• Wannes Daemen

Flauw maar ongelooflijk

Ik hou van flauwe grappen. Ik hou van flauwe grappen via email. Maar het meest hou ik van flauwe grappen via email die een onver­wachte invloed blijken te hebben op de media. U begrijpt waar­schijnlijk niet waar ik het over heb, dus laat ik even dui­de­lijkheid scheppen.

Afge­lopen week zag ik in De Morgen de vol­gende advertentie:

Ongelooflijk

Onge­looflijk

Mijn oog viel onmid­dellijk op de onge­looflijk taalfout in de titel. Ik las verder, en con­sta­teerde tot mijn ver­bazing nog meer gerommel, met name in de kleine let­tertjes onderaan:

Prijzen met con­dities. Ver­koops periode van 15 november 2007 tot 15 december 2007. Reis­pe­riode van 16 november 2007 tot 31 mars 2008. Geen vluchten mogelijk tussen de 22 december 2007 en 6 januari 2008. De prijzen zijn heen en terug. All tasken inbegrepen.

Ver­moe­delijk betreft het hier een ama­teu­ris­tische ver­taling uit het frans of het engels, maar dat neemt niet weg dat het niet echt pro­fes­si­oneel oogt. Dat dacht ook Pro­fessor Eme­ritus M.Y. Ver­haegen, de bejaarde en bekrompen hoog­leraar taal­kunde in mijn ach­ter­hoofd. Prompt liet ik hem een emailtje sturen naar Jet Airways Benelux:

Geachte heer, mevrouw,

Ik schrijf deze email naar aan­leiding van uw adver­tentie in De Morgen (27/11/07) op pagina 9.
Vermits mijn vrouw en ik op zoek zijn naar een inte­res­sante bestemming om onze veer­tigste huwe­lijks­ver­jaardag te vieren, zijn wij beiden al enkele dagen erg opmerkzaam als het om voor­delige tic­ket­prijzen gaat. In dat verband oogt uw adver­tentie op het eerste gezicht erg aan­trek­kelijk qua prijsaanbod.

Ik vrees echter dat we dat eerste gezicht bij­zonder let­terlijk moeten nemen. Uw adver­tentie puilt namelijk uit van de taal­fouten, te beginnen met een bij­zonder opval­lende kemel in de titel. Dat is een pro­fes­si­oneel bedrijf als Jet Airways uiteraard vol­strekt onwaardig. Mijn vrouw en ik vielen spreek­woor­delijk van onze stoel toen we de tekst van naderbij onder de loep namen. Als pro­fessor taal­kunde heb ik in mijn car­rière van­zelf­sprekend al heel wat stom­mi­teiten moeten dulden. Maar als een student mij een tekst zou bezorgen van het kaliber van de pro­mo­tekst in uw adver­tentie, dan zou ik hem of haar stante pede en zonder verdere uitleg een retourtje naar zijn schrijf­tafel aanraden.

De vraag die ons na het lezen van uw onder­maatse tekstje bezig­houdt, is de volgende:

Hoe kunnen wij erop ver­trouwen dat de prijzen die u in de betref­fende adver­tentie han­teert, ook daad­wer­kelijk een foutloze weer­spie­geling zijn van de wer­ke­lijkheid? Welke reden hebben wij om uw zoge­naamd voor­delige prijzen voor waar aan te nemen, als de bij­ho­rende zin­sneden bol staan van taal­kundige onjuistheden?

In blijde ver­wachting van een ophel­derend ant­woord groet ik u,

Prof. Em. M.Y.Verhaegen

Op dit cynische schrijven volgde uiteraard geen ant­woord. Case closed, dacht ik samen met de pro­fessor. Maar groot was onze ver­bazing, toen twee dagen later de vol­gende adver­tentie opdook in De Morgen. Ziet u het verschil?

Ongelooflijke

Onge­loof­lijke

Minder opvallend waren de wij­zi­gingen in de kleine let­tertjes onderaan. En hoewel er wel degelijk wat gewijzigd werd, kan er niet echt van een ver­be­tering gesproken worden:

Prijzen met con­dities. Ver­koops periode van 15 november 2007 tot 15 december 2007. Reis­pe­riode van 16 november 2007 tot 31 mars 2008. Geen vluchten mogelijk tussen de 22 december 2007 en 6 januari 2008. De prijzen zijn heen en terug. Alletaks en inbegrepen.

Het kan natuurlijk puur toeval zijn, maar ik maak mezelf graag wijs dat ik een kleine bij­drage heb geleverd aan de inhoud van mijn och­tend­krant. Flauw mis­schien, maar wel ongelooflijk.

Update (3–12-07):

Het lijkt erop dat de pro­fessor daad­wer­kelijk een invloed heeft gehad op de gang van zaken bij Jet Airways. Onder­staand bericht belandde namelijk enkele dagen later in ’s mans mailbox:

Geachte Pro­fessor Verhaegen,

Naar aan­leiding van deze adver­tentie hebben wij onze ganse interne pro­cedure voor het lan­ceren van pro­moties herzien. De ver­ant­woor­de­lijkheid voor het opstellen van de adver­tenties werd nu naar het Bel­gische kantoor over­ge­dragen en kunnen we soort­ge­lijke situ­aties vermijden.

De tarieven in de adver­tentie zijn evenwel korrect. Meer infor­matie kan u vinden op www.jetairways.com of bij uw reis­agent in de buurt.

Ik wens u nog te bedanken voor uw reactie en ik hoop u bin­nenkort aan boord van één van onze toe­stellen te mogen verwelkomen.

Met vrien­de­lijke groeten,

[Per­soons­ge­gevens gecensureerd]

General Manager Belgium – Luxembourg

Afgezien van die kor­recte tarieven, meen ik hier toch van een inslaand succes te mogen spreken.

6 reacties

 1. Het Schoonste zusje schreef:

  euh, die ‘kor­recte tarieven’ is toch niet de enige fout die Meneer General Manager gemaakt heeft? Of heb ik het mis? Ik snap de laatse zin van de eerste alinea in elk geval niet. Het tweede deel ten­minste niet. Maar dat kan natuurlijk wel aan mij liggen.
  Meneertje GM heeft zichzelf dus eigenlijk een beetje bela­chelijk gemaakt.

  Maar dat was nooit Yuri’s bedoeling, toch?

 2. Lo shogun schreef:

  Ik vind dat u en de pro­fessor dan toch op z’n minst enkele vlieg­tuig­tickets verdienen…

 3. Mr. Coenegracht schreef:

  Bespeurdt ik hier eenig ras­si­cisme? Mochen mense nu al niet meer van een andere taligheid zijn? Dat Bart De Wäfer zulkse ener­vante teksten escri­veerd kan ik noch begrijpen, maar van een prof­fesser ver­wachd ik mehr!

 4. JS schreef:

  Vreemd toch dat een inter­na­ti­onaal bedrijf zo slordig met zijn com­mu­ni­catie omspringt.
  Gelukkig zijn er nog waakzame academici!

 5. Yuri schreef:

  @ Zusje: Als General Manager van Maanzand Incor­po­rated zou ik het nooit in mijn hoofd halen om een collega bela­chelijk te maken.
  @ Lo Shogun: Dat vindt de pro­fessor zelf ook. Op dit eigenste moment staan hij en zijn vrouw met molo­tov­cock­tails in de aanslag aan de hoofd­ingang van Jet Airways Benelux.
  @ Mr. Coe­ne­gracht: Bejaarde pro­fes­soren gaan nu eenmaal ver­bitterd door het leven. Hij laat mij trouwens weten dat u altijd mag langs­komen voor een taal­kundige bij­scholing met zweepslagen.
  @ JS: Inderdaad!

 6. Offerte schreef:

  Ik schrijf zonder taalvauten.…

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *