Een lijstje voor mijn lief

Lief­ste lief, elke dag met jou is een feest­je. Dit lijst­je is voor jou.

1. Het is van­daag exact 834 dagen gele­den dat een zeke­re Zezun­ja mij een mail­tje stuur­de dat mijn leven voor­goed zou ver­an­de­ren. Meer dan twee jaar later zegt ze lie­ve­ke tegen mij. Elke dag.
2. Ik ben de eni­ge man ter wereld die tegen mijn lief mijn lief mag zeg­gen, en er zijn wei­nig din­gen waar ik trot­ser op ben.
3. Mijn lief is een cre­a­tie­ve dui­zend­poot, een zin­de­rend beest vol inspiratie.
4. Elke keer als ik haar vraag om te trou­wen, zegt ze vol­mon­dig ja. Ook al kan ze onder­tus­sen – alleen al door de tril­ling van mijn wim­pers – op kilo­me­ters afstand voe­len wat ik ga vragen.
5. Mijn lief weet wat less is more betekent.
6. Schoon­zus bazelt zij­weg is een ana­gram van Zezunja’s Zotisch Weblog.
7. Mijn lief maakt de lek­ker­ste saus­jes in het universum.
8. Zezun­ja (mijn lief) kan gewoon hele­maal zelf zon­der mijn hulp haar side­bar aanpassen.
9. Zij gelooft in mij.
10. Als ze kookt, moet ik soms wenen.
11. Mijn lief vindt het fijn om ne vla­ming te zijn.
12. Zij kwam eerst.
13. Als ze me wil pla­gen, doet ze altijd iets wat mijn ver­sie niet ondersteunt.
14. Als ze slaapt, is ze schat­tig. Als ze praat in haar slaap, is ze nog schat­ti­ger. Als ze me in haar slaap een mep ver­koopt, vind ik dat ’s ande­ren­daags uit­ein­de­lijk ook wel schat­tig. Als ik haar wak­ker maak, is ze wel eens grum­py. Zelfs dat is schattig.
15. Ze doet elke dag wel iets waar ik trots op ben.
16. Ze is grappig.
17. Mijn lief heet Zezun­ja. Zezun­ja is in weblog­land best popu­lair en dat vind ik retecool.
18. Zezun­ja werkt op een apple en ik mag graag den­ken dat dat door mij komt.
19. Haar bil­len zijn zacht.
20. Ze doet me de man zijn die ik wil zijn.

(Wordt ver­volgd)

14 reacties

 1. Marina schreef:

  Wauw… Echt heel veel roman­ti­scher kan het van­af nu niet meer wor­den, geloof ik…

 2. Yuri schreef:

  Juf­frouw Mari­na, u maakt de Bach­man Tur­ner Over­dri­ve in mij wakker.

 3. Jeronimo schreef:

  punt 10: gebruikt ze dan zoveel ajuinen?

 4. Soes schreef:

  Jul­lie zijn echt lief voor mekaar. Gewéldig.

 5. Irene schreef:

  Wel­aan, Zezun­ja en Maan­zand lij­ken dege­lijk bij elkaar te passen.

 6. Wat een feest, jul­lie twee.

 7. Lilimoen schreef:

  En als uw lief over u praat waar gij niet bij zijt, dan twin­ke­len haar ogen. ’t Is maar dat ge het weet. (-;

 8. Mike schreef:

  Ah, Amo­re, zacht knik­ken­de knie­ën en un groot bon­kend hart
  ut lijf gevuld met ver­lan­gen en ut geduld wordt zo getart
  Kwor geheel wee van uw schrijf­se­len, zo mooi
  ‑zucht-

 9. Yuri schreef:

  @ Jero­ni­mo: Nee, dat is het niet. Ik krijg een pak ram­mel als ik het niet lek­ker vind.
  @ Zezun­ja: DAT IS EEN GRAPJE LIEF!
  @ Soes: Ja. Goed he.
  @ Ire­ne: Bij elkaar, op elkaar, in elkaar, naast elkaar, je kan het zo gek niet bedenken.
  @ Lili­moen: Danku­wel voor deze uiterst con­fi­den­ti­ë­le infor­ma­tie. Vol­gen­de keer bezorg ik u op voor­hand zo’n James-Bond-bril met inge­bouw­de came­ra, goed?
  @ De rest: Dankuwel!

 10. Twee men­sen die van elkaar genie­ten en elkaar eraan herinneren.
  Het is mis­schien alle­maal wel een beet­je melig, maar daar trek­ken wij ons nu eens niets van aan.
  Van­daag niet.
  Mor­gen doen we weer volwassen.
  Of mis­schien beter niet.

 11. Lilimoen schreef:

  Is zo’n James Bond-bril niet een beet­je te ris­kant, ver­mits Zezun­ja niet echt een James Bond-fan is (meen ik ergens te heb­ben gele­zen)? Mis­schien gaat ze lopen als ze mij ziet met zo’n bril.

 12. Josefini schreef:

  Wauw, Yuri.… ik heb niets te kla­gen, mar àls ik een keer mocht kla­gen, dan is het wel dat mijn lief helaas geen Belg is en nog meer helaas geen Yuri. Chapeau!

 13. JaZz schreef:

  Man, moet je anders eens ont­zet­tend lief zijn. Maar ik vrees dat je niet de eni­ge bent die zijn lief mijn lief noemt. Mijn lief noemt zijn lief ook mijn lief. Ik ben zijn lief voor moest je even niet meer kun­nen vol­gen. ps, ik had nog een vraag­je.. heb je toe­val­lig ook een rubriek waar ik mijn meli­ge inge­vin­gen kwijt kan? Ik dacht zo, als jij mij mag inspi­ra­tie geven, kan ik even­goed best wel eens een van mijn kron­kels terugdoen..

 14. Tsja, ik mag mijn lief Maria noe­men, En gij nu! Los daar­van mag ik haar zelfs wet­ti­ge echt­ge­no­te noe­men! En los daar­van is het al 17 jaar zo. Enne ik her­ken mezelf wel in jouw verhaal.

  Was gete­kend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.