• Wannes Daemen

Liefste (020)

Mijn paral­lel­logram zag er exact zo uit als de jouwe. Dat was voor de meester het ultieme bewijs dat ik had gespiekt. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. Ik gluurde dan mis­schien heel even naar jouw toets­blaadje, maar dat had zo zijn redenen. Ik krijg namelijk maar niet genoeg van je beto­ve­rende hand­schrift. Ik word aam­borstig als ik de krullen van je j’s en g’s over het blad zie rollen. De letters uit mijn pen ver­worden tot een soort ersatz-kalligrafie in ver­ge­lijking met de wulpse lijnen en letters die jij op je blaadje plempt. Ik kan er uren naar gluren.
Mag dat?

Liefs, Wannes 

Liefste xxx? Hier vind je meer uitleg.
Deze keer deed ik het met een paral­lel­logram, ersatz en aam­borstig.
(Nieuwe woorden graag in reactiedinges)

18 reacties

 1. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Heer Yuri,
  U hebt het wel erg zitten. Ver­liefd worden op het hand­schrift van je vrien­din­netje lijkt mij een erg leuke vorm van waanzin.

 2. Zezunja schreef:

  ggggggg
  jjjjjjjjjjjj

 3. tomasz schreef:

  pro­ficiat met je twin­tigste boreling!

  probeer je vol­gende keer iets met ‘came­ra­jour­nalist’?
  (gnig­nigni)

 4. Dit is een zeer her­kenbare zaak. Dat mensen soms zonder asem komen te vallen bij het aan­schouwen van een hand­schrift. Zelf heb ik een namelijk ook een uiterst ver­slavend hand­schrift. Vrou­we­lijke loket­be­dienden happen als vissen naar adem als ik weer eens onder hun smach­tende blik mijn hand­te­kening met gevatte zwier aan één of ander document toe­ver­trouw. Velen onder hen moeten zuurstof worden toe­ge­diend na mijn statige hand­matige plicht­pleging. Soms nemen zij mijn hand en kijken mij ver­langend aan. Ik dien hen dik­wijls teleur te stellen want loket­be­dienden zijn zelden koket. Als ik bui­ten­ech­telijk een wijf buffel dan moet het immers de moeite zijn. Mocht ik mijn aan­ge­boren gave finan­cieel willen uit­buiten dan was mijn hand­schrift elke week ver­huurd aan van die muffe vrij­ge­zellen die geilen op loket­be­dienden. Van die losers die nimmer aan een wijf zullen geraken omdat ze afsto­telijk zijn (smout in hun oren en snot­te­kallen uit hun neus) en omdat ze hun lompe lelijkheid geenszins kal­li­gra­fisch weten te compenseren.

 5. Ik ben al mijn hele leven op zoek naar een lyrische brief waarin de woorden ‘alli­te­ratie’, ‘geur­blindheid’ en ‘broe­der­con­gre­gatie’ tot lief­rijke ont­boe­ze­mingen leiden.

 6. Yuri schreef:

  Beste urbai­nalpain met het mooie hand­schrift en de kal­li­gra­fisch getinte buf­felmelk alsmede alle andere vrien­de­lijke en met een gouden pen behepte rea­geurs die ondanks hun zin voor esthetiek en boven-gemiddeld intelligentie-quotiënt er toch steeds weer in slagen mijn gebruiks­aan­wijzing niet te lezen; ik ga het nog één keer zeggen en daarna trek ik mij terug op de Balearen:

  Elke brief die ik schrijf, moet drie ver­plicht te gebruiken woorden bevatten. Die woorden worden door jullie aan­ge­leverd (telkens EENTJE PER LEZER, graag).

 7. Noynourfe schreef:

  Ah, zie ik daar een kort lontje? Jawel! Een echt, real life kort lontje.

 8. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Liefste,
  Tot mijn spijt moet ik je melden dat mijn geur­blindheid hand over hand toe­neemt. Eerlang zal ik dus je geliefde parfum niet meer kunnen detec­teren. Toen ik nog novice was in de broe­der­con­gre­gatie van de Onze-Lieve-Vrouw van de Eeuwige Redding is mij dit ook al eens over­komen, maar toen was dit onge­twijfeld een aller­gische reactie mijns lichaams voor al die katho­lieke geurtjes waarmede broeders en zusters zich omgaven. Mijn goede huis­dokter zegt mij dat de visuele con­fron­tatie met het geliefde wezen soms zo over­wel­digend kan zijn dat de patiënt (ik dus) ten prooi valt aan een zekere sen­so­rische over­be­lasting. Om het maar met een alli­te­ratie te zeggen: je aan­we­zigheid is mij een ono­ver­ko­me­lijke overstelping.
  Liefs,
  Johan

  (Heer Yuri, ik heb even uw taak over­ge­nomen, want ik heb bemerkt dat u over uw toeren raakt.)

 9. Noynourfe schreef:

  Liefste,

  Zijn alle heren om U heen dan geplaagd door geur­blindheid? Waarom zwermen zij nietin drommen, gelijk honing­bijtjes, om u heen, op zoek naar de bron die deze lief­lijke lucht van aard­beitjes en kaneelijs verspreidt?
  En niet alleen mijn neus, ook mijn lippen laven zich aan u. Laatst in een con­fo­catie van de broe­der­con­gre­gatie is mij de wacht aan­gezegd. “Zwijg of keer ons de rug toe”.
  Maar zwijgen over u kan ik niet. En het is o zo veel meer dan een alli­te­ratie als ik u noem, mijn liefste leliebloem.

  (Heer Yuri, een poging uw lontje uit te plassen. Het is voorwaar een strenge regel, 1 woord per persoon. Streng doch rechtvaardig.)

 10. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Heer Noy­nourfe,
  Ik was wel eerst !

 11. Yuri schreef:

  Jongens, heren, schrijvers!
  (Ik begreep eerst niet wat een lontje was, doch dit terzijde.)
  Len­te­frisse ril­lingen glijden langs mijn rug­ge­graat bij het lezen van zulke geïn­spi­reerde amou­reuze lieftuitingen.
  Ik stel voor dat ik de heer Alpain even woord­spelend kortwiek en van zijn voor­ge­stelde drieluik het aan­genaam ade­mende amen­dement ‘alli­te­ratie’ in slagorde stel, en dat we de heer Noy­nourfe alsmede de heer Hap­pollati bij deze als olijke opvolgers dood­verven, moest het gebeuren dat ik ooit de lief­des­brie­venpijp aan Maarten schenk.
  Zover is het natuurlijk nog lang niet – ik ga voor de honderd – maar intussen beschouw ik uw beider ver­dien­ste­lijke pogingen als een onver­ge­telijk com­pliment. Waarvoor dank!

 12. Het is me wat met al die ersatz­ver­halen! En je zult het nooit anders zien maar de enige man waarvan je in deze enige heil ver­wacht haalt er de maan­zandcode bij! Heer Maanzand, regels zijn er om uw kloten aan te vegen. Door­breek een tra­ditie, spring op de kar en gesel de paarden. Maan ze aan tot spoed doch geef hen regel­matig te drinken. Uw doel is de broe­der­con­gre­gatie van Haro­ni­motimo. Daar waar Agnes Vlieghe via haar uit­heemse sire­negeluid het mensdom lokt. Haar wufte weeë walm is con­fron­terend en staat haaks op haar idy­lisch enge­len­gezang. U zult haar omzichtig bena­deren en voor het schrijn van Haro­ni­motimo op uw knieën vallen. Biddend om geur­blindheid. Een omge­keerd Lourdes. U zult geen kaarsen ont­steken vanwege uw angts voor het vuur. En dan nu een vleugje polyfonie!

 13. Noynourfe schreef:

  Geachte heer Drs. Johan Arendt Happolati,

  Laat daar geen twijfel over bestaan: U was zeker eerst! Moet ik ook over uw lontje plassen? Ik had wer­kelijk geen kwaad in de zin, ik was gein­spi­reerd maar niet zo snel als U.

  Hoog­achtend,

 14. tomasz schreef:

  Heer Urbain met het mooie handschrift
  stel u gerust: de regels zijn gebroken (ik hou me in, geen flauwe moppen nu) en zou het niet véél minder leuk zijn als Heer Yuri u niet op de vingers zou tikken? U hebt trouwens twee schalkse ruiters over­haald tot even zo zeer onge­brui­ke­lijke daden. Ver­heugt u dus en schenkt de bekers vol: het is, zoals altijd, tijd voor feest!

 15. David schreef:

  mijn voorstel om de sleur eens vol­ledig te breken is een gedicht, vol­ledig in het Hip­pop­po­liets te schrijven.
  Dat geeft weer eens wat anders, en zo prik­kelen we de cre­a­ti­viteit van de lezer…

 16. Yuri schreef:

  Euh.
  Ja.
  Maar.
  Wat is Hip­pop­po­liets?
  Of moet ik vragen:
  Wie is Hip­pop­poliet?

 17. urbainalpain schreef:

  Mis­schien een soort hemellichaam.
  Of zo’n stelling waarop je geen enkele vakman krijgt.
  Dat er dan gesteld wordt: U zijt wellekomen…
  En dat ze dan met een schop toch weer huis­waarts worden gestuurd.
  Zoals onlangs… in Zwit­serland… land van koei­e­bellen en koekoeksklokken.

 18. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Hip­pop­po­liets:
  Dode, ietwat gekun­stelde schrijftaal, geken­merkt door stijlvol, edoch oubollig (archaïsch) taal­ge­bruik; voornaam, zelden of nooit obsceen, over­dreven innemend en charmant, bemin­nelijk, fideel, koket, hof­felijk, voor­komend, beleefd, beschaafd en galant, goed­aardig, zacht­aardig, de con­fron­tatie mijdend, inschik­kelijk, minzaam, lank­moedig, goe­der­tieren, zachtaardig.
  Kortom: die zich ervan bedient is onge­vaarlijk en aan­genaam in de omgang…

  Wat mij betreft, ik ben – Gode zij dank – goed gezond en heb de eer te zijn,
  Uw onder­danige dienaar,
  Drs. Johan Arendt Happolati
  (bij­voor­beeld…)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *