Help, ik word cabaretier… (1)

In een vlaag van com­ple­te zins­ver­bijs­te­ring en zon­der enig gevoel voor beschei­den­heid, heeft onder­ge­te­ken­de zich zonet inge­schre­ven voor het Leids Caba­ret Fes­ti­val.
Ik weet ver­der hele­maal niet wat er zal gebeu­ren, wat er van mij ver­wacht wordt, of hoe ik dit zal aanpakken.
Het eni­ge wat ik me op dit moment afvraag, is:
Mama, had ik dat nu wel moe­ten doen?

25 Responses

 1. Zezunja schreef:

  Er loopt hier toch iemand rond met de wel­lui­den­de naam Uw moeder?
  Wel­nu: het ant­woord is nabij in dat geval.
  En voor het ove­ri­ge: give them hell, I’ll be your pitspoes.

 2. Yuri schreef:

  Roo­aar­r­rr.
  Pits me baby.

 3. nathalie schreef:

  ooh! gewel­dig!

  suc­ces in’t kwa­draat. en gaan!

 4. heleen schreef:

  enne, we komen toch gewoon alle­maal kijken!

 5. Uw Moeder schreef:

  Ik kan alleen maar be-amen wat Zezun­ja zegt: give them hell, Zezun­ja will be your pitspoes.
  Go for it, mijn zoon!

 6. J schreef:

  Haha­ha, o help. ik heb nu al buikpijn
  Ik mis­poes wel mee!

 7. Heer Maan­zand,
  Voor het eerst in uw leven hebt u waar­schijn­lijk meer afge­be­ten dan u kunt kauwen.

 8. Lood schreef:

  ge wordt het niet, ge zijt het al

 9. i. schreef:

  Wihiew. Goed zo! Heb je een video inge­stuurd of wer­ken ze met voor­ron­des? En wan­neer weet je meer?

  Alle infor­ma­tie over de stress in ver­band met caba­ret­wed­strij­den (zeker die in neder­land – het is toch nog altijd een beet­je het bui­ten­land) is te ver­krij­gen ten onzent.
  Ook als je try-out podia zoekt stuur je maar een mail­tje en dan geef ik wel wat adres­jes door.

  Veel suc­ces, alvast!

 10. urbainalpain schreef:

  Dat lag dus hele­maal in de lijn der ver­wach­tin­gen, heer Maan­zand, dat u zich vroeg of laat in onme­te­lij­ke nes­ten zou wer­ken. Maar niet getreurd, gij kind van het gespro­ken woord en de immer ludie­ke gedach­te! Hier komt enen gemoe­de­lij­ken Vlaam­sche tip: Zorgt voor een fris­sen adem en gij zult, via uwen ver­sprei­den geur, het volk geruis­chloos uw voe­ten weten kus­sen omwil­le van al dat wel­rie­kend schoons dat ge zei­de en beweer­de. Zorg er der­hal­ve ook voor dat uw voe­ten gewas­sen en gestre­ken zijn.

  De Jean-Baptiste Gren­ouil­le der olfac­to­ri­sche vro­lijk­heid is born!

  Mag ik u ver­der alle suc­ces toewensen.

 11. urbainalpain schreef:

  Als plots nog een PS:
  By the way: als u dan later beroemd zult zijn en hon­der­den DVD’s op uw pal­ma­res zult heb­ben staan… zult u zich ons dan nog herinneren?

 12. papablogt schreef:

  Toen ik nog in Lei­den stu­deer­de ben ik er eens geweest, het Leids Caba­ret­fes­ti­val. Heb er toen veel en har­te­lijk moe­ten lachen. Als je het goed aan weet te pak­ken is dit fes­ti­val vaak een opstap naar ‘het gro­te­re werk’.
  Succes!

 13. Yuri schreef:

  @ nat­ha­lie:
  Thanks! Al ben ik met een vier­kants­wor­tel ook al tevreden.

  @ hel­een:
  Ik regel een bus!

  @ Uw Moeder:
  Ah! Nu u hier toch bent, iets wat ik u al eer­der had wil­len vra­gen: waar­om leven wij?

  @ J:
  Dat wordt dus een pitsmispoesbus.

  @ Drs. Johan Arendt Happolati:
  En dan moet ik ook nog eens naar de tandarts.

  @ Lood:
  Als gij het zegt, dan moet het waar zijn.

  @ i:
  Ik heb een internet-formuliertje inge­vuld, en ver­der weet ik hele­maal van niks.
  Maar bedankt voor de info! Ver­wacht gauw een met zwe­te­ri­ge han­den getikt mailtje…

  @ urbai­nal­pain:
  Uw olfactorie-factorij inspi­reert mij en uw wal­men geven mij moed. Waar­voor dank!
  U hoeft trou­wens niet bang te zijn dat u ooit uit mijn her­in­ne­ring zal ver­glij­den. Als rea­geur van het eer­ste uur en lie­der­lijk poëet pur sang mag u zich nu al van een vast­ge­bei­teld plaats­je in mijn ach­ter­hoofd ver­ze­ke­ren. Daar zal geen Alz­hei­mer wat aan kun­nen doen.

  @ papa­blogt:
  Dankuwel!
  (Trou­wens. Is dat toe­val, dat ik zowel reac­ties mag genie­ten van Uw Moe­der als van – euh – papa­blogt?)

 14. Zezunja schreef:

  De uit­da­ging van van­daag: zeg pits­mis­poes­bus maar eens tien keer snel ach­ter elkaar.

 15. Tasmijn schreef:

  Maan­zand on tour? Dat klinkt toch alles behal­ve slecht!

  Ik zal voor u jui­chen, heer Maan­zand! Tot ik ofwel neer­ge­sla­gen ben ofwel een nieuw pils heb. Maar als die leeg is, zal ik het jui­chen hervatten.

  Pits­mis­poes­bus heeft na tien maal iets Egyptisch

 16. Uw Moeder schreef:

  Waar­om leven wij? Vraag dat aan Lode Zie­lens. Al die moei­lij­ke vra­gen altijd.
  En trou­wens, Papa­blogt heeft hele­maal niks met onze pa te maken want die blogt niet.

 17. papablogt schreef:

  Uw moe­der is Uw moe­der en niet Mijn Moeder ;-)

 18. Yuri schreef:

  @ Tas­mijn:
  Ik zorg voor pils op de pitsmispoesbus.
  En dan heb­ben we – jaja – een pilspitsmispoesbus

  @ Uw Moe­der & papablogt:
  Uw Moe­der is ook niet mijn moe­der, zélfs als papablogt.

 19. Zezunja schreef:

  Ik ben fan van de web­zij­de van Tasmijn.
  En ik con­sta­teer: waar het tien keer fout­loos hard­op zeg­gen van pits­mis­poes­bus onmo­ge­lijk blijkt, geldt dat voor pil­spits­mis­poes­bus al bij één enke­le keer.

 20. Marina schreef:

  Heer Maan­zand,
  ik heb u één keer ont­moet en ik vond het bij­na gênant hoe veel en hard ik om u moest lachen. Dit plan lijkt me dus een door­slaand succes. :-)
  Zet ‘m op!

 21. Yuri schreef:

  Dank voor uw com­pli­ment, mejuf­fer Marina.
  Ik hoop van har­te dat uw voor­spel­ling uitkomt!

 22. Ruben schreef:

  Ik wens u veel succes!

 23. Jozef schreef:

  Ga ervoor! Alles geven! Zet ‘m op, heer Yuri, “gij kunt da”!

 24. Tasmijn schreef:

  Bedankt voor het com­pli­ment Zezun­ja! Ik ben zeer con­tent met mijn goog­le­po­si­tie voor ver­za­me­ling witruimte

 25. remco theulings schreef:

  de tijd heeft je ingehaald,

  Mon­ter stond je op,vernieuwd in heel je kop,voel je de dag
  opnieuw bin­nen komen.niet het doel is jouw stelling,maar
  het ver­haal in vertelling.draag het nu maar uit,speel vaker
  met de fluit.dat is wat men­sen ver­bindt, blijf kind!!!!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.