• Wannes Daemen

Boek mij!

Vanaf heden ben ik te huur. Als per­former. Als kabou­ter­vre­tende stot­teraar. Als falafel pro­mo­tende hell’s angel. Als over­spelige blonde stoot uit Tatit­tiestan. Als Yuri Maanzand, kortom. Bat­teries not included.

Pardon.

Pardon.

Wat kan ik u bieden? Op dit moment heb ik ongeveer 15 minuten the­a­trale waanzin in de etalage. Poë­tisch onver­ant­woord kabou­termar­telen. Gevoelige en emo­ti­oneel diep­gaande slij­merij. Een manifest tot het res­pec­teren van han­sap­loffie poepgat. Een verhaal. Een gulle maar onvoor­ziene lach. Een traan, zo u wil. Een lief­des­be­tuiging aan Tamara. Hebt u een Tamara in uw publiek? Goed zo. De voor­lopige maar daarom niet minder val­abele werk­titel van mijn podi­umding luidt Bloed­sporen in zaal De Gefopte Falafel. En meer verklap ik niet. Het moet een ver­rassing blijven, natuurlijk. Om u helemaal van mijn kunnen te over­tuigen en om mijn beschei­denheid inte­graal met het bad­water weg te gieten, geef ik u nog even de beoor­deling mee van de jury van het Leuven-Draait-festival. Op dat mul­ti­dis­ci­pli­naire feest beleef ik vol­gende week namelijk mijn vuurdoop.

<start stoef­modus>

- Yuri trak­teerde ons op de meest door­dachte act van de selectie. Zowel tek­stueel als vor­melijk zat het geheel bij­zonder knap in elkaar, waarbij we op het tek­stuele vlak zelfs van een lite­raire kwa­liteit durven spreken.
– Bij­zonder con­se­quent wat het taal­ge­bruik en het podi­um­per­sonage betreft, hetgeen een the­a­traal solide, geloof­waardig uni­versum oplevert dat geen seconde ver­veelt of zelfs maar onze aan­dacht laat verslappen.
– Een gewaagde act omdat de humor niet komt van rechttoe-rechtaan grappen maar eerder vloeit uit het cre­atief spel met taal en de opbouw van een bizar universum.
– Yuri Maanzand ver­trekt dui­delijk vanuit een andere positie dan de andere gese­lec­teerden. Hij wil ons een verhaal ver­tellen. Een verhaal dat bijna tegen wil en dank ook grappig is. Hij wil ons daar­en­boven ook ont­roeren. Ont­roeren en daarbij dan ook nog eens gebruik maken van een gedurfde structuur en een quasi onbe­weeglijk per­sonage. Dat is veel om in 15 minuten te willen, maar hij slaagt er won­derwel in. Met Yuri hebben we een fas­ci­ne­rende podi­um­per­soon­lijkheid gezien. Die kabou­terkes mag hij altijd meebrengen.

</end stoef­modus>

Prak­tisch nu. Hoe duur ben ik? Als begin­nende caba­retier vraag ik niet veel. Een onkos­ten­ver­goeding lijkt me een minimum, en verder is alles bespreekbaar. Op dit moment heb ik maar één ambitie: ken­nis­maken met de rest van de wereld. Over dat stinkend rijk worden zal ik later wel nadenken. En verder is een podium of the­a­traal speelvlak ook mooi mee­ge­nomen. Als het echt moet, doe ik mijn ding ook vanop een bierbak, maar ik kan niet garan­deren dat er dan geen gewonden vallen.

U orga­ni­seert een lach­feest, een comedy-night of een record­poging boom­stam­werpen? I’m your man. Als u mij wil hebben, stuur dan een mailtje naar yuri[at]maanzand[punt]com en dan gaan we onder­han­delen. Eén klein nadeeltje is mis­schien het feit dat ik niet over een wagen beschik, wegens nog niet stinkend rijk. De Vort’n Vis is daarom bij­voor­beeld niet erg handig. Maar ik woon zowat in het midden van het land, dus er is veel mogelijk. En ik sta open voor alles. Doe mij een voorstel, en u krijgt op zijn minst een glimlach terug.

Mijn showbusiness-agenda ziet er op dit moment nog erg mager uit – zoals u onderaan kan vast­stellen – maar daar komt dankzij u mis­schien ver­an­dering in. Ik hoop het van harte.

Dus. Ik zei het al. Boek mij.
U maakt van mij een gelukkig man en van uzelf een wel­doener. That’s a promise.

Upcoming Gigs (Engels is koel, man)
*15 sep­tember | Leuven Draait | Leuven
*15 oktober | De Spre­kende Ezels | Leuven
*18 november | Libertad Roadkill Comedy | Leuven
*20 november | Le Bal InfernalLunatic Comedy Club Night | Gent
*27 november | Comedy @ Café Kos­mopol | Leuven

10 reacties

 1. Sana schreef:

  Ik denk dat het een over­bodige vraag is, maar laat je het even weten als je in Nederland de planken betreedt?

  Dan zal ik er zijn. (En heel mis­schien zelfs wel een shirtje aan­trekken met ‘Tamara’ op de boezem.)

 2. Lilimoen schreef:

  We kregen op straat een flyer in onze handen gestopt waarop jouw naam stond voor ‘Leuven Draait’. Yuri Maanzand op een flyer,… als dat niet te gek leuk is dan weet ik het ook niet meer. We hebben er zin in en komen zaterdag dus kijken.

 3. Jozef schreef:

  Doffe ellende! Net de pro­gram­matie van Leuven Draait bekeken en tot de con­clusie gekomen dat ik geen kijkje kan komen nemen. Ver­draaid! Als het nu eens wat vroeger op de dag was geweest…
  Maar als je wat meer infor­matie kan geven over die Spre­kende Ezels, kan ik mis­schien dan wel eens komen genieten van het optreden.

 4. Lilimoen schreef:

  Voilà, ik ben net terug van je optreden. Je bent een artiest, een echte. Onge­looflijk knap wat je daar deed. En wat ben je schattig, al weet ik niet of je dit gaat zien als een com­pliment. Dames en heren,… allen naar Yuri Maanzand.

 5. Lilimoen schreef:

  Oh, en ik kon ze bijna echt zien, die kabouterkes.

 6. GDB schreef:

  Euh mijnheer Maanzand,

  Ik wacht tot het filmpje op You Tube wordt gepleurd. Ik ben van nature namelijk tamelijk lui. Bovendien ben ik bang dat je mij zult ont­goo­chelen op een podium. Terwijl je dat op jouw blog nog nooit hebt gedaan.

  En nu stop ik want ik ben het typen al beu. Lui, ik typte het al…

  Gegroet,
  GDB

 7. GDB schreef:

  Het is mij opge­vallen dat ik vaak al typ.

  Al stinkt.

  Gr,
  GDB

 8. Jozef schreef:

  Mis­schien eens “reeds” als al-ternatief gebruiken, waarde GDB?

 9. car­rie­retip: begin snel in Nederland te spelen, daar vinden ze belgen te gek (omge­keerd werkt dat niet zo, dat weet u wel, ook al bent u zelf een levende uit­zon­dering op de regel). dus. mail Toomler in Amsterdam en doe mee aan de open woensdag. en dan ben ik er. beloofd.

 10. Yuri schreef:

  @ Sana: Ik laat het je weten!
  @ Lilimoen: Dankjewel!
  @ GDB: Met per­missie: U bent een bange kwezel.
  @ Ivo Vic­toria: Goeie tip is dat. De kans dat ik op een woensdag in Nederland ben, is voor­lopig erg klein, maar gezien mijn onbe­scheiden plannen om de Lage Landen te ver­o­veren ook weer niet onwaar­schijnlijk. I’ll keep you posted.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *