• Wannes Daemen

Gedicht voor Laura Lynn

De ranke rijpheid van limoenen
De bijna-doof-ervaring van je luisterwerk
De stiekeme stroomlijn van je leegheid
En toch die drang om je te likken

De falende ronding van je levenslust
De gebrekkige textuur van een aan­ge­sneden zin
Het wondere kok­halzen na je refrein
En de wulpse braak­neiging op het eind

En toch die drang om je te draaien
Het wulpse kok­halzen met je tong
De wondere ronding van limoenen voelen
Het tomeloos tasten naar dat wat niet

Ik wil je lal­lende lippen smoren
Van levenslied naar louter lust
Je literair ver­starde smaakpapillen
Zal ik sussen met een kus

Ik wil je lal­lende lippen doen rusten
Een afge­dwongen embargo voor je lyriek
En als je dan dui­zendmaal zal zwijgen
Dan leer ik je pompend de juiste ritmiek

Want toch die drang om je te vullen
De wilde geilheid van limoenen likken
De stok­kende stilte van je prui­lende lippen
Het wulpse braken van je zwij­gende lijf

Ik wil je mond maar niet je klanken
Ik wil je ritme maar ongehoord
Ik wil je horen kreunen – nee niet zingen
Dat ik je dui­zendmaal heb aangeboord

36 reacties

 1. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Heer Yuri,
  Ik zal het even voor je (en voor de lezers) samenvatten:
  Je vindt haar een lekker wijf,
  (sorry Zezunja)
  maar je houdt niet van haar repertoire.
  (Jij hebt het natuurlijk veel mooier ver­woord en verbloemd.)

 2. Ruben schreef:

  Van die lal­lende lippen krijg ik spontaan wulpse braakneigingen.

 3. Noynourfe schreef:

  Geachte heer Yuri,

  Wij hebben uw lid­maat­schap aan de Laura Lynn fanclub in her­o­ver­weging genomen. Om precies te zijn: wij hebben het bestaan van de Laura Lynn fanclub in her­o­ver­weging genomen. Met fans als u wordt het luis­teren naar onze Laura toch anders.

  Met vrien­de­lijke groet,
  Karel Citron (ex voor­zitter van de LL ex fan club)

  P.S. : Ik betreur ove­rigens het gebruik van de woorden “Laura Lynn” en “genomen” in 1 zin. Ook de com­bi­natie “Lid” en “Laura Lynn” in 1 zin: mijn excuses.
  Maar dat geheel terzijde.

 4. Yuri schreef:

  Geachte heer Happollati,
  Dat is een aardige analyse die u daar epi­breert, maar des­niet­te­gen­staande zag ik dit expe­riment eerder als een algemene bespie­geling over hoe het heden­daagse levenslied ons de band doet ver­liezen met wat er in de onderste regionen van het men­selijk libido gebeurt. En dat is natuurlijk een spijtige zaak.
  Dood aan het heden­daagse levenslied! De Schlager op de slachtbank!

 5. Yuri schreef:

  Wel­edel­hoog­ge­boren Noy­nourfe pardon Karel Citron,
  Uw her­o­ver­weging doet mij blozen. Waarlijk een fijne zaak.
  Hoe zit het trouwens met de orga­ni­satie van die eerste Schlager Gang Bang? Ik heb mij enkele weken geleden inge­schreven, maar heb sindsdien niets meer mogen vernemen…

 6. lord cms schreef:

  idd typisch hé alle lekkere geile wijven zouden beter hun mond houden of ge begint spontaan te kotsen :D

 7. urbainalpain schreef:

  Over schlagers gesproken. Zo zat ik op een ver­dwaalde avond naar het Schla­ger­fes­tival op VTM te kijken. Ik vroeg mij af waarom die drang­hekkens daar geplaatst waren voor dat podium?!? De eerste rij bevatte zo’n kleine 20.000 kilo fans aan een gemid­delde van 150 kilo per fan. Ik vroeg me ernstig af wie om den drommel ooit op dat podium zou geraken zonder aan­wending van hijs­kranen met hydrau­lisch ver­stelbare armen.
  Uw ode aan Laura Lynn deed in mijn darmen een spontaan drol­len­fes­tival opwellen, heer Maanzand. Ik heb van pure alte­ratie de email van de pot gescheten.

 8. Yuri schreef:

  Dui­zendmaal, mag ik hopen!

 9. urbainalpain schreef:

  Nou ja, zo bestendig is onze Gamma-pot nu ook weer niet!

 10. Sparce schreef:

  Wie de neuk is Laura Lynn? Oh wacht, ik heb google laatst geïn­stal­leerd op mijn internet.

  Zingt die schlagers? Eeuwig zonde.

 11. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Heer Yuri,
  Aan­gezien het niet voor­uitgaat, is het vol­gende als volgt:

  Liefste,
  Ik breng de avonden tobbend door. Het is ook mijn bezorgde ouders niet ontgaan. De reden van mijn wanhoop is u wel­licht wel bekend, maar u heeft er moeite mee. De symp­tomen? De onrustige handen, de zoe­kende, ver­twij­felde blik, de te snelle adem­haling, het hijgend hert. Moet ik nu op die manier op weg naar het einde? Neen, toch? Is er voor mij in jouw leven geen andere rol weg­gelegd dan die van ‘de stille vriend’? Ik spreek toch ook de taal der liefde? Is dit voor jou niet genoeg? Zeg mij dan wat ik moet doen of laten om nader tot u te komen. Ik wil geen kant­te­kening zijn in jouw leven; beschouw mij niet als een cir­cus­jongen die jou, tegen betaling en kort­stondig, deel­achtig heeft gemaakt aan enkele grappen en grollen. Ik weet het wel: er zijn veel lieve jongens, maar ik wil meer zijn dan dat. Ik wil je leven voller maken; ik wil je over­wel­digen, over­rom­pelen, oor­ver­dovend, maar toch geluidloos aan­wezig zijn. In een grote menigte val ik niet op, maar wees ervan over­tuigd: ik ben een wolf in schaaps­kleren. Laat mij in je leven toe en ik vervul al je wensen: liefde, kin­deren, een luis­terend oor en… des­noods… als het niet anders kan… een eigen huis. En dan en alleen dan zal ik in staat zijn ooit eens mijn eigen ‘Het Boek Van Violet En Dood’ te schrijven, een hommage aan jou.
  Niet?
  Nou, als ik jou niet kan krijgen, dan nog liever oud en eenzaam…
  Liefs, Johan

  Probeer nu maar eens uit te vlooien waarmee ik het gedaan heb.

 12. Yuri schreef:

  Met Laura Lynn?

 13. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Inderdaad…
  Heer Yuri,
  Nu u het zegt… De lief­des­brief heeft een gods­gru­welijk hoog Laura Lynn-gehalte…
  Ik wist niet dat ik het in me had…

 14. Ann schreef:

  Wat een bullshit is dat hier allemaal over Laura Lynn?
  In plaats van haar af te breken zouden jullie beter wat meer respekt voor haar hebben!!!
  Ein­delijk eens iemand die het aan­durft om nog een in het neder­lands te zingen. Wat heeft Laura Lynn toch een mooie stem. Dat kan van sommige (idolen) niet gezegt worden. Er is plaats voor Laura Lynn in België, en onthou maar goed dat we nog veel van haar zullen horen!!!

 15. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Sorry, Mevrouw Ann,
  Maar wij houden niet zo van het reper­toire van Laura Lyn en wij waren daar zo’n beetje onder elkaar over aan het bab­belen. Meer is het niet. Het schijnt dat Laura inderdaad een heel vrien­delijk meisje is en moesten alle mensen zijn zoals zij, de wereld zou er een stuk beter uit zien, maar ze zingt wel gods­gru­welijk lelijke liedjes.

 16. Noynourfe schreef:

  Af te breken? Ik heb de hele dis­cussie nog­maals her­lezen, en ik lees alleen maar bewon­dering. Aan­bidding. Nach­te­lijke zweet­dromen. In zwartwit. Zonder geluid. Ik lees pin-ups aan de muur en de stereo zacht, heel zacht. Heel zacht. De zachte huid van Laura Lynn, de vormen, oh die vormen, dat ritme. Er is plaats voor Laura Lynn in Belgie, neen zelfs in Amsterdam, hier naast mij, in een string. En als ze wil zingen ze doet maar, ik zal iets luider kreunen.

 17. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Begrijpt U dat, Mevrouw Ann?
  Wij houden
  IN ALLE STILTE
  van Laura Lynn.

 18. sema schreef:

  kan er iemand een gedicht schrijve over feest ? zelf ver­zonne moet het zijn :s:s

 19. *janneke* schreef:

  Sema is jarig
  al is ze wat harig

 20. jules jan schreef:

  haha , wat is dat allemaal ??

  mooi is laurake !!

 21. Carels,François schreef:

  Nu er ein­delijk terug vlaams gezongen word,is er geen repect meer voor de vlaamse liedjes!!Moet het altijd van dat gru­we­lijke Engels gesnotter zijn? Laat Laura haar leven leiden.…en als jullie het beter kunnen …doe het dan aub!!

 22. Yuri schreef:

  Geachte heer François, u slaat de nagel op de kop. Er is geen repect meer voor de vlaamse muziek.

 23. Carels,François schreef:

  Hey Yury
  Bedankt voor de mooie reactie. Je hebt 100 procent gelijk.Het ging heel slecht met het vlaamse lied.Maar nu dat er ein­delijk een door­braak is heel onver­wacht met Laura Lynn met de ver­taling van een liedje van Andrea Berg vind ik dat wij terug fier mogen zijn over onze roots. Onze andere vlaamse artiesten kunnen nu ook ein­delijk een beetje aan de opper­vlakte komen. Bedankt beste Yury, bedankt dat je het voor haar opneemt.Ze ver­diend het hoor! En zogezegd van de covers? Welke zanger van een andere taal zingt tegen­woordig geen covers? Ze zou veel geld verdienen…en dan? Wie werkt er nu voor niets?Fijne groetjes;François.

 24. Yuri schreef:

  Geachte heer François, wederom enkele nagels de kop inge­drukt. Dat een artiest (nou ja) als Laura Lynn haar gerief moet gaan halen bij een Duitse schla­ger­zan­geres zegt inderdaad veel over die zoge­naamde fierheid over onze roots. Zo komt er – zoals u kwam te zeggen – inderdaad heel wat aan de opper­vlakte. Al vind ik het beeld dat er iets komt boven­drijven een geschiktere metafoor.

 25. Carels,François schreef:

  Beste Yury,
  Zoals U al zult gemerkt hebben, ben ik een groot lief­hebber van muziek.Dat komt ten dele omdat ikzelf een muzikant ben geweest (lang geleden) en ten dele omdat ik vlaming ben, en dus een warm hart toe­draag aan ONZE artiesten. De wereld van de muziek is zodanig hard geworden dat het ver­dorie heden ten dage moeilijk is voor onze zangers en artiesten. Als men ziet en hoort ‚wat er allemaal nu op de markt (ik zeg niet dat alles slecht is hoor)…komt van het buitenland.….dan weet men al genoeg. Als zelfs onze eigen nati­onale radio’s het (bijna)vertikken van vlaamse artiesten in hun programma’s veel­vuldig op te nemen, dan gaat het niet goed met hun mentaliteit.…..waarom?Ik ben er zeker van dat U een oprechte heer bent om dit even toe te geven. Nog­maals bedankt voor uwe oprechte en door­zichtige kommentaar,(dit komt recht uit mijn hart)Vele groetjes .
  François.

 26. Carels,François schreef:

  Hallo iedereen,
  Een wel­ge­meende dankt aan elkeen die voor onze vlaamse muziek is,en.…bedankt voor alle posi­tieve reacties over Laura Lynn. Met deze woorden zet ik een puntje achter mijn voor­gaande kom­men­taren, want zo kan men in het oneindige dicus­siëren nietwaar? Men is voor of tegen een zekere artiest.…alleman heeft recht op zijn opinie…maar ze moet dan wel eerlijk zijn ! Dag lieve mensen allemaal en in het bizonder (Yury) …het ga jullie verder allemaal goed.
  Fijne groetjes.

 27. Yuri schreef:

  Zo door­zichtig was mijn kom­mentaar blijkbaar toch niet.

 28. Carels,François schreef:

  Geachte Yury,

  Toch nog (“even”) een kleine reactie.…Nou.…nou.…U hebt wel een scherpe pen, maar wat ik wel denk,…is dat U het hart op de juste plaats hebt. En dat is al heel veel in deze zo sombere wereld. Ik stuur U nogma

 29. Carels,François schreef:

  Geachte Yury,

  Toch nog even een kleine reactie.U hebt dan wel een scherpe pen,toch denk ik dat U een klein hartje hebt.Het ga U goed in uw leven.
  François.

 30. Yuri schreef:

  Een klein hartje, maar een lid om u tegen te zeggen.

 31. Carels,François schreef:

  U zal wel al begrepen hebben,dat ik een begin­neling ben met de pc.t’ja,ik ben er ten­slotte ook al 65. Maar ik vind jullie com­mentaar fijn (alhoewel ik het soms niet snap) Ik ben nog zo van den oude stempel hé? Maar wel als het over (heu.…goeie) muziek gaat ‚want dat zo een beetje mijn leven. Ik lees en hoor graag kritiek hoor.…maar het mogen dan wel geen leugens zijn. Vandaar soms mijnverontwaardiging.

 32. Jozef schreef:

  Maanzand heeft er een nieuwe fan bij!

 33. Carels,François schreef:

  Ja Jozef,
  Inderdiet.….en nu nog ff als ik de tijd vind.…een gedichteke.

 34. Carels,François schreef:

  Maar jongens toch..
  Vlaamse muziek is tof.
  Soms voel ik mij rot..
  Als men ermee spot.

 35. wtf schreef:

  etf man, waarom schrijf je over dat je een een of ander wijf wilt neuken? hou dat voor jezelf, je bent geen Heleen van Royen (die ove­rigens ook wal­chelijk is)

 36. Wannes schreef:

  En wat als ik wél Heleen van Royen ben?

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *