En u? (017)

Zou Leu­ven een stads­dich­ter kun­nen gebruiken?

[enu]

8 Responses

 1. Als stads­dich­ter van Brug­ge kan ik u ver­ze­ke­ren dat het hier een aarts­moei­lij­ke titel betreft die u dage­lijks waar moet zien te maken en waar de zwa­nen meer­maals afkeu­rend om kwa­ken. U zult trou­wens zeer besla­gen ten ijs moe­ten tre­den want ik kan mij voor­stel­len dat Dhr Tob­back alleen voor het bes­te zal gaan. Heeft Leu­ven bene­vens bul­dogs eigen­lijk ook zwanen?

 2. Yuri schreef:

  Geen zwa­nen voor zover ik weet. Vroe­ger zaten er flamingo’s in het stads­park. Dat was in een tijd dat stads­dich­ters nog over­bo­dig waren en zich ophiel­den in groe­ze­li­ge por­tiek­jes, tus­sen de res­tan­ten van alweer een nacht vol ontij en een sta­pel lege blik­jes aldi-bier.

 3. Noynourfe schreef:

  Ik over­denk een car­rie­re move…zit er muziek in het stads­dich­ter­schap? En aan hoe­veel stad heeft een dich­ter genoeg? Met mijn beperk­te ken­nis van Bel­gie weet ik niet of Leu­ven > Brug­ge is…

 4. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Heer Noy­nour­fe,
  U zult uw han­den vol heb­ben aan de uni­ver­si­teits­stad Leu­ven, want die ver­ma­le­dij­de stu­den­ten zet­ten de boel dag en nacht op stel­ten. Boven­dien zul­len zij u dus uit uw slaap hou­den. Ten­zij u zich natuur­lijk ook in het strijd­ge­woel werpt en maar met­een ook de func­tie van nacht­bur­ge­mees­ter voor uw reke­ning neemt.

 5. buitel schreef:

  Jaze­ker. En ik heb het gevoel dat er al een kan­di­daat op de loer ligt ;-)

 6. Yuri schreef:

  Ik weet van niks. Kuch.

 7. tomasz schreef:

  het zal er dan alles­zins ene moe­ten zijn die sterk in zijn schoe­nen staat, want hou zou vaak de com­men­taar van al die stu­den­ten moe­ten horen (Want als Leu­vens stads­dich­ter gaat ge sowie­so voor stu­den­ten mogen (moe­ten?) voorlezen)

 8. En daar weet Eddy Wal­ly dan weer als geen ander over mee te spre­ken, over dat con­tact met schla­ger min­nen­de studenten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.