• Wannes Daemen

I’m at your house

Of dat moment dat die gekke meneer met zijn bleke gezicht op Fred toe­wandelt. De jazzy feest­muziek dimt in de ach­ter­grond, en het geroe­zemoes van de gasten valt weg. Dit is een moment voor Fred en de meneer met zijn bleke gezicht. De meneer met zijn bleke gezicht lacht en zegt: ‘We’ve met before, haven’t we?’. In eerste instantie denkt Fred dat het om een grap gaat, maar de meneer met zijn bleke gezicht dringt aan en is blijkbaar over­tuigd van het feit dat zij elkaar ooit eerder ont­moetten. Wanneer Fred vraagt waar dat dan zou gebeurd zijn, ant­woordt de meneer met zijn bleke gezicht op sinistere toon: ‘At your house. Don’t you remember?’. Om zijn bewering kracht bij te zetten, over­handigt hij Fred een mobiele telefoon met de opdracht zijn eigen nummer te bellen. Aan de andere kant van de lijn klinkt – oh hel en ver­doe­menis – de stem van de meneer met het bleke gezicht. Fred wordt kwaad en angstig. De meneer met zijn bleke gezicht lacht sata­nisch zoals alleen meneren met bleke gezichten in films van David Lynch sata­nisch kunnen lachen.

Toen ik Lost Highway voor het eerst zag, was ik over­donderd. Het was een rol­ler­coaster zonder weerga. Een rate­lende roetsjbaan met kapotte remmen. Het was ook de eerste Lynch-film die ik ooit zag. Sindsdien ben ik onvoor­waar­delijk fan. Nooit eerder zag ik iemand op zo’n ont­hut­sende manier het medium cinema chi­rur­gisch open­gooien. Nooit eerder zag ik iemand zo unheimlich alle film- en ver­haal­con­venties over­boord gooien. Nooit eerder zag ik iemand op zo’n geniale manier het ver­wach­tings­pa­troon van de gemid­delde toe­schouwer onver­hoeds anaal pene­treren. Nooit eerder had ik zoveel kip­penvel in de bioscoop. Het was de eerste keer dat ik echt over­rompeld werd door een film. Ik voelde me aan­gerand en bevrijd tege­lij­kertijd. Mijn cre­a­ti­viteit en inspi­ratie hebben sindsdien onver­hoedse en onbe­kende paden betreden. Daar ben ik meneer Lynch eeuwig dankbaar voor.

Ik hou van gesprekken over Lynch. Over dis­cussies waarin mensen op zoek gaan naar bood­schap en bete­kenis. Naar ver­haallijn en logica. Naar sym­bolen en onder­be­wuste con­no­taties. Maar nooit eindigt zo’n dis­cussie bevre­digend. Niemand weet hoe het zit. Terwijl je eigenlijk maar één ding hoeft te doen. Je moet een film van David Lynch niet bekijken, je moet een film van David Lynch ondergaan. Je moet in het diepe springen zonder zwem­bandjes aan. Je moet naar het scherm kijken – en luis­teren! – en dan je eigen hoofd bin­nengaan. Je moet zonder schroom rond­kijken in de krochten van je eigen geest. Je moet graven en gluren en rommel aan de kant gooien en niet stoppen als het akelig wordt. En dan zal het plots allemaal kloppen. Dan wordt plots alle logica over­bodig. Dan blijkt plots dat we allemaal – als we heel eerlijk zijn – een meneer met een bleek gezicht en een sata­nisch lachje in ons hoofd hebben wonen.

Een meneer die af en toe tegen je sche­delpan komt tikken en fluistert: ‘I’m at your house. Call me.’

6 reacties

 1. Bosduif schreef:

  Met een beetje Freud kom je ook al een eind op weg.

 2. Yuri schreef:

  Dat klopt. Maar Freud is niet sexy.

 3. J schreef:

  je bedoelt dat je liever een sexy man­netje in je hoofd hebt?

 4. Yuri schreef:

  Euh. Shit. Nee. Dat ook weer niet.
  Tenzij hij veel ope­nings­zinnen kent, misschien.

 5. Urbain Alpain schreef:

  Ik houd vooral van het sur­re­a­lisme in Lynch zijn films. Niks is zoals het lijkt. Alles krijgt meteen een hoop lagen waar je als kijker mee aan de slag kunt. Zijn absolute mees­terwerk vind ik nog altijd de serie ‘Twin Peaks’. ‘Wild at heart’ vond ik dan weer een mis­kleun. Mis­schien precies omdat hij mij te toe­gan­kelijk leek voor een David Lynch. Maar wie ben ik in ver­ge­lijking met Jo – ik verleid vlugger een wijf dan ik tes­tos­teron aanmaak – Röpcke die ons enige tijd terug jammer genoeg kwam te ontvallen.

 6. Susan schreef:

  Veel succes vanavond!

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *