Help, ik word cabaretier… (8)

Ik beloof­de u ooit een upda­te in ver­band met mijn cabaret-ambities. Bij deze.

Yuri Maanzand is nogal ne snelle

Yuri Maan­zand is nog­al ne snelle

Ik ver­deel­de mijn tijd de afge­lo­pen weken tus­sen tui­nie­ren, kam­pe­ren met mijn muze, en wer­ken aan een pro­gram­ma van tien minu­ten ten ein­de mijn man­ne­tje te staan op de audi­ties voor het Leu­ven Draait Fes­ti­val in sep­tem­ber. Ik moet zeg­gen dat mijn man­ne­tje zich voor­beel­dig gedra­gen heeft.

Want wat wil het tenen­krul­len­de groot­lot (Het groot­lot is de glim­la­chen­de tegen­stan­der van het ons immer omrin­gen­de nood­lot)? Onder­ge­te­ken­de werd – samen met de hyper­ki­ne­ti­sche orkaan An Julie Cather­i­ne Clauwaert en de absur­de sort-of-standupper Michael Van Dam­me gese­lec­teerd om op zater­dag 15 sep­tem­ber onder­deel te wor­den van het – euh – onder­deel woord van het eer­der genoem­de festival.

Ik deed mijn ding voor een olij­ke jury, bestaan­de uit onder ande­re Sep­pe Tore­mans en de heren van Int­ge­niep, en blijk­baar heb ik hen weten te char­me­ren met mijn vro­lij­ke ver­haal. Weten zij veel dat al mijn tek­sten wor­den geschre­ven door kabou­ter Gon­dolf Born­a­ploef ter­wijl ik zelf voor­al inspi­ra­tie ga zoe­ken in een glas moji­to of een doos Cubaan­se siga­ren. Haha­ha­ha­ha­ha! Nog even en de wereld­heer­schap­pij ligt bin­nen hand­be­reik. Behang nu al uw schuil­kel­der met Maanzand-bestendige eierkartons.

Tot zover. Ik moet nu drin­gend even wat zweep­sla­gen gaan uit­de­len in de kel­der. Boek­murk onder­tus­sen de web­si­te van Leu­ven Draait en hou ver­der deze god­de­lo­ze web­stek in de gaten. U hoort gauw meer van mij.

Heb ik al gezegd hoe blij ik ben? Ik ben erg blij, name­lijk. Dat u het even weet. Hiep hiep Moewahaha.

5 Responses

 1. Jozef schreef:

  Schit­te­rend! Gewel­dig! Ik doe m’n best om eens een kijk­je te komen nemen.

 2. Bart schreef:

  Toy toy

 3. roosje schreef:

  ik ook blij hoor!

 4. gedicht schreef:

  Wauw! Gefe­li­ci­teerd! Als je ooit in NL gaat optre­den, koop ik een kaartje.

 5. Lilimoen schreef:

  Dui­men onder­steund door apos­tel Jaco­bus wer­ken blijkbaar. ;)
  Als ik kan kom ik kij­ken op 15 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.