Voorspellen

Ze zei dat ze voor­spel­baar werd. Een glim­men­de pruil­lip illu­streer­de die uit­spraak. Lut­te­le secon­den voor de pruil­lip had ze iets gezegd als reac­tie op iets wat ik gezegd had tij­dens een gesprek dat we had­den over din­gen die we zei­den. Behal­ve voor de fans van de fami­lie Pfaff, is het voor de mees­te men­sen erg ake­lig om voor­spel­baar te wor­den. Om reac­ties van gezich­ten af te lezen, nog voor je iemand gele­gen­heid hebt gege­ven tot rea­ge­ren. Om te mer­ken dat men­sen je de woor­den uit de mond halen, nog voor je goed en wel een aan­hef hebt geformuleerd.

Ik zei dat ik dat hele­maal niet erg vond, dat voor­spel­len. Dat ik wist wat ze ging zeg­gen. Ik zei iets tij­dens een gesprek dat we had­den over din­gen die we zei­den. Nog voor ze rea­geer­de, wist ik exact wat ze ging zeg­gen en hoe het zou klin­ken. Dat ver­vul­de me met een warm gevoel dat ik al heel lang niet meer gevoeld had. Ik voel­de wat er ging komen en hoe. Ik wist ook dat de pruil­lip en de bij­ho­ren­de geluid­jes er gin­gen komen als ik zou toe­ge­ven dat ik het alle­maal voor­speld had. Het voel­de als een warm bad met bad­schuim tot aan mijn kin. Dat ik wist wat er ging komen. Dat ik weet hoe ze in elkaar zit en hoe ze din­gen for­mu­leert. Het ver­trouw­de gevoel van ergens thuis te zijn en te weten in wel­ke kast de die­pe bor­den en de wijn­gla­zen staan.

Dat is het mooi­ste wat er is.

3 reacties

 1. buitel schreef:

  Klinkt heer­lijk. En wat is het ont­zet­tend mooi dat jul­lie nu al echt thuis zijn bij elkaar. Een echt huis gaan delen lijkt dan bij­na een futie­le bij­kom­stig­heid. Want dat war­me bad, dat weet je nu al dat dat er zal zijn.

 2. J schreef:

  ik was even bang dat het een film­re­cen­sie betrof.
  voor wat betreft recen­se­ren: som­mi­ge men­sen kun­nen erg goed pruil­lip­pen trek­ken, voor­waar een kunst apart!

 3. Vryage schreef:

  Een prach­ti­ge basis voor onver­wach­te avonturen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.