• Wannes Daemen

Wat ik me afvraag

Wanneer kleine kin­dertjes de leeftijd hebben bereikt dat hun moeders ermee gaan rond­hossen in een buggy, zouden dan al die moeders het een voordeel vinden dat ge tijdens het win­kelen uw plastiek zakskes aan de hand­vaten van die buggy* kunt hangen? Of dat ge op een zonnige dag zo’n zakske zelfs zo kunt hangen (lin­kerkant zakske aan het ene handvat, rech­terkant aan het andere) dat ge al wan­delend verse kersen kunt eten?

En als die klein mannen dan de leeftijd hebben bereikt dat ze niet meer in die buggy passen**, zouden dan die jonge moeders de mul­ti­func­ti­o­na­liteit van dat karreke gaan missen? Zouden er moeders zijn die ont­wen­nings­ver­schijn­sel­gewijs met een lege buggy*** gaan win­kelen totdat ze na de zon­dagsmis als dorpszot ver­sleten worden? Is dat geen psy­cho­lo­gisch hiaat in elk edu­catief handboek? Voelt zo’n mama zich niet ont­zettend ver­loren als ze opeens al die zakskes zelf moet gaan dragen?

*Het spreekt vanzelf dat ge die buggy niet moet over­laden met zakskes en tassen, want voor ge het weet kantelt dat ding en dan wordt uwe kleine het luchtruim in geka­ta­pul­teerd. Dan kunt ge hem uit de bomen gaan plukken.
**Wat ook vanzelf spreekt, is dat ge de sig­nalen van uwe kleine dien­aan­gaande niet moogt negeren. Op zeker moment wil dat kind niet meer in die buggy zitten, en dan moet ge ook niet moeilijk gaan doen. Ge kunt uw kin­deren niet dwingen om tot hun zes­tiende in dat karreke te kruipen, want dat is vragen om pes­te­rijen. En dat is voor niemand plezant.
***Zelf vond ik als klein manneke trouwens altijd dat zo nen buggy erg onhandig zat. Aan de rand van het zitvlak zat er altijd zo’n dun plas­tieken randje waar ge tijdens heel de rit met de ach­terkant van uw knieën tegenaan schuurde. En als ge dan terug thuis waart, had ge van die pijn­lijke rooie striemen in uw knieholtes.

2 reacties

  1. Zezunja schreef:

    Zal ik eens wat zeggen: ik heb als kind nooit in een buggy gezeten.

  2. Yuri schreef:

    En zal ik eens wat zeggen: dat was reactie nr. 1000.
    De feli­ci­taties die hiervoor nodig zijn, maken het kin­derlijk ont­beren van een buggy ruim­schoots goed, me dunkt.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *