Help, ik word cabaretier… (2)

God­damn! Enke­le dagen gele­den schreef ik mij blin­de­lings en zon­der naden­ken in voor het Leids Caba­ret Fes­ti­val. Nu de ver­de­re info over het festival-verloop in mijn bus is geval­len, breekt het koud zweet mij dage­lijks in veel­voud uit, en de vraag Waar ben ik aan begon­nen? kent onder­tus­sen vele verschijningsvormen.

Wat zal ik daar dan gaan doen? Wat zal ik aan­trek­ken? Zal ik een lied­je zin­gen? Doen caba­re­tiers (ech­te dan, bedoel ik) het lie­ver met een micro­foon­stan­daard of met zo’n draad­loos ding dat ze in je onder­rug inplan­ten? Zal ik u laten lachen of laten hui­len? Zal ik mezelf laten lachen? Of hui­len? Of iets anders? Zijn dat über­haupt rele­van­te vra­gen? Zal ik daar boven de Moer­dijk niet gewel­dig en onna­volg­baar uit de toon val­len? Ken­nen jul­lie die grap al met dat bommelding?

Any­way, er die­nen nog enke­le obsta­kels geno­men te wor­den. In eer­ste instan­tie dien ik de orga­ni­sa­tie een bewijs van mijn kun­nen te bezor­gen, in de vorm van een video-opname. Wat wil nu het lam­len­di­ge nood­lot? U raadt het al. Ik heb hele­maal geen video-opname van mijn eigen kun­nen, laat staan een opna­me waar ik iets mee zou kun­nen bewijzen.
En dan zijn we er nog niet. Na het bekij­ken van mijn – voor­lo­pig onzicht­ba­re – video-opname, zal een vak­kun­di­ge jury mij al dan niet uit­no­di­gen voor een audi­tie ter plek­ke. Die audi­tie is open­baar en bepaalt of ik mee mag din­gen in de finalerondes.

Maar in eer­ste instan­tie heb ik dus een pro­gram­ma nodig. En the last time I check­ed, was dat pro­gram­ma er nog niet. Ik stel voor dat u hier alvast de lach­band start.

Ik heb dus nog heel wat te doen, maar ik ben onder­tus­sen ook al op een punt geko­men waar de angst voor gezichts­ver­lies bij even­tu­e­le opga­ve stil­aan gro­ter wordt dan de angst die gepaard gaat met het expres­sief uiten van mijn diep­ste emo­ties op een the­a­ter­po­di­um. (Die laat­ste zin­sne­de mag u gerust opvro­lij­ken met braakgeluiden.)

Wat ik eigen­lijk gewoon wil zeg­gen, is dat het woord Lei­den alleen al mij op dit moment kram­pen bezorgt die ik nooit eer­der voel­de, en dat mijn nabije toe­komst onge­wild en langs de ach­ter­deur door het onge­wis­se gepe­ne­treerd wordt.

Maar dat ik er wel voor ga. Dus. U mag op mij rekenen.

12 reacties

 1. Charlotte schreef:

  Ik vind, caba­ra­tier dat wordt ge niet, dat zij­de. Gelijk homo. En ’t is nu niet voor ’t één of ’t ander of voor u kei­hard een kop­ke klei­ner te maken door te bewe­ren dat ge ’t niet kúnt wor­den, omdat ge ’t niet al zijt. Neu neu. ’t Eni­ge wat ik wil zeg­gen dat ge ’t in mijn ogen gewoon­weg al zijt. Niet dat mijn ogen er veel te doen maar ’t twee­di­ge dat ik wil zeg­gen is dat ge dat gewoon kei­goed gaat doen daar in Lei­den. Of het nu om mijn ogen gaat of niet, datoeternietoe.

 2. Charlotte schreef:

  Daar mist een is tus­sen het vieren­vijf­tig­ste en vijf­en­vijf­tig­ste woord. Asgedamaweet.

 3. Yuri schreef:

  Ik dank u zeer voor uw fijn com­pli­ment, mejuf­frouw Char­lot­te, maar ik wil er ook graag een kant­te­ke­ning bij maken, als u mij toestaat.
  Als ik al homo ben, dan vind ik het toch behoor­lijk stres­se­rend om uit de kast te komen.
  Zoiets. Of zo.
  En nu aan het werk.

 4. i. schreef:

  inder­daad, schrij­ven moet u doen. Hoe lang heb je nog? En hoe lang moet de opna­me zijn?
  Tip van de fir­ma: neem u een coach die u *niet* graag ziet (geen lief, geen mama of papa, geen goe­de vrien­den) en pro­beer daar je eer­ste ver­sies op uit. Bij voor­keur iemand die iets van cabaret/comedy/podium kent.
  Vrij­dag­avond lig­gen die trou­wens voor het rapen in de stads­schouw­burg, daar in jul­lie stad.

 5. Yuri schreef:

  @ Zez: Metap­ho­ri­cally spea­king! Metap­ho­ri­cally spea­king! Metap­ho­ri­cally speaking!

 6. Yuri schreef:

  @ i: De aan­mel­ding moet bin­nen zijn tegen 7 janu­a­ri, want dan begin de voor­ron­des slash audi­ties. Daar­na fina­le­ron­des en op 17 febru­a­ri de fina­le. Zo lang heb ik dus onge­veer nog. De opna­me moet 10 tot 15 minu­ten lang zijn.
  Bedankt voor de tip! Mis­schien ga ik wel op zoek. Ik ben trou­wens momen­teel mijn eer­ste try-out aan het plan­nen. It’s get­ting hot in here…

 7. i. schreef:

  oe. ik bedacht net dat mijn lief laatst een stuk­je schreef over beginnen:
  http://henk.tiehie.com/?p=89

 8. Charlotte schreef:

  [prietpraat]Dàt was het wat ik zocht om aan te geven dat het des­al­niet­te­min wreed las­tig kan zijn een stem te geven aan uw inner­lij­ke caba­re­tier. [/prietpraat]

 9. knife schreef:

  suc­ces!

 10. urbainalpain schreef:

  Ruim een week na de fei­ten blijf ik benieuwd naar ’wat’ u pre­cies slik­te, vrou­we Zezun­ja. By the way… ik raak heel erg vaak NIET op uw nieu­we stek.

  Yuri, ik zou wel eens een try-out van je wil­len bij­wo­nen. Zet je eens een paar loca­ties op je stek­je zodat wij kun­nen zien waar pre­cies je ’uit­pro­beert’?

 11. Zezunja schreef:

  Yuri’s homo­schap. Dat slik­te ik. Weg.
  Hoe kan u nou NIET op mijn web­stek raken? Ieder­een raakt er. Heeft u het juis­te adres (http://www.zezunja.nl) en wat krijgt u dan te zien? Heeft een heel tra­ge ver­bin­ding of een pek­joe­t­er van voor de oorlog?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *