En u? (018)

Kijkt u uw gespreks­part­ner altijd recht in de ogen?
En kijkt u dan in bei­de ogen?
Of kijkt u voor­al naar één oog?
Links of rechts?

[enu]

11 reacties

 1. ivo victoria schreef:

  ik kijk altijd vol in hun kruis. wor­den de mees­ten erg onze­ker van.

 2. Noynourfe schreef:

  Ah. Mooi excuus.

  Ik keek naar uw boe­zem om u onze­ker te maken.”

  Die hou ik er eens een tijd­je in.

 3. Isis schreef:

  Bij­na altijd naar de mond.
  Maar als ik mijn best doe, kijk ik naar het rech­ter­oog (links voor mij). Afwis­se­len is veel te moei­lijk en bei­den, dan kijk je hele­maal scheel.

 4. Mikaël schreef:

  Tus­sen de 2 ogen in, naar de neus­brug. Dan krij­gen men­sen het gevoel als­of je ze heel strak aankijkt.

 5. Emiel Eekhoorn schreef:

  Mond, boe­zem, ogen, mond, boe­zem, ogen, enz. Zoiets onge­veer denk ik. Maar wat ik eigen­lijk wil­de zeg­gen: ik vind het onge­loof­lijk irri­tant als iemand scheel kijkt. Ik heb dan zelf ook de nei­ging om scheel te kij­ken en ik weet nooit naar wel­ke oog ik moet kij­ken om ‘oog­con­tact’ te maken. Ik vrees dat ik moet toe­ge­ven dat ik erg onge­mak­ke­lijk com­mu­ni­ceer in die situatie.

 6. Yuri schreef:

  @ Ivo Vic­to­ria: Ik ver­on­der­stel dat u uw bed­part­ners dan vol in het aan­ge­zicht kijkt?
  @ Isis: Dat heb ik dus ook. Ik weet niet waar­om, maar ik kijk meest­al maar naar één oog.
  @ Mika­ël: Als ik dat doe, en het is een heel intiem gesprek, dan ga ik scheel kijken.
  @ Emiel Eek­hoorn: Dat is inder­daad een pro­bleem. Ik schreef er al eer­der iets over.

 7. Tasmijn schreef:

  Door­gaans kijk ik, net als Emiel, over­al. Over­al, ech­ter, in de vorm dat mijn ogen vaak mijn gespreks­part­ner vol­le­dig ver­la­ten en de ruim­te (met even­tu­eel weel­de­ri­ge dames) bestuderen.

 8. joeri schreef:

  licht­ung

  man­che meinen
  lechts und rinks
  kann man nicht velwechsern
  werch ein illtum

  (Ernst Jandl)

 9. urbainalpain schreef:

  In mijn tota­le iso­le­ment van de laat­ste weken voer ik zelf geen gesprek­ken meer. Ik heb mij terug­ge­trok­ken in een hut aan de oevers van een meer. Mijn eni­ge gespreks­part­ners zijn hier eigen­zin­ni­ge gan­zen die met hun sna­vel in uw lin­ker neus­been pik­ken als ge ze in de ogen durft kij­ken. Ver­ders gaat alles goed met mij.

 10. Taalpuriste schreef:

  Ik kijk recht in de ogen, afwis­se­lend van links naar rechts, vol­gens een snel­heid die me niet scheel maakt!

 11. suus schreef:

  jaze­ker kijk ik ande­re men­sen recht in de ogen. ik kijk meest­al naar een oog, meest­al het lin­ker oog van de ander. ik wil graag in bei­de ogen kij­ken, maar dat is hele­maal niet gemak­ke­lijk. dat zou ik graag eens met iemand wil­len oefe­nen hoe je dat het bes­te kunt aan­pak­ken. wie wil nog meer :-) mail me suus1985@hotmail.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.