Help, ik word cabaretier… (5)

Wel­edel­hoog­ge­ach­te lezer! De tijd ont­breekt me momen­teel om inte­res­san­te din­gen te pos­ten of wereld­lijk pro­za uit mijn pen te knij­pen. De voor­be­rei­din­gen voor mijn reeds eer­der genoem­de mega­lo­ma­ne ambi­ties nemen onder­tus­sen bui­ten­boord­mo­to­ri­sche pro­por­ties aan. Hoe dan ook twee dienstmededelingen:

1. Try-out in Gent!
U leest het goed, ik ga even mijn ding doen in Gent. En wel dins­dag eerst­ko­men­de in de Luna­tic Come­dy Club. De aldaar resi­de­ren­de Luna­tics staan mij toe er op hun podi­um een kwar­tier lang uit de bol te gaan. Daar ben ik hen zeer dank­baar voor, te meer daar ze heu­le­maal niet weten wat ik van plan ben. Voor het­zelf­de geld lees ik 15 minu­ten voor uit de gou­den gids.
Any­way! Alle info is te vin­den op de web­si­te van The Luna­tics.

2. Try-out in Leuven!
Die gaat nog steeds door op don­der­dag 21 decem­ber. De mees­te geïn­te­res­seer­den zou­den van mij reeds de juis­te coör­di­na­ten in hun mail­box moe­ten gekre­gen heb­ben. Als dat niet zo is, slaak dan even een gil. Ook als u nog hele­maal van niks weet. Ik ver­tel u graag alles!

Yuri Maan­zands Try-out-boogie
Dins­dag 19 decem­ber 2006 | Gent | Info: klik!
Don­der­dag 21 decem­ber 2006 | Leu­ven | Info: klik!

NB: Een woord van dank gaat uit naar super­vriend, vrij­wil­lig chauf­feur en Maan­zands top-reageur Vin­ce. Moge de onge­zou­ten heer­lijk­heid van mijn vriend­schap u tot het ein­de der tij­den overspoelen!

NB: Een rond­uit onein­di­ge en alom­te­gen­woor­di­ge dank­woor­den­vloed gaat uit naar mijn lief. Zon­der haar zou ik dit alle­maal niet eens durven.

8 reacties

 1. Zezunja schreef:

  Haha, Vin­ce wordt bedankt en ik niet.
  Nou dan ga ik maar niet mee.
  *gaat bele­digd aan de andij­vie­stamp­pot beginnen*
  En ik sta ook al niet in de top-comments.
  *huilt*

 2. Zezunja schreef:

  I lurv more­le druk!
  Eet smakelijk!

 3. i. schreef:

  dat is geno­teerd in de agen­da zie.

  Maar je staat niet bij de lunatics-agenda. Voor zover ik weet ben jij Tim Fon­c­ke niet?

 4. Yuri schreef:

  Neuj. Ik ben noch ken Tim Foncke.
  En ik ben een klei­ne vis. Van­daar dat ik niet in het pro­gram­ma wordt vermeld.

 5. vince schreef:

  zeg yuri kan je dan zeg­gen aan brad p. dat ik dins­dag en don­der­dag al bezet ben?

 6. ivo victoria schreef:

  Heer Maan­zand, Leu­ven, Gent, vent toch, ik woon in Amster­dam! Maar ik wil u ook graag een hel­pen­de hand aan­rei­ken. Waar­om komt u niet op een woens­dag­avond een keer­tje try­ou­ten in Toom­ler, de gere­nom­meer­de come­dy­club onder het Hil­ton waar Her­man Brood ooit glo­rie­rijk afsprong? Woens­dag is hun try-out-avond; dan mag ie-de-reen mee­doen, zelfs Solo Loe heeft er al meer­de­re malen die-van-de-twee-kamelen ver­teld zon­der dat secu­ri­ty ingreep! Als u wil weten hoe u daar aan het try­ou­ten kan, dan weet u mij te vin­den, lijkt me.

 7. Tasmijn schreef:

  De datum en het ont­bre­ken van een ver­ge­zel doen mij helaas afha­ken voor de bewus­te don­der­dag­voor­stel­ling. Wel veel suc­ces, en mor­gen ook.

 8. vince schreef:

  hij ging, hij sprak en overwon

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.