Liefste (019)

Ik besef ter­de­ge dat mijn pogin­gen uw behui­zing bin­nen te drin­gen vol­le­dig op het con­to zijn te schrij­ven van mijn amou­reu­ze dis­po­si­tie. Ik wil gebruik maken van de voor­be­houds­mo­ge­lijk­heid, intrin­siek aan mijn ado­ra­tie voor uw per­soon, om mijn vrij­heid van dich­ter­lij­ke menings­ui­ting te laten pri­me­ren op uw nach­te­lij­ke gemoeds­rust. Mijn gestel is altoos behept met oncon­tro­leer­ba­re aspi­ra­ties, en ik ben niet in staat mezelf te miti­ge­ren. Voor het type­ren van uw ves­ti­bu­le als lek­plek wil ik mij wel ver­ont­schul­di­gen. Dat was onge­past. Voor al het ande­re vraag ik u om wel­ge­zin­de genade.

Liefs, Wannes 

Lief­ste xxx? Hier vind je meer uitleg.
Deze keer deed ik het met voor­be­houds­mo­ge­lijk­heid, altoos en lek­plek.
(Nieu­we woor­den graag in reactiedinges)

15 reacties

 1. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Mag ik er dan een­tje bestel­len met:
  – Kolos­sen­zen, hoofd­stuk 3, vers 19
  – inval­len­de duisternis
  – en zakspiegeltje?

 2. Yuri schreef:

  Meneer dok­ter din­ges Arend Vogel, ik appre­ci­eer uw enthou­si­as­me, maar mag ik u vra­gen eerst even het regle­ment te lezen?

 3. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Excu­seer, Heer Yuri.
  Dan behoud ik enkel ”Kolos­sen­zen, hoofd­stuk 3, vers 19”.

 4. Zezunja schreef:

  Fok­king hel, Arend Vogel. Dat was de hoofd­per­soon in Kanaal 13, een jeugd­se­rie uit de jaren tachtig.
  Haha, wat een grap­pi­ge cue voor een sen­ti­men­tal journey.

 5. Yuri schreef:

  Bes­te Hap­pol­lata­daam, dat zijn nog steeds twee woor­den, twee komma’s en twee cij­fers teveel.
  Edoch drie­werf alaaf en god­be­tert – uw vol­har­ding doet mij glim­la­chen en ik accep­teer – per uit­zon­de­ring – uw veel­woor­dig voor­stel met bei­de handen.

 6. mIKe schreef:

  @Zezunja: Ik had toch gezwo­ren dat het de Fami­lie Knots was. Mees­ter Arend, van de zolder.

  (zo, nu kunt U weer sen­ti­men­teel ver­der reizen)

 7. Zezunja schreef:

  @ mIKe: Ja, nu je het zegt. Dat was de fami­lie Knots.

 8. mIKe schreef:

  @Yuri: ’Mees­ter’ is dan het twee­de woord, met Uw welnemen.

 9. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Allez, gas­ten, dat kan nu toch zo moei­lijk niet zijn om 1 (EEN) woord­je te ver­zin­nen, zodat Yuri aan zijn lief­des­brief kan begin­nen !?! Kijk om inspi­ra­tie op te doen door het raam naar de tuin en schrijf iets op: zwerf­kat of paas­le­lie of buur­meis­je of voor mijn part F‑16.

 10. Zezunja schreef:

  Vol­gens mij staan er nog genoeg in de wachtrij.
  Quo­te Yuri:
  Coming soon:
  ersatz aam­bor­stig paral­lel­lo­gram Zezun­ja gitaar­zak anto­niem oor­stok­jes­ma­ni­ak pole-position

 11. ”Kanaal 13” bestond ook, vol­gens mij bij de NCRV, en ging over een radio­sta­ti­on. De hoofd­rol­spe­ler heet­te vol­gens mij ”Pim”, en werd gespeeld door iemand die ook in het ech­te leven zo heet­te. Mijn voor 90% met nut­te­lo­ze infor­ma­tie gevul­de geest komt me nu ver­tel­len dat zijn ach­ter­naam Vos­maer was, je gelooft het toch niet, dat te ont­hou­den en dan ook nog met ae. Ik zal het zo even goog­e­len om te zien of het klopt of niet.
  O ja, die Pim had een vrou­we­lij­ke col­le­ga die op onna­volg­baar zij­i­ge wij­ze de programma’s kon aan­kon­di­gen als uit­ge­zon­den op ”Kanaaaal… dertien!”

 12. Zezunja schreef:

  Jij hebt pre­cies dat ont­hou­den wat ik ook had ont­hou­den, inclu­sief die ae. Maar ik schaam­de me te veel om het alle­maal op te schrijven.

 13. Ik ken geen schaamte.
  Bij tijd en wij­le dan.

 14. salomé schreef:

  gaar­ne had ik vol­gend woord eens in een uwer stuks­kens zien ver­schij­nen: voedingszuren

 15. Yuri schreef:

  Con­si­der it done!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *