De hand van Susan

De hand van Susan Pinkster

De hand van Susan Pinkster

Boven­staan­de lin­ker­hand werd mij toe­ge­stuurd door Susan Pink­ster. Susan is een vro­lij­ke twin­ti­ger die houdt van deeg kne­den, onge­verfd hout en boet­seer­klei. Enke­le jaren gele­den werd ze in haar lin­ker­pols gebe­ten door een beheks­te baby. Er rust nu een vloek op haar waar­door ze prompt zal over­lij­den op het moment dat haar eer­ste kind de zin Waga­bom­poe dik­kied­rol­le­buup kot kot kana­rie­nie­meer inde­hand zal uit­spre­ken. Susan stu­deert micro­bi­o­lo­gie maar heeft erg veel moei­te om de rich­ting af te maken omdat ze niet met een micro­scoop over­weg kan. Ze woont in een huis met sche­ve vloe­ren maar als ze haar wijs­vin­ger in de lucht steekt, heeft ze daar geen last van. Haar jon­ge­re zus stu­deert voor mani­cu­re en komt elke week langs om te oefe­nen op de han­den van Susan, maar nooit op alle vin­gers. Over onge­veer tien jaar zal de moe­der van de beheks­te baby onver­wachts om de hand van Susan komen vra­gen, en dat zal ze erg let­ter­lijk bedoe­len. Susan is tegen die tijd geluk­kig getrouwd met een – latent homo­fie­le – body-builder die het beheks­te moe­der­tje in het zie­ken­huis slaat.

Bent u ook geïn­te­res­seerd in een ses­sie authen­tiek Maan­zands hand­le­zen? Hier vindt u meer uitleg.

4 reacties

 1. Susan schreef:

  U treft mij wer­ke­lijk met de accu­raat­heid van uw lezing. Ik zal mijn lees­ge­schie­de­nis en book­mark van deze site wis­sen, zodat mijn eer­ste kind niet te vroeg zal stui­ten op ‘de zin die niet te vroeg uit­ge­spro­ken dient te wor­den’. Hoe­wel de vraag of het nood­lot te ont­wij­ken is zich dan met­een aandient…

  Dank!

 2. Yuri schreef:

  Mijn leraar wis­kun­de zei vroe­ger altijd dat ik er met de klak naar gooi­de.
  Ik ben blij te horen dat ik die klak blijk­baar toch af en toe in de juis­te rich­ting smijt.
  En wat die eerst­ge­bo­re­ne betreft: zo lang moge­lijk laten tutteren.

  Graag gedaan!

 3. Zezunja schreef:

  Zal ik een ver­ta­ling geven voor d’n Ollanders?
  klak = pet
  tut= speen
  tut­te­ren zal wel iets met sab­be­len op een speen zijn.

  Zo. Zezun­ja voor al uw vertalingen…

 4. Yuri schreef:

  Haha­ha!
  Gij zijt een tof­fe zenne.
  Zul­len we het aanmaken?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.