Kent ge dat?

Kent ge dat? Dat ge ’s nachts niet kunt sla­pen omdat uw lief van die rare geluid­jes maakt? Van die droog gor­ge­len­de keel­ge­luid­jes die uw lief maakt als ze vroe­ger veel rook­te maar sinds kort niet meer? En dat ge dat dan niet onmid­del­lijk her­kent als zijn­de de droog gor­ge­len­de keel­ge­luid­jes van uw lief naast u, maar dat het klinkt als­of ergens ver weg – pak­weg bij de buren in de kel­der – iemand aan het jam­me­ren is? Van dat gedempt kin­der­ge­krijs waar­van alleen de bas over­blijft door alle muren en vloe­ren ertus­sen? En dat ge u dan seri­eus zor­gen gaat maken omdat ge denkt dat uw buur­man des nachts ver­an­dert in een mee­do­gen­lo­ze pede­rast? En dat ge dan recht­op gaat zit­ten en nog es goed luis­tert en er echt van over­tuigd geraakt dat er een huis ver­der kin­de­ren gemo­les­teerd wor­den? En dat ge dan opeens denkt van mil­jaar­de ik moet de flik­ken bel­len? En dat ge dan de flik­ken belt en uit­legt wat er aan de hand is en dat de flik­ken zeg­gen van goed we gaan es komen kij­ken? En dat dan uw lief wak­ker wordt van dat gebel met de flik­ken en vraagt wat er aan de hand is? En dat ge dan heel dat spel aan uw lief pro­beert uit te leg­gen en dat ge dan besluit met luis­ter maar es goed dan hoort ge het ook? En dat uw lief dan natuur­lijk zegt van ik hoor toch niks? En dat ge dan denkt god­ver­dom­me wat is dat hier? En dat dan de flik­ken aan de deur staan om te vra­gen bij wel­ke buren – links of rechts – die moles­ta­tie aan de gang is maar dan zien die flik­ken bij u in de gang zo’n bord met weg­om­leg­ging erop staan dat ge ooit op ne nacht met uw zat­te klo­ten mee naar huis hebt gesmok­keld en dat gij dan een boe­te krijgt in plaats van de buren? Kent ge dat?

6 reacties

 1. Lilimoen schreef:

  Yuri, dit meent ge niet? Dit is ‑hoop ik toch- fic­tie??? Ik ben mee in het ver­haal tot aan de geluid­jes. Mijn lief maakt geluid­jes, schokt in haar slaap van de vie­ze dro­men die ze heeft en gilt als het te eng wordt waar­door ik weer tegen het pla­fond vlieg van het ver­schie­ten. Dus dat ver­sta ik vol­le­dig… maar de poli­tie bel­len,… dat is nog nooit in me opge­ko­men. Zijt ge zeker dat ge geen ‘stem­men’ hoort??? ;-)

 2. ivo victoria schreef:

  Ja, Yuri, dat ken ik.

 3. Yuri schreef:

  @ Ivo: Fijn. Ben ik niet de enige.
  @ Lili­moen: Ik schrijf nooit fictie.

 4. de smet schreef:

  Yuri, ja dat noemt/heet para­noia en is per­fect nor­maal zoals het Uw eigen kin­de­ren niet zijn blijft het vaak ima­gi­nair maar des­on­danks het “help idee” van U siert je, beter voor­ko­men dan gene­zen. Beter stop­pen met roken dan met ademen.

 5. Yuri schreef:

  Par­don?

 6. tomasz schreef:

  Ik slaap over­al en qua­si altijd in van zodra ik wil, en blijf dan sla­pen tot er een hor­de neus­hoorns aan mijn oor komt toeteren.
  mijn lief slaapt even­eens gewel­dig snel in, maar ik heb een wek­ker nog nooit lan­ger dan een secon­de horen afgaan als zij bleef sla­pen. zó snel wak­ker, amai.
  om maar te zeg­gen: ik word niet wak­ker van gemo­les­teer­de kind­jes. maar ik zal het eens aan mijn lief vragen.

  PS: neus­hoorns toeteren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.