• Wannes Daemen

De hand van Karin

De hand van Karin

De hand van Karin

Boven­staande lin­kerhand werd mij toe­ge­stuurd door Karin. Karin is een zes­en­twin­tig­jarige uit­zon­dering op de regel dat kikkers in een prins ver­an­deren. Geboren als groene boom­kikker, werd zij op vier­jarige leeftijd namelijk tot men­sen­meisje gezoend door een dame die wel­licht iets anders ver­wachtte. Enkel de flexi­bi­liteit van haar pinken ver­raadt nog een beetje haar amfi­bische ver­leden. En ze wil zich wel eens opblazen als ze kwaad wordt, maar dat gebeurt zelden. Karin kan heel goed vliegen vangen en splijt de buit dan in twee met haar duim­nagel. Ze is aan­ge­sloten bij de spi­ri­tuele seance-groep Shake Hands to Meditate, waar zij op hum­mende wijze haar bij­drage aan de wereld­vrede levert. Karin werd twee jaar geleden zonder bij­komend sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek aan­ge­nomen als ser­veerster in een Indisch res­taurant, enkel omdat ze zo goed met haar handen kon eten. Over twee­ën­ze­ventig jaar zal Karin over­lijden na het eten van een bedorven groen­te­burger, maar ze zal reïn­car­neren als vlieg.

Bent u ook geïn­te­res­seerd in een sessie authentiek Maan­zands hand­lezen? Hier vindt u meer uitleg.

5 reacties

 1. karin schreef:

  Wat een uit­stekend micro­bi­o­lo­gisch ana­ly­tisch ver­mogen heb je toch!
  Chapeau! *lol*

 2. Yuri schreef:

  Satis­fying cus­tomers is our only goal.

 3. Trucido schreef:

  Die hand doet nog geen vlieg kwaad.

  (leuke post btw:D)

 4. GDB schreef:

  Geachte heer Maanzand,

  Ik vind het opsturen van foto’s van mijn hand een beetje te intiem. Vraag mij niet waarom. Ik zal wel oer­con­ser­vatief wezen. Mis­schien is de aanhef van deze brief ook een teken aan de wand.
  Wel kijk ik anders tegen mijn handen aan sinds u deze rubriek hebt inge­voerd. Ik heb er dit weekend vele minuten aan gespen­deerd. Vaak dacht ik terwijl ik mijn hand aan­schouwde: wat zou Maanzand hierover kwijt kunnen? Maar ook: is deze hand niet te vettig van de Vickx Vaporub? Of: is mijn hand niet te oud? Of zijn de lijnen een beetje gelijk­lopend met de lijnen op andermans handen? Ook vrees ik dat ik de reso­lutie niet haal. Waarom weet ik niet. Moeilijk zal het allemaal niet zijn en met Irfanview valt een reso­lutie te wijzigen.
  Ach, het is allemaal een hele moeite, dat is het. Je moet foto­gra­feren, je moet je toestel met je laptop aan­sluiten, je moet de foto­re­so­lutie ver­an­deren, je moet het com­pri­meren en door­sturen… Ik ben nog te lui om de filmpjes en foto’s van mijn toestel naar m’n laptop te switchen, wat zou ik dan m’n hand foto­gra­feren en die opsturen naar jou?
  Mis­schien komt het er nog ooit es van…
  Ik ben een ramp, hé?

  Groeten van
  GDB

 5. Yuri schreef:

  Beste meneer GDB,

  ik begrijp uw frustratie.

  Laat u echter niet over­mannen door gevoelens van ver­warring of onge­lezen han­denjeuk. Mijn occulte tech­nieken zullen u – mits u er ooit in slaagt uw hand te foto­gra­feren – geen stap verder brengen op het pad naar geluk, rijkdom en zeventig ranke maagden. Dus wat dat betreft, kan ik u op het hart drukken dat u niets zult missen.
  Maar aan de andere kant komen er mis­schien zaken en dingen en toe­standen over uzelve aan het licht, die met normale verbale dan wel non-verbale uitingen nooit ofte nimmer zouden kenbaar gemaakt kunnen worden, juist omwille van hun seman­tische en sym­bo­lische beperkingen.

  Met andere woorden: Laat die Vickx Vaporub niet slin­geren want daar komen onge­lukken van.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *