• Wannes Daemen

Webloggen stinkt nog steeds.

Een essay over de status van wit brood in onze samenleving.

1. Wine-gums en melkpoeder
Ik heb onder­ont­wik­kelde smaak­pa­pillen. Ik proef geen ver­schil tussen een groene en een gele wine-gum. Van­ochtend deed ik melk­poeder in mijn koffie en het smaakte net het­zelfde als the real thing. Maar daarover later meer. Dit is één van die stukjes die ik eigenlijk helemaal niet wil schrijven, omdat mijn klavier er van gaat dampen. Maar ik doe het lekker toch. Ik was afge­lopen zaterdag aan­wezig op de uit­reiking van de Dutch Bloggies in Den Haag, omdat mijn lief geno­mi­neerd was. Ik zei haar dat ze voor mijn part al gewonnen had, en dat heel dat weblogmee­ting­ge­doe­dinges mij verder gestolen kon worden. En dat het al een hele pres­tatie was om samen met de wal­russen van de Neder­landse blo­gosfeer geno­mi­neerd te worden. Zo dacht ze er zelf ook ongeveer over, dus trokken we samen naar de con­fe­ren­tiezaal van een hip museum, alwaar webloggend Nederland onder het alziend oog van talloze sponsors samenhokte.

2. Kunnen wij iets leren van de Nederlanders?
Ik vind dat wij Vla­mingen heel wat kunnen leren van de Neder­landers. Ik vind ook dat we niet alles kunnen leren van de Neder­landers. Want soms maken ze er wer­kelijk een potje van, die boven­moer­dijkse rakkers. Zo bleek de orga­ni­satie van de Dutch Bloggies afge­lopen zaterdag wer­kelijk met haken en ogen aan elkaar te hangen. But then again, dit stukje is niet veel beter.

3. Tus­sen­tijdse analyse
Dit stukje is niet veel beter (zei ik dat al?). Ik vind weblogmee­tings en alles wat er op lijkt stom. Webloggen is vir­tueel, een live ont­moeting is dat niet. Een weblogmeeting is dus een con­tra­dictio in ter­minis. En de uit­reiking van weblog-awards is al helemaal onnozel. Vind ik. Ach. Eigenlijk ben ik gewoon te verlegen.

4. Nog snoepjes
Ik heb onder­ont­wik­kelde smaak­pa­pillen. Ik proef geen ver­schil tussen een rode en een oranje wine-gum. Alleen de zwarte smaken dui­delijk anders dan de rest. Maar daarover later meer. Dit is één van die stukjes die ik eigenlijk helemaal niet wil schrijven, omdat ik over mezelf moet ver­tellen. Ik ben eigenlijk een aso­ciale asceet, dus u begrijpt dat ik niet echt uitkeek naar de uit­reiking van de Dutch Bloggies afge­lopen zaterdag. Weblogmee­tings zijn stom. Webloggen ook. Weblog­prijzen stinken uren in de wind. Gespon­sorde weblog­prijzen ver­spreiden een pene­trante lijkgeur.

5. Waarom het saai is om bij de bakker om een merel te vragen
Merelroze won. Alweer. Hehe. Dat is alsof wit brood elk jaar de prijs voor het lek­kerste brood wint. Het zal inderdaad wel lekker zijn, maar je mist toch iets. En je gaat voorbij aan het geva­ri­eerde aanbod bij je warme bakker. Ik vind dat wit brood bij voorbaat moet worden uit­ge­sloten van deelname aan weblogwed­strijden. Als die über­haupt al geor­ga­ni­seerd moeten worden. Ik hoorde op een Haagse plee trouwens twee kerels leu­teren over kutroze.com. Ik weet niet wat voor belang het heeft om dat te ver­tellen. Ik weet ook niet of plee en leu­teren geschikte onder­delen zijn voor een zin die niet over seks gaat.

6. Waarom de lezers van Geen­stijl zo van Sex and The City houden
Geen­stijl won ook. Alweer. Hehe. Dat is stom. Ik vind niet dadelijk een culi­naire metafoor om de status van Geen­stijl te omschrijven, maar mis­schien is dat niet nodig. De lezers van Neer­lands meest popu weblog zijn niet echt in staat tot rela­ti­vering en ironie, me dunkt. Maar laat ik er vlug het zwijgen toe doen, voor ik in elkaar geslagen word.

7. Inter­mezzo spam
Wanna hold a brick on your dick? Try our Soft Cialis Tabs. (Warning: don’t try it).
Don’t you wanna fuck like a por­nostar in the movie you saw yesterday?
Viagra Soft Tabs can make a por­nostar out of you.
You always wanted to use your penis as a bil­liards cue.
Our Soft Cialis Tabs can help you fulfill your dreams.

8. De moraal van het verhaal
Dat ik een hele hoop webloggers bij elkaar heb gezien en niet wist wat te zeggen.
Dat zelfs een over­vloed aan sponsors niet kan ver­hin­deren dat een eve­nement soms op vier­kante wielen draait.
Dat een jury zich bela­chelijk maakt door slechts voor enkele win­naars een jury-rapport te schrijven.
Dat een jury zich bela­chelijk maakt door de prijs voor best geschreven stukje toe te kennen aan iemand die het win­nende stukje niet geschreven heeft. Dat was het hoog­tepunt van de dag.
Dat ik verder mijn mond ga houden.

9. Het kabaal van de wielewaal
Dat Neder­landse webloggers lief en grappig zijn.
Dat ik er in geslaagd ben om van al die lieve en grappige webloggers de aller­liefste aan de haak te slaan.

10. Al tien hoofd­stukken en ik heb niet eens een diploma
Ik heb onder­ont­wik­kelde smaak­pa­pillen. Ik proef geen ver­schil tussen een blauwe en een groene wine-gum. Ik proef ook geen ver­schil tussen dipsaus en dipsaus die over datum is. Dat is erg ver­velend. Maar nog veel ver­ve­lender is webloggen.

Dat stinkt namelijk.

14 reacties

 1. Winegumqueen schreef:

  Mag ik even mee­delen dat er helemaal geen blauwe winegums bestaan? En als de laatste die u at toch die kleur had, zou het me sterk ver­bazen dat u niet het ver­schil proefde met de witte voor­gaande… (De haren die er op stonden moeten toch min­stens heel eventjes bizar hebben aangevoeld…)

 2. Yuri schreef:

  Blauwe wine-gums bestaan wel.
  Ik zag er gis­teren nog eentje een kap­perszaak buitenwandelen.

 3. Zezunja schreef:

  Ik heb nog wel ergens een diploma voor je.

 4. Yuri schreef:

  Moet ik dan eerst examen afleggen?

 5. Marina schreef:

  Het event na het event was wat mij betreft een stuk geslaagder. En wat mij betreft heeft uw aan­we­zigheid daar ook wezenlijk aan bijgedragen.

  Ik ben gek op stukjes waar heel vaak het woord stom in staat.

 6. herman schreef:

  Ben ook niet zo van de winegums, pre­fereer een groen Haribo kik­kertje of anders een zoute griot.… Wat me trouwens opviel aan die bloggies: Geen muizen op stokjes maar ordi­naire bekers voor de win­naars waren, ook al jammer.

 7. Mikaël schreef:

  Heeft de persoon rechts­boven op de gel­inkte foto nu pan­toffels aan of hoe zit dat ?

 8. Zezunja schreef:

  Zijn dat niet van die ska-bootschoenen van Vans?

 9. Ruben schreef:

  Laat uw ver­le­genheid niet dat cor­recte oordeel in de weg zitten. Mijn eigen ver­le­genheid ten spijt zie ik maar al te goed de onno­zelheid van weblog­prijzen en ruik ik maar al te goed die pene­trante lijkgeur die u blijkbaar ook signaleert.

  En ik hou inderdaad van wit brood. Met mijn smaak­pa­pillen is ook van alles mis.

 10. buitel schreef:

  Op de foto lijkt het eerder alsof zij jou aan de haak heeft geslagen. Niet­temin: zeer mooie haak.

 11. Sparce schreef:

  Ik had het niet beter en meer to the point kunnen verwoorden.

 12. J schreef:

  Ik heb nochtans een kleine poging gedaan het te verwoorden;)
  bij nader inzien denk ik dat ik samen­vattend kan voldoen met “stom”
  http://www.iuty.punt.nl

 13. Max J. Molovich schreef:

  Ik ben tegen de gele winegums.

 14. urbainalpain schreef:

  Het zou hoogst ongepast zijn om tijdens de nabe­spreking van zo’n belangrijk eve­nement u kond te doen van mijn avon­turen met de zak winegums die mijn eerste lief onder haar matras ver­borgen had. Met name de zwarte (die inderdaad qua smaak ECHT ver­schillen van andere kleuren) winegums hebben die avond voor een plat­vloerse por­no­gra­fische ver­rassing van jewelste gezorgd maar zoals eerder gezegd zou het ongepast zijn om een samen­vat­tende ver­telling aan­gaande de Neder­landse Blogkam­pi­oen­schappen te ver­storen middels ero­tisch geladen her­in­ne­ringen uit een ver ver­leden. Bij deze wens ik uw lief en uzelf het eeuwig leven en een twaalftal gezonde kinderen.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *