Help, ik word cabaretier… (4)

Hoe gaat dat in zijn werk, caba­re­tier wor­den? Sinds ik me voor­nam een poging te doen mij­zel­ve onder Leid­se schijn­wer­pers te gooi­en, neemt het aan­tal zwe­te­ri­ge angst­dro­men over rot­te toma­ten en naakt op een podi­um staan gestaag toe. Het schrij­ven van een pro­gram­ma ver­loopt moei­zaam en traag, en dan heb ik het nog niet eens uit­ge­pro­beerd voor een publiek.

Maar daar komt gauw ver­an­de­ring in. Ik plan een aan­tal klei­ne try-outs in Leu­ven in de zeer nabije toe­komst, met als bedoe­ling mijn work in pro­gress – want dat is het op dit moment – aan een levend publiek te tonen. In hoe­ver­re dat publiek daad­wer­ke­lijk levend is, ligt geheel en al in uw han­den. Met ande­re woor­den: als u graag getui­ge wil zijn van mijn eer­ste schuch­te­re one-man-show-gestuntel, dan nodig ik u van har­te uit op één van deze open­ba­re zelf­kas­tij­din­gen. Stuurt u mij even een mail­tje via boven­staan­de mail-button of rea­geer onder­aan, en ik bezorg u gede­tail­leer­de info over het hoe, het waar en het wan­neer. Zon­der aan­koop­ver­plich­ting en met slechts twee opties: óf u kan over tien jaar bij vrien­den en fami­lie opschep­pen over die eer­ste keer dat u de groote Meneer Maan­zand aan het werk zag, óf u wordt deel­ge­noot van één van de meest genan­te zelf­be­vre­di­gings­oe­fe­nin­gen uit de geschie­de­nis van het neder­lands­ta­li­ge cabaret.

Pret ver­ze­kerd, me dunkt.

33 reacties

 1. Charlotte schreef:

  Gede­tail­leer­de info, please.

 2. Bloekie schreef:

  Ook voor mij graag info :).

  bloe­kie (at) gmail (punt­je) com

 3. tomasz schreef:

  ik wil ook graag komen kijken.

 4. Niggle schreef:

  Infor­meer me! :-)

 5. Lilimoen schreef:

  *steekt vin­ger op*
  ik ook

 6. Urbain Alpain schreef:

  Mocht ik een datum in mijn druk­ke agen­da kun­nen schui­ven dat kunt u mij ver­wach­ten, heer Maan­zand. Wel even datums, plaats en uur van gebeu­ren mel­den. En tij­dig graag want ik heb er een hekel aan om voor een uit­ver­koch­te zaal te staan :) Ver­ders hoop ik dat u uw legen­da­ri­sche vibra­foon­act op die roe­del pas gebo­ren mol­len in uw pro­gram­ma inlast. Want dat was toch echt wel dol­le pret, die avond in een uit­ver­koch­te AB!

 7. Yuri schreef:

  Heer Alpain, als u mij dan nog even uw email-adres laat gewor­den, dan bezorg ik u de nodi­ge gege­vens. Ik gooi die infor­ma­tie lie­ver niet in de publie­ke ruim­te name­lijk. Want voor u het weet, staan Sha­na, Lin­ds­ay, Kel­ly en Kea­nu aan de hand van hun res­pec­tie­ve moe­kes om een hand­te­ke­ning te kwijlen.

 8. Zezunja schreef:

  lol @ Urbain

 9. Heer Alpain,
  Mis­schien kun­nen wij als­dan geza­men­lijk de over­tocht B* => Lei­den maken: dat scheelt toch een aar­di­ge slok op de mazout­bor­rel. Wat u?

 10. Jozef schreef:

  Graag! Heel graag zelfs! Als mijn agen­da het dus enigs­zins toe­laat mag u ook mij verwachten.

 11. Urbain Alpain schreef:

  Dat lijkt mij een pri­ma idee, heer Hip­po­liet, als u het maar niet in uw hoofd haalt om die avond uw roze tutu uit de kast te pleuren!
  Ik denk trou­wens dat wij ons om te begin­nen kun­nen beper­ken tot een try-out in Leu­ven. Ik ga immers god­ver­dom­me node naar Lei­den. Mijn afkeur voor ste­den is niet voor niets legendarisch.

 12. Pieske schreef:

  Ik denk dat ik al van bei­de soor­ten beschre­ven momen­ten een hele reeks heb mee­ge­maakt, maar deze wil ik toch niet missen!

  Waar en wanneer?!

 13. Yuri schreef:

  @ Allen: Een meerinfoënzo-mailtje werd verstuurd.
  Geef even een gil als u uit de boot valt…

 14. Bosduif schreef:

  Ik wil ook! Ik wil ook! Of is het al te laat?

 15. Yuri schreef:

  Te laat is het nooit. U mag gauw een mail­tje verwachten.

 16. Pink Lady schreef:

  Ik wil ook wel van de par­tij zijn! En als het toe­ge­staan is, zal ik me zelfs laten ver­ge­zel­len door mijn per­soon­lij­ke foto­toe­stel… Zolang het niet op een dag is dat ik exa­men heb! Let me know!

 17. Urbain Alpain schreef:

  Ja lap, die­nen eer­ste datum past al niet! Ver­dim­me algelijk.

 18. Jozef schreef:

  Boe­hoe, ik heb geen mail­tje ont­van­gen… *kijkt sip*

 19. Jozef schreef:

  Ahaa! Gewel­dig! Als alles goed gaat en mijn agen­da blijft zoals hij nu is, dan mag u mij ver­wach­ten. Tot dan!

 20. Nick schreef:

  Mail eens plaats en tijd­stip dan pro­beer ik eens te komen. Altijd benieuwd naar talent.

 21. Tasmijn schreef:

  Doe mij die maar.

  Nie­mand die uit de buurt van Amster­dam komt, zeker?

 22. vince schreef:

  kzoe­girn­komn

 23. vince schreef:

  met nog een reac­tie kruip ik een pleks­ke hoger in de hit­lijs­ten van yuri

 24. vince schreef:

  nu gij, thomas!

 25. Yuri schreef:

  Go Vin­ce go!
  Op naar de 424!

 26. vince schreef:

  ik kom ook
  of had ik dat al gemeld?

 27. ivo victoria schreef:

  het is me gedom­me een vre­se­lijk rot­eind zo van­uit amster­dam, dat Leu­ven. Maar als urbain gaat, ga ik ook!

 28. J schreef:

  Nu heb ik toch al enke­le malen ”ja graag gezegd”.
  helpt dat niet?

 29. urbainalpain schreef:

  Jamaar, heer Ivo, ik zit te wach­ten op een datum die NIET in de week valt.
  Ik kan immers enkel ’s zaterdags!

 30. Charlotte schreef:

  Ik zou ook graag de datum, het tijd­stip en de plaats van de try-out te horen krijgen…

 31. Yuri schreef:

  Huh? Ik heb je gemaild. Dacht ik…
  Wacht, ik doe het gewoon opnieuw.

 32. L schreef:

  Je mag voor mij ook een plek­je voorverwarmen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *