De zalmkraai

Ik zag van­daag een zalm­kraai. Een zalm­kraai is een zeld­za­me vogel die geken­merkt wordt door bui­ten­ge­wo­ne spier­kracht. Het dier maakt er een ere­zaak van om tegen de wind in te vlie­gen. Het betreft hier een zo goed als uit­ge­stor­ven dier­soort, dus ik mag van geluk spre­ken dat ik er een­tje mocht zien voorbijzoeven.

In Euro­pa leven ver­moe­de­lijk een drie­hon­derd­tal exem­pla­ren in het wild. De laat­ste zalm­kraai die in gevan­gen­schap te bewon­de­ren viel, is enke­le jaren gele­den jam­mer­lijk over­le­den toen de onop­let­ten­de eige­naar zijn ven­ti­la­tor onbe­waakt ach­ter­liet. De arme vogel pro­beer­de tegen de kunst­ma­tig opge­wek­te lucht­stroom in te vlie­gen, met ver­scheu­ren­de resul­ta­ten. Sinds­dien is het hou­den en domes­ti­ce­ren van zalm­kraai­en bij wet verboden.

De zalm­kraai is van natu­re een ein­zel­gän­ger, wat het instand­hou­den van zijn soort niet ten goe­de komt. Hij voedt zich tij­dens zijn win­de­ri­ge toch­ten met insec­ten en ander onge­dier­te. Veel moei­te moet hij daar niet voor doen, dat begrijpt u wel. De vrouw­tjes leg­gen twee keer per jaar enke­le tien­tal­len wind­ei­e­ren, waar ech­ter slechts een vier­de van uit­komt. Zalmkraai-jongen zijn boven­dien erg gevoe­lig voor tocht. Hun over­le­vings­kan­sen zijn gering.

Maar af en toe – als je geluk hebt en de wind zit goed – zie je er dus eentje.

En dan moet je voor­al geen wens doen.
Want zo’n vogel is ook niet van gisteren.

[xyz-ips snippet=“nieuwedieren”]

3 Responses

 1. Pieske schreef:

  Vol­gens mij is de Zalm­kraai fami­lie van de Inde­lucht­han­gen­de­krant. Een zeer zeld­zaam dier dat enkel voor­komt in ste­de­lij­ke gebie­den en 3 weken kan over­le­ven op wes­ten­wind. Ze zijn ech­ter zeer vat­baar voor nat­te voe­ten, wat bij de mees­te exem­pla­ren ook de dood tot gevolg heeft.
  Maar ze zijn zeer zeker gere­la­teerd. Bij spon­ta­ne fami­lie­feest­jes leidt die band ook stee­vast tot inni­ge ont­moe­tin­gen. Een prach­tig zicht.

 2. Yuri schreef:

  U bent een kenner!

 3. Jozef schreef:

  De zalm­kraai… Het neus­je van de zalm voor iede­re zich­zelf res­pec­te­ren­de ornitholoog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.