Op zoek naar de Pfaffs

Niet dus

Klik hier. Niet dus.

Het lijkt bij­wij­len een com­plot van de dui­vel, maar steeds vaker komen men­sen via een Pfaff-gerelateerde google-zoekopdracht op Maan­zand terecht. Aan de duur van hun bezoe­ken af te lei­den, con­clu­deer ik dat deze fans van de bete­re soap niet echt vin­den wat ze zoe­ken op mijn beschei­den web­stek. Bij deze pre­sen­teer ik een klei­ne bloem­le­zing zoek­op­drach­ten, in de hoop hier­me­de een klei­ne hulp te bie­den aan alle fans die naar­stig op zoek zijn naar infor­ma­tie. Elke geci­teer­de zoek­op­dracht werd ooit door iemand inge­tikt. Of de resul­ta­ten bevre­di­gend zijn, laat ik aan jul­lie over.

Geach­te Pfaff­fans, this one’s for you:

Adres­ge­ge­vens

Stal­king is blijk­baar erg popu­lair bij fans van de fami­lie Pfaff. Dat blijkt uit de tal­rij­ke goog­e­laars die op zoek gaan naar con­cre­te adres­ge­ge­vens of web­si­tes: ’email kel­ly pfaff’’pfaff jean marie adres huis’’www de pafs sam’’jean marie pfaff email­adres’’web­si­te pfaffs’’fami­lie pfaffs’’de pfaffs echt bezoeken’

Lin­d­sey

Veel inte­res­se gaat uit naar het huwe­lijk van Lin­d­sey Pfaff en Dave Vol­ders (’trouw lynd­sey en dave pfaff’’lin­ds­ay pfaff gaat trou­wen’), maar ook naar ande­re gege­vens in ver­band met de jong­ste doch­ter (’wan­neer ver­jaart lin­d­sey pfaff’’web­si­te van lin­ds­ay pfaff’’lin­d­sey pfaff baby’’gewicht lin­d­sey pfaff’).
Een enke­ling moet ik helaas teleur­stel­len, want toen char­me en flair wer­den uit­ge­deeld, stond Lin­d­sey helaas ach­ter­aan in de rij (’flair lin­ds­ay pfaff’).

Kel­ly & Sam

Vele fans tonen inte­res­se in het nieu­we huis van Kel­ly en haar olijk hup­pe­len­de eega (’huis kel­ly pfaff en sam goor­is’’Het nieu­we huis van Kel­ly Pfaff en Sam Goor­is’), en de manier waar­op de woning gere­a­li­seerd werd (’goed­ko­pe bouw­ma­te­ri­a­len’).

De klei­ne Pfaffs

De klein­ste sprui­ten van de fami­lie heb­ben dui­de­lijk ook hun fans: ’deb­bie en nico­las en kea­nu’’kea­nu pfaffs’’ken­ji en sha­nia’. Ook gro­te levens­vra­gen wor­den in ver­band met de Pfaffs niet geschuwd: ’waar komen baby s van­daan’.
Af en toe door­ziet er zelfs iemand de ware aard van de fami­lie: ’lelij­ke kind­jes’.

Bom­pa

Bom­pa Pfaff bewijst dat ook mom­pe­len­de bier­drin­ken­de fos­sie­len een fan­club ver­die­nen: ’pfaff bom­pa’’hoe oud is bom­pa van de fami­lie pfaff’’pfaff bom­pa leef­tijd’’pfaff jean marie leef­tijd bom­pa’’hoe oud is The kel­ly fami­lie’’LEEFTIJD BOMPA PFAFF’

Jean-Marie zel­ve

De vader des hui­zes is onder­werp van geva­ri­eer­de onder­zoeks­vra­gen. Er wordt geïn­for­meerd naar even­tu­e­le bui­ten­ech­te­lij­ke kin­de­ren (’jean-marie pfaff nog baby’), de adel­lij­ke ach­ter­naam van Jean-Marie (’Jean-Marie Pfaff aliplast’), zijn muzi­ka­le car­ri­è­re (’welk lied­je zingt jean marie pfaff’), zijn slech­te gewoon­tes (’pfaff met siga­ret’’pfaff bier kar’) en zijn ver­le­den als gevierd porno-acteur (’anus­man’’bar­ba­pa­pa xxx’). Arg­waan is er ook: ’hoe heet Jean-Marie Pfaff in het echt ?’

Car­men

Als het om Mama Pfaff gaat, lopen de zoek­op­drach­ten sterk uit­een (’Car­men Pfaf’’car­men pfaff als kind’’hoe oud is car­men pfaff’), maar vaak doet men een beroep op de culi­nai­re talen­ten van Car­men om infor­ma­tie te ver­za­me­len: ’hoe berei­den look­saus’’béar­nai­se saus maken’’is yog­hurt gezond’’non met kom­kom­mer’. Af en toe wil een ver­lo­ren gelo­pen puber meer weten over haar sani­tai­re kwa­li­tei­ten: ’dik­ke vrouw pip­pi’.

Slecht inge­lich­te fans

Soms gaat de ido­la­trie zover, dat men op zoek gaat naar fout gefor­mu­leer­de Pfaffs of rond­uit onbe­staan­de zaken: ’nico pfaffs’’jean marie phaffs’’jan mari paf’. En wie is in gods­naam ’kim pfaff’? Heet bom­pa eigen­lijk Marie (’pfaff marie bom­pa foto’)? Is Car­men niet de mater maar de pater fami­li­as (’vader car­men pfaff’)?

X‑Rated Pfaffs

Het inter­net is een ver­za­mel­plaats voor vie­ze oude man­ne­tjes en pubers die hun hor­mo­na­le opris­pin­gen niet de baas kun­nen: ’pfaff naakt’’kel­ly pfaff string’’kel­ly pfaff bloot’’kel­ly pfaff in string’’mooie foto s van kel­ly pfaff’’pfaff in string’’deb­by pfaff bloot’’play­boy pfaffs’’Open en Bloot Lin­ds­ay’’klei­ne punt bor­sten meis­jes fotos’

Neven­wer­kin­gen

Dat een ido­la­te levens­wij­ze ook nega­tie­ve gevol­gen kan heb­ben, bewij­zen de vele zoek­ac­ties van fans die een oplos­sing zoe­ken voor licha­me­lij­ke onge­mak­ken, opge­lo­pen na lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan de avon­tu­ren van vlaan­de­rens popu­lair­ste fami­lie: ’jeuk borst schou­der’’niet klaar­ko­men’’spe­cu­lum in mijn kont’’ik kak­te in mijn broek’.
Slechts heel af en toe durft er iemand een vraag te stel­len die er wer­ke­lijk toe doet, een vraag waar­op het ant­woord mis­schien wel de ware aard van de Pfaffs bloot­legt: ’wie vindt pfaff leuk?’

Voor meer infor­ma­tie over de fami­lie Pfaff kan u altijd hier terecht.

91 reacties

 1. Lord CMS schreef:

  bij mij zijn ze op zoek naar ste­fa­nie plan­ckaert naakt…ze’s ver­dik­ke min­der­ja­rig dat meis­ke! vie­ze­ri­ke­kn, maar nu ja soit ze’s alles­zis niet meer onschuldig
  maar zij staat niet naakt op mijn blog, ik heb smaak trouwens!
  :D

 2. Zezunja schreef:

  Smaak zon­der spellingchecker.

 3. Jozef schreef:

  Goog­le kan me helaas geen ant­woord geven op ”Heeft Yuri een dvd van de Pfaffs?” Een mens zou voor min­der onge­rust worden.

 4. Yuri schreef:

  Kan Yuri goed over­weg met pho­to­shop? levert noch­tans ook geen bevre­di­gend resultaat…

 5. ivo victoria schreef:

  per­soon­lijk ben ik hier terecht geko­men via de zoek­term ’theo cus­ters’. sto­ry of my life.

 6. urbainalpain schreef:

  Waar komt gij eigen­lijk niet terecht, heer Ivo :-)

 7. JefPober schreef:

  Ik vrees dat de buren me heb­ben horen lachen om die zoektermen :)

 8. Zezunja schreef:

  Tot mijn gro­te schaam­te had ik deze nooit uit­ge­le­zen. Ook ik heb in mijn string gepiest van het lachen.

 9. kelly schreef:

  hoi ik ben kel­ly klui­vers ik vind het heel leuk dat jul­lie ok een kel­ly heb­ben hoor ok sha­nai en ken­ji vind ik een mooje naam

  kus­jes van kel­ly klui­vers uit leiden

  ik ben fan van jul­lie ik ben nu 11 jaar echt hoor

 10. Yuri schreef:

  hoi ik ben yuri maan­zand ik vind het heel leuk dat jij ok een kel­ly bent hoor ok adel­brecht en kune­gon­de vind ik een mooje naam

  kus­jes van yuri maan­zand uit soweto

  ik ben fan van godspeed you black emper­or ik ben nu 31 jaar echt hoor

 11. delphine schreef:

  hoe oud is sam goris

 12. Yuri schreef:

  Dat is een vraag die de weten­schap reeds jaren bezighoudt.

 13. gina schreef:

  ik zou graag een brief schrij­ven naar de pfaffs wat is hun adres?

 14. nadia schreef:

  ik ben een egte gro­te fan van jul­lie ik kijk dit iede­re dag en ik ben ook benieuwd of er nog zwan­ge­re zijn en ik vind dat deb­by een mooie kind­je heeft en kel­ly ook jen ik vindt sha­na­ja een slim mmoei meis­je en ken­ji een gra­pi­ge en lin­d­sey en dave pas­sen heel erg bij­elkaar en ga zo door met jul­lie serie ik vindt tgaaf om daar naar te kij­ken en bom­pa en mevrouw en jean mari ene de 2 man­nen xxxx nadia uit leiden

 15. Yuri schreef:

  In Lei­den is er al enke­le weken een ern­stig tekort aan interpunctie.

 16. kimberly schreef:

  heey ik vin de pfaffs erg wel leuk
  ik kij­ken elk dag na de pfaffs

 17. Yuri schreef:

  Naar de Pfaffs kij­ken kan uw taal­ge­bruik ern­stig schaden.

 18. Chantal De Boever schreef:

  hal­lo het is hier met chan­tal het is om de vol­gen­de tevra­gen of ik eens je adres mag heb­ben ik zou u een kaartje wil­len stu­ren voor je ver­jaar­dag en ben al lang op zoek zou het leuk vin­den mocht ik het krij­gen van u zou eens graag de gan­se fami­lie wil­len ontmoeten

 19. Yuri schreef:

  Huh?
  Hoe weet u wan­neer het mijn ver­jaar­dag is?
  En waar­om wil u mijn fami­lie ontmoeten?
  U gaat mij toch niet stalken?
  Ik stel voor dat u mij een mail­tje stuurt, dan kun­nen we deze kwes­tie onder vier ogen afhandelen.

 20. tomasz schreef:

  weblog­gen is hip, yuri.
  al die fans…

 21. Leroy schreef:

  Ik ben een gro­te fan van de pfaffs. Ze zijn de leuk­ste fami­lie van Belgie.
  Ik kom uit neder­land en ik ben een fan van ze. Ik zou best een huis­vriend van ze wil­len worden ;).

 22. Yuri schreef:

  Vie­ze­rik!

 23. Noynourfe schreef:

  Oei oei oei oei oei. Als Ver­donk DAT maar niet ter oren komt Leroy.…

 24. Alex schreef:

  Lol, idd het is zo, ik zoch ook en kwam op je stek­kie terecht.

 25. Yuri schreef:

  En u bent dus voor­al geïn­te­res­seerd in de moe­der des hui­zes?

 26. Jimmy de Bo schreef:

  hal­lo jean mari ik ben het jim­my ik hoop dat ik u snel kan berei­ken want ik heb een zwaare opdracht het is te maken met voet­bal wil je me hel­pen a u b jimmydebo@hot stuur a u b terug echt ik heb u nodig

 27. Yuri schreef:

  Hier bloeit iets moois…

 28. buitel schreef:

  Bes­te Yuri,

  ik vind het echt bewon­de­rens­waar­dig dat je hier nog op blijft rea­ge­ren. Voor mij zou de humor­grens allang over­schre­den zijn, maar blijk­baar slaag jij er toch nog in het met iro­nie op te vangen.
  Ik vind eer­lijk gezegd dat je site beter verdient…

  Liefs van een fan van het eer­ste uur (van Yuri wel te ver­staan, over de Pfaffs spreek ik me niet uit)

 29. laura schreef:

  hoi­hoi doeii

 30. ina schreef:

  sam goor­is is 10 april 1972 gebo­ren groet­jes een pfaff fan

 31. Yuri schreef:

  Ik voeg even hoofd­let­ters en inter­punc­tie toe aan voor­gaan­de reactie:
  Sam Goor­is is 10. April 1972 gebo­ren groet­jes. Een pfa*. Fffan.**
  *Een pfa is een pos­tuum for­mu­le­rend afo­ris­me.
  **Fffan is een lis­pe­len­de ventilator.

 32. Tasmijn schreef:

  had er tus­sen gebo­ren en groet­jes geen kom­ma moe­ten staan?

 33. help mij aub schreef:

  heb echt het adres nodig van sam goor­is het is ivm een huw­lijks aan­zoek voor mijn toe­kom­sti­ge aub help mij mijn e‑mail is christianjorissen@telenet.be
  dank bij voorbaat.

 34. Suuske schreef:

  @ Ina en Yuri: Sam Goor­is is gebo­ren op 10 april 1973!!

  @ Chris­ti­an Jor­is­sen: Je kunt Sam con­tac­te­ren via: info@king-is.be

  Groet­jes Suuske

 35. Yuri schreef:

  Bes­te Suuske,

  Ken je dat ook, dat gevoel dat je te veel infor­ma­tie hebt over iets? Als­of er iemand onge­vraagd gege­vens onder je her­sen­pan blaast die daar hele­maal niet thuis­ho­ren. Infor­ma­tie­ve inti­mi­da­tie als het ware.

 36. help mij aub schreef:

  bes­te suus­ke dank voor de info
  groet­jes christian

 37. Manuels schreef:

  hal­lo fami­lie pfaff k kij­ke elke­dag naar jul­lie k zou jul­lie msn naams wel wil­le heb­ben jam­mer genoeg weet ik niet wij heb­ben die oude delen en nie die nieuwe
  en k wil jul­lie wel eens ont­moe­te wij wone bij de nieu­we krek jam­s­cook­s­traat 2
  bel een keer naar mijn ges num­mer plies 0625167102 ik wacht er op en kom eens op mijn ver­jaar­dags feest­je met heel het gezin 9december k ben 12jaar en ik heet manu­e­la gel­ton ik weet zelfs nie wie mijn meter en peter zijk speel jul­lie altijd na op school bs moer­schans zit ik hou van jul­lie alle maal als je een e‑mail stuurt wil je plies een­msn naam geven van jul­lie alle maal wie heeft natuur­lijk hey dadada­da k zou er wel een van dave heb­ben en lin­sey en sam en van ieder­een die heet dadada­da hvj­h­v­j­h­v­j­h­v­j­h­v­j­h­v­j­h­v­j­h­v­j­h­v­j­h­vj (L)(L)(L)(L)(L)(L)(L)(L)(L)(L)

 38. flore schreef:

  ik vind dat jae­ma­rie een dik­ke nek heeft

 39. Yuri schreef:

  Ik ook!

 40. Stephanie schreef:

  Ik zou graag het adres ne keer weten van Wen­dy van Wanten?
  Bedankt

 41. Jozef schreef:

  Ahaa, ver­vangt boven­staan­de afbeel­ding de foto die oor­spron­ke­lijk bij deze post stond?

 42. pepijn schreef:

  hal­lo jaen marie
  ik heb een vraag waar wonen jul­lie?. jah is bra­schaat maar wel­ke straat en welk huisnummer

  stuur als­je­blieft iets terug

 43. jessica schreef:

  ey kben jes­si­ca en woon in zand­vliet ik kijk elke week naar jul­lie op tv en mijn gsm num­mer is […] xxxxxxxxxxxx jessica

 44. annelies schreef:

  ben de zus van jes­si­ca waar wonen jul­lie eige­lijk en op wel­ke school zit­ten shi­naia en ken­ji en bru­ce en kea­no en liam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anne­lies mijn gsm num­mer is […]

 45. Yuri schreef:

  Lie­ve Jes­si­ca en Annelies,
  Dom­heid zou eige­lijk bestraft moe­ten wor­den, maar ik heb toch maar even jul­lie gsm-nummers gecen­su­reerd. Denk vol­gen­de keer mis­schien twee keer na voor je dat soort gege­vens in de open­baar­heid gooit.

  Bij nader inzien: denk gewoon één keer na, maar dan wat lan­ger. Twee keer is wel­licht te moeilijk.

 46. Ype schreef:

  Hal­lo Sam en kel­ly Gooris

  ik heb een vraag waar wonen jullie?.

  stuur als­je­blieft iets terug.

  Groet­jes…

 47. dhr wijkhuyzen schreef:

  ik kan u zeg­gen dat ik u het adres niet ga geven .de reden hier­bij is dat deze men­sen ook hun pri­ve leven nodig heb­ben .ik neem aan dat u het zelf ook niet erg leuk zou vin­den als er iede­re dag men­sen voor je deur staan voor een hand­te­ke­ning vrien­de­lij­ke groe­ten dhr wijkhuyzen

 48. dhr wijkhuyzen schreef:

  als u toch iets wilt weten of vra­gen of een hand­te­ke­ning wilt kunt het bes­te naar dit adres schrijven

  Fami­lie Pfaff
  TAV sam en kel­ly gooris
  Post­bus 37
  2930 Brasschaat
  Belgie

  let op dit adres staat ook op http://www.jmpfaff.be

  met vrien­de­lij­ke groe­ten dhr wijkhuyzen

 49. Yuri schreef:

  Geach­te heer Wijkhuyzen,

  Het argu­ment dat de Pfaffs ook hun pri­ve leven nodig heb­ben, is een argu­ment van lik-me-vestje. Gelie­ve met iets ster­kers te komen.
  Ook zou ik wil­len vra­gen om op de door u gel­ink­te web­si­te ook een lin­kje terug naar deze web­si­te te plaat­sen. Dat lijkt me niet meer dan eer­lijk, toch?
  Anders zal ik me genood­zaakt zien de door u geplaatste link met onmid­del­lij­ke ingang te verwijderen.

  Met vrien­de­lij­ke groeten,
  Yuri Maanzand

 50. dhr wijkhuyzen schreef:

  ik dacht dat u de link van af zou halen gr dhr wijklhuyzen

 51. Yuri schreef:

  Ach weet u.
  Ik ben veel te goed voor deze wereld.

 52. dhr wijkhuyzen schreef:

  heb een link gezet od forum naar jm pfaff

 53. Yuri schreef:

  Kan u mij daar een btw-bonnetje van bezorgen?

 54. dhr wijkhuyzen schreef:

  weet u wat u neemt mij niet seri­us haal dan de link er maar van af heb ik ook bij jm pfaff gedaan men­sen die niet seri­us of nor­ma­le kun­nen doen tegen mij help ik nie bedoel het alle­maal goed maar heb jij nie in de gaa gon­jo dhr wijkhuyzen

 55. matje van dhr wijkhuyzen schreef:

  gon­jo

 56. Yuri schreef:

  Wat is een gonjo?

 57. dhr wijkhuyzen schreef:

  gon­jo bete­kent dat wij geen aan­dacht aan u beste­den we pro­be­ren het alle­maal zo goed moge­lijk ons best de doen om een link te krij­gen op jm pfaff en u vraagt heel lul­lig om een btw bon­ne­tje sor­ry geen link meer voor jou haal de link ook maar van deze site af we komen in iede­re geval niet meer op deze site omdat deze site gewoon bag­ger is vrien­de­lijk groe­ten dhr wijk­huy­zen en zijn matje

 58. Yuri schreef:

  Stuurt u ook nog even de inter­punc­tie door?

 59. Shaniaa schreef:

  dhr wijk­huy­zen heefd wel gelijk want ieder heefd pri­va­cy nodig dus ook de fami­lie Pfaffs.
  Even een voor­beeld over mij­zelf mijn car­rie­re is model en van­af klein af heb ik ook Fami­ly Pfaff gekend en ik heb ook samen met kel­ly op school geze­ten en ik heb ook samen met haar gewerkt. en vele men­sen als ze me ziet komen ze me gelijk ’aan­val­len’ voor een hand­te­ke­ning en ze vra­gen meest­al mijn tel nr en adress waar ik woon maar ik geef ze niet want ik wil zelf ook privacy.
  Straks voor dat je het weet staan er ben­de bron­sti­ge jour­na­lis­ten voor de deur die je niet meer met rust laten!
  als­of het leven van een beken­de vla­ming nog niet druk genoeg is!
  Maar som­mi­ge men­sen wil­len per­se de adress van een beken­de vla­ming heb­ben en soms vraag ik me wel eens af van waar­om wil­len ze per­se de adress!!
  Het is gewoon onmo­ge­lijk als je bekend bent en je adres te geven aan iemand zoals fan het kan ook leven­ge­vaar­lijk voor je zijn straks voor je het weet staat er men­sen voor je deur de je wil­len kid­nap­pen of dood maken en dat wil ik ook niet dus pri­va­cy is voor een beken­de heel erg belang­rijk voor mij kant.
  Vroe­ger toen ik heel klein was zei ik altijd tegen me lie­ve ouders van als ik groot gaat wor­den dat ik bekend en rijk en een goe­de car­rie­re gaat krij­gen en het is me uit­ein­de­lijk ook gebeurd.
  Maar om bekend en beroemd te zijn is het even niet mak­ke­lijk altijd het is best wel leuk maar op een gege­ven tijd ben je het even zat met all de jour­na­lis­ten en fans.
  Ze laten je gewoon niet met rust je kan nog ineens rus­tig alleen over de staat lopen want ze her­ken­nen je gelijk!!! voor mij is het af en toe best wel moei­lijk en ik denk ook voor de fami­lie Pfaffs en voor ande­re bekenden.
  Dit wil­de ik even kwijt.
  Met vrien­de­lij­ke Groet Shaniaa.

 60. Yuri schreef:

  Lie­ve Sha­ni­aa! (Waar komt toch die twee­de a vandaan?)

  Ik ben blij dat je even je hart kon luch­ten. Ik ben ook ver­heugd te lezen dat je het opneemt voor de beken­de vla­ming, want oh oh wat is het leven van een bv soms wei­nig roos­kleu­rig. Dat beseft de gemid­del­de onbe­ken­de vla­ming veel te wei­nig. Wat een gru­wel moet het zijn om op straat her­kend en aan­ge­klampt te wor­den en voort­du­rend hand­te­ke­nin­gen te moe­ten zet­ten op aller­lei lichaams­de­len waar je nog nooit van gehoord hebt. Wat een hel moet het zijn om – bui­ten eni­ge vorm van vrije wil of per­soon­lij­ke keu­ze – in de dam­pen­de are­na van beroemd­heid gedropt te wor­den. En als er dan ook nog eens onge­vraagd een came­ra­ploeg op je dor­pel post­vat, je huis bin­nen­dringt en je gehe­le doen en laten op de gevoe­li­ge plaat gaat vast­leg­gen, dan heb je natuur­lijk hele­maal geen pri­va­cy meer. En als die came­ra­ploeg dan ook nog eens live aan­we­zig wil zijn bij de geboor­te van een nieu­we spruit of het over­lij­den van je groot­va­der, dan is ano­ni­mi­teit en de daar­uit voort­vloei­en­de inner­lij­ke rust uiter­aard erg veraf.

  Ik leef erg met je mee, Sha­ni­aa. Ik leef erg mee met de fami­lie Pfaff en met alle beken­de men­sen in deze wereld die din­gen op hun bord krij­gen waar ze niet om gevraagd heb­ben. Ik hoop van har­te dat je rust mag vin­den en dat het gauw gedaan is met die bron­sti­ge jour­na­lis­ten en ande­re ver­ve­len­de types die je wil­len kid­nap­pen of dood maken.

  Met even vrien­de­lij­ke groeten,

  Yuri Maan­zand

 61. Shaniaa schreef:

  Lie­ve Yuri bedankt voor je mededeling.
  haha de twee­de a heb ik gewoon der­bij gezet vind je het erg? nee toch?

 62. Shaniaa schreef:

  Lie­ve Yuri ik ben zeer blij dat ik dit even kwijt wil­de want wat ik zeg is zeker waar.
  Ik bedoel niet dat men­sen mij wil kid­nap­pen of dood­ma­ken maar ik bedoel in alge­meen van als je een beken­de vla­ming bent en fans die je adres wil­len heb­ben dat ze ook gevaar­lijk kun­nen zijn in algemeen.
  Dus ja we moe­ten zeer zeker uitkijken.
  En wat ik ook ver­ve­lend vindt dat de mees­te jour­na­lis­te van alles over een beken­de vla­ming ver­telt wat niet waar is daar ben ik heel boos over.
  Zou jij ook niet boos worden.

  Met vrien­de­lij­ke groet Shania.

 63. dhr wijkhuyzen schreef:

  bes­te yuri weet je je valt eigen­lijk best wel mee vrien­de­lij­ke groe­ten de heer wijkhuyzen

 64. Yuri schreef:

  Heer Wijk­huy­zen! Wat deed u er lang over om daar ach­ter te komen…

 65. mike schreef:

  Ik weet waar de fam. Pfaff woont, alle fami­lie­le­den trou­wens, maar neem aan dat jul­lie het huis van Car­men en Jean – Marie bedoe­len. Het is heel gemak­ke­lijk te vin­den, maar je moet wel even het cen­trum van Bras­schaat door. kan hier nu wel een hele rou­te uit­leg gaan geven, de mees­te weten het al te vin­den door een aan­tal her­ken­nigspun­ten oa. tank­sta­ti­ons. Ik ga hier niet ver­tel­len wat hun adres is. maar als je het echt wilt weten, kan je met mij per­soon­lijk con­tact opne­men. wat ik wel kan zeg­gen dat het adres ein­digt met .…dreef, Brasschaat.

 66. pfaff louis-marie schreef:

  ieder heeft zo zijn eigen geluk.je moet er in het dage­lijks leven hard voor knokken.het komt niet vanzelf.ben name­lijk ook een pfaff.zelfs fami­lie van de pfaffs.het ga ze goed.zo heeft elk huis­je zijn eigen kruisje.ik hun het hen van­har­te nog veel geluk in het nieu­we jaar voor de gan­se falielie.grtz louis-marie pfaff

 67. stijn schreef:

  ik ben eeen gro­te van van jul­lie en kijk elke avond naar het progama

 68. stijn schreef:

  ik heb een vraag waar wonen sam en kelly?
  en wwar wonen dave en lyndsey?

  zeg graag wat terug

  groe­ten stijn

 69. Rens schreef:

  Het adres van de Pfaff’’s is [gecen­su­reerd]

 70. pascal schreef:

  Hé mike,

  kan je mij het adres bezor­gen van de pfaff-familie( jean-marie en carmen)
  Ben er al dik­wijls rond­ge­re­den maar niet gevonden.

  Je mag het me door­mai­len op men mail

  brion.muyldermans@telenet.be

 71. JaHallo schreef:

  Als een ieder nu eens iets zin­nigs gaat doen in zijn leven ipv al die onzin op te schrij­ven in een topic / op te zoe­ken op inter­net dan zou­den er in ieder geval een heel stuk min­der debie­len op deze wereld lopen.

 72. JaHallo schreef:

  Geniet gewoon van de afle­ve­rin­gen van de Pfaff’s en de muziek van Sam Goor­is ipv al die ach­ter­lij­ke zoekactie’s ga anders sol­li­ci­te­ren bij de FBI/CIA en dat soort organisaties

 73. petra schreef:

  het adres van sam en kel­ly is [gecen­su­reerd], dat is zed­lf in de serie gezegd, in de jaccouzzi.
  alleen dde straat­naam van lynd­sey weet in niet, wel het huis­num­mer [gecen­su­reerd], ook in beeld geweest.

 74. dhr wijkhuyzen schreef:

  bes­te jahallo

  fijn dat er nog meer men­sen zijn die vin­den dat ze ook hun eigen leven hebben

  groe­ten dhr wijkhuyzen

 75. Nadia schreef:

  Hal­lo,
  Ik had graag het e‑mail adres van Kel­ly Pfaff. In de afle­ve­ring van 11 mei jl. gebruik­te ze een bepaald appa­raat waar­mee ze het haar van Sha­nia deed gol­ven. Was wel mooi. Waar is het te verkrijgen ?

 76. Yuri schreef:

  Dat appa­raat vind je hier.

 77. Nadia schreef:

  Hou iemand anders voor de gek hé !

 78. geen fan schreef:

  nieuw adres pfaff, [gecen­su­reerd],

 79. With schreef:

  1 Jean-marie en Car­men [gecen­su­reerd]
  2 Kel­ly en Sam [gecen­su­reerd]
  3 Deb­by en Nicho­las [gecen­su­reerd] in [gecen­su­reerd] ( 1/2 uur­tje rij­den van­af [gecen­su­reerd].)
  4 Dave en Lynd­sey [gecen­su­reerd]

 80. grootstepfaff-fan schreef:

  Ja klopt Kel­ly woont in de [gecen­su­reerd] .
  Ik heb nog adres­sen voor men­sen die nog gaan;
  1 Jean-marie en Car­men [gecen­su­reerd]
  2 Kel­ly en Sam [gecen­su­reerd]
  3 Deb­by en Nicho­las [gecen­su­reerd] in [gecen­su­reerd] ( 1/2 uur­tje rij­den van­af [gecen­su­reerd].

  Helaas heb ook ik niet het adres van lyndsey

 81. claudia peters schreef:

  Ik zou graag wil­len weten wie dat num­mer zingt dat werd gedraaid tij­dens het huwe­lijks feest van dave en lin­d­sey. Ze zwaai­den toen met wit­te zak­doe­ken, vol­gens mij is het frans. al vast bedankt claudia

 82. Thom schreef:

  Nico­las & Debby.
  Jul­lie heb­ben mooie kind­jes voor­al liam.
  was maar een zoon­tje van jullie

  Liefs Thom :D

 83. jelle schreef:

  het num­mer op het huwe­lijks is van Michel Sar­dou en heet ’les lacs du Connemara’

  groet­jes

 84. anke mulder schreef:

  wat is het tele­foon num­mer van deb­by pfaff

 85. Geweldig! schreef:

  Het laten gol­ven van Sha­nia haar haar!! Dat appa­raat vind je hier!!

  Gewel­dig!!

 86. WeZooz schreef:

  Het is echt gewel­dig, ik ben op deze site geko­men met het sleu­tel­woord baby! Of hoe de fami­lie pfaff wordt ver­bon­den met dit sleu­tel­woord xD ?

 87. danique schreef:

  we vin­den het heel leuk om naar julie te kij­ken op tv
  we kij­ken elke zon­dag naar julie
  jam­mer dat julie niet meer door de weeks komen

  groet­jes hil­de en danique

 88. markvdweij schreef:

  sha­nia ( L ) mark mark hius har­ke­ma 9281 rk

 89. Stijn schreef:

  U deed me luid­op lachen met die ’adel­lij­ke ach­ter­naam’. Ik kwam hier ove­ri­gens niet via Goog­le, maar gewoon via uw lief.

 90. De Clercq schreef:

  Hal­lo, kan iemand mij aub het adres of email van lynds­ay Pfaff door­ge­ven? Ik zou iets infor­ma­tief wil­len stu­ren. Da zou mij oprecht ple­zier doen. Mvg. Marianne

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *