Koning Kapstok


 

In nooit eer­der gezie­ne avant-première pre­sen­teer ik u bij deze Maan­zands eer­ste muzi­ka­le mees­ter­werk: Koning Kap­stok. Een parel in de schil en een ever­green in wor­ding. Met boven­staand player-ding kan u hem beluis­te­ren, en hier is ie te down­lo­a­den. Enjoy.

13 reacties

 1. GDB schreef:

  Bes­te Yuri,

  Wat zing je nou toch? Koning Kap­stok, klin­kend kots ver­stond ik eerst. En dan meen­de ik te horen: klinkt als kots. Plots hoor­de ik dan weer kak­stok. Het is wat met jou.
  Euh, ben je nou hele­maal van die nier­ste­nen ver­lost of hoe zit dat? Zijn zij jou naar het hoofd geste­gen misschien?
  Nee, ahe­um, dat was onge­past. Zeg mij niet dat je de weg van Vital­ski wilt bewan­de­len. Want dat zou hele­maal de max zijn.
  Of de min. Het is maar hoe je het bekijkt.

  In ieder geval vind ik het musi­caal expe­ri­ment niet geslaagd, ik typ maar mijn eer­ste indruk neer.

  Maar het ligt aan mij. Wer­ke­lijk. Ik haat al muziek. En dan nog dit. Nee, het groeit mij alle­maal boven het hoofd. Ik denk dat ik even ga liggen.

  Toe­de­loe,
  GDB.

 2. Yuri schreef:

  Wat een vra­gen, mon­seig­neur GDB. En dat zo vroeg op de och­tend. Laat ik even trach­ten u van ant­woor­den te voorzien.
  *Ik ga niet pre­ten­de­ren dat ik hier echt zing, laat dat dui­de­lijk zijn. Wàt ik pre­cies – euh – zing, mag dan weer vol­strekt ondui­de­lijk zijn, laat ook dat dan maar dui­de­lijk zijn.
  *Van de nier­ste­nen geen spoor meer. Er stij­gen wel­is­waar dage­lijks din­gen naar mijn hoofd, maar die zijn zel­den van uri­nai­re aard. Geluk­kig maar.
  *Wat bedoelt u met ’de weg van Vital­ski’? Ik ben eer­lijk gezegd niet echt op de hoog­te van ’s mans exploten.
  *Dank ook voor uw eer­lij­ke mening omtrent mijn sym­fo­nie. Vind u het als geheel niet geslaagd, of zou u er iets aan gewij­zigd wil­len zien?
  *Jam­mer dat u muziek haat, dat is heel erg spij­tig. In elk geval hoop ik dat u niet te lang gaat lig­gen, want straks stopt het met rege­nen. Dan zal de lucht weer fris en drach­tig rui­ken en u sme­ken om naar bui­ten te gaan.
  Naar bui­ten, waar het fijn is.

 3. mIKe schreef:

  Een parel, Yuri! En dank­zij de heer GDB een pracht van een mon­de­green. Ik begin plots ook van alles te horen in Uw tekst (maar zijn ’klin­kend’ is bij mij ’klein­kind’, een kwes­tie van per­cep­tie). Vro­lijk ben ik nu, dank­zij U.

 4. vince schreef:

  wijn is born (de nieu­we stijn)!

 5. urbainalpain schreef:

  Het bete­re luis­ter­lied (een mens luis­tert zich ono­zel om ièts van de tekst te snap­pen) in een mini­ma­lis­tisch klank­de­cor. U moet drin­gend op zoek naar een dis­tri­bu­teur, heer Maanzand!
  Heeft stu­dio 100 u nog niet gecontacteerd?

 6. Yuri schreef:

  Dank! Dank!
  Mijn dis­tri­bu­teur ligt momen­teel uit­ge­teld in de zetel. Nu komt het er op aan om zo vlug moge­lijk die Rohyp­nol in haar drank­je te krijgen…

 7. Sparce schreef:

  U heeft een fan.

 8. urbainalpain schreef:

  Koning Kap­stok ”klan­kim­puls”?

 9. urbainalpain schreef:

  Geach­te heer Maand­zand, ik ben al dagen via goog­le op zoek naar de lyrics van koning kap­stok maar ze blij­ken nog steeds ner­gens gepu­bli­ceerd. Kunt u mij even per keren­de van die hin­der­lij­ke stoor­nis afhelpen?

 10. GDB schreef:

  vitak­ski

  Bes­te mijn­heer Maanzand,

  Ver­geet u wat ik heb getypt. Ik heb het klaar­blij­ke­lijk bij het ver­keer­de eind wat betreft uw musi­ca­le kwa­li­tei­ten. Ik typ­te het al: ik ken niets, maar dan ook niets van muziek.

  Ik had moe­ten zwijgen.

  Bij deze.

  Gr,
  GDB.

 11. Yuri schreef:

  @ mIKE, vin­ce, Spar­ce: Thanks!
  @ Urbi­and Alpi­and: Die lyrics zijn even vlot te vin­den als het song­schrij­ver­s­ta­lent van Sam Goor­is, mijn waar­de. Boven­dien blij­ven som­mi­ge woor­den beter in een waas van mys­te­rie gehuld.
  @ GDB: Had u iets getypt dan?

 12. Marina schreef:

  Ah, nu snap ik ein­de­lijk wat Zezun­ja bedoel­de toen ze zei ”Jij stond ook in mijn lijst­je met Koning Kap­stok.” :o)

 13. Kasper schreef:

  En…Yuri kan niet alleen fij­ne wereld­hits uit zijn mouw schud­den, maar ook een bij­zon­der lek­ker rui­ken­de soep maken. Het hele huis ruikt ernaar !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *