En u? (019)

(Deze vraag is tij­de­lijk bui­ten gebruik)

[enu]

13 reacties

 1. Thomas schreef:

  Ai. Kan ik mijn stem op nr. 1 nu onge­daan maken?

 2. Yuri schreef:

  Ik zal het eens aan Pol­le­ke vragen…

 3. k schreef:

  De tepels cie ik per­soon­lijk ken, zijn in bas-relief.

 4. Yuri schreef:

  Ver­tel!

 5. ivo victoria schreef:

  en men­sen die decaf drin­ken vind ik ook raar. en men­sen die niet-alcoholisch bier drin­ken. en frie­ten zon­der mayonaise.

 6. Yuri schreef:

  En dan heb­ben we het nog niet eens over alco­ho­li­sche fri­tuur­uit­ba­ters die decaf bij hun bier doen als de may­o­nai­se op is.

 7. LazyDreamer schreef:

  Dank u wel om u mooie tek­sten te delen met dege­ne die toch even wil­len stil staan en wil­len genieten.
  Als je meer infor­ma­tie hebt over die undo-knop, let me know.

 8. Yuri schreef:

  Hold on, i’m coming!

 9. LazyDreamer schreef:

  Fei­te­lijk heb ik geen undo-knop nodig. De ver­keer­de keu­zes die ik nu maak op 19 jari­ge leef­tijd zul­len mijn karak­ter vormen.

 10. Yuri schreef:

  Een waar­heid als een koe, mijn beste.

 11. Niggle schreef:

  Alhoe­wel die undo-knop zon­der twij­fel extreem han­dig kan zijn, ga ik voor het meer rea­lis­ti­sche “fout gesplits­te woorden”.

  Douch-egel
  Publiek-slokker

 12. Lilimoen schreef:

  Heb­ben ze dan geen Cola Zero uit­ge­von­den omdat ze jon­gens die Cola Light drin­ken zo raar vinden?

 13. Yuri schreef:

  Bewe­ren dat er een Cola-versie zou bestaan die gezon­der is dan het ori­gi­neel, is een idi­o­te gedach­te. Voor de nul­len die des­on­danks blij­ven vol­hou­den, is er nu die Cola Zero. Denk ik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.