop­je scher­ven open­baart. Op de onder­kant van de kop staat KOBAYASHI Por­ce­lain. Zijn ogen glij­den over het prik­bord tegen de ach­ter­wand van het kan­toor­tje en hij ont­waart din­gen die hij lie­ver niet ont­waart. Hij leest namen van men­sen en ste­den die hij net daar­voor in com­pleet ande­re con­tex­ten te horen kreeg. En het klonk alle­maal zo geloof­waar­dig. Hij geloof­de het allemaal.

I am Mr. Kobayashi

I am Mr. Kobaya­shi (klik!)

Maar nu valt de har­de wer­ke­lijk­heid hem als een pie­pend school­bord­krijt­je in de nek. Ondanks zijn jaren­lan­ge exper­ti­se en erva­ring bij onder­vra­gin­gen, is hij er als een school­jon­gen inge­luisd. Als kij­ker besef je plot­se­ling dat je – net als hij – ander­half uur lang in het ootje werd geno­men. Een weer­ga­lo­ze plot­af­wik­ke­ling wordt voel­baar. Kip­pe­vel maakt zich van je mees­ter. Flar­den ver­haal – waar of niet? – flit­sen voor je gees­tes­oog voor­bij. En dan lang­zaam, heel lang­zaam, kom je tot het besef dat hij je bij je piet­je heeft. Dat je niet veel slim­mer bent dan Dave Kujan van US Cus­t­oms. Dat je een hele film lang hebt mee­ge­draaid in de ver­zin­sels van ene Key­ser Soze.

And just like that, he’s gone.

4 Responses

 1. hans schreef:

  Ach ach. Soms durf ik al eens te bewe­ren dat dit de bes­te film is van de laat­ste decen­nia. Weet u ook met­een waar­om er “key­ser” in mijn url staat.

 2. Yuri schreef:

  Ik pro­beer dat ook af en toe te beweren.
  Wist u trou­wens dat “Soze” (in Key­ser Soze) van het turk­se “sözel” komt, en dat dat “ver­baal” betekent?

 3. Jozef schreef:

  Toen ik het eer­ste stuk­je tekst gele­zen had, moest ik spon­taan den­ken aan de mees­ter­lij­ke film “Wrong­ful­ly Accu­sed” met top­ac­teur Les­lie Niel­sen. De naam van Key­ser Soze heeft ech­ter mijn ogen doen open­gaan. “The Usu­al Sus­pects”… Schit­te­ren­de film!

 4. Rikea schreef:

  Ja, ook ik ken wei­nig ande­re films met zo’n plot. Schit­te­ren­de film, ik krijg spon­taan zin om hem nog eens op te zetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.