• Wannes Daemen

Zwart wit XIII

Warm

Warm

7 reacties

 1. lord cms schreef:

  som sle­veren emb­tante posers die nooit op de foto willen leuke plaatjes op zoals deze hier ;-)

 2. Pieske schreef:

  ik ben helemaal geen” embe­tante poser”, ik ben gewoon een heel lief meisje en ik had jeuk aan mijn oog
  en aan mijn neus
  en er krie­belde iets in mijn andere oog
  en onder­tussen pro­beerde ik een botje dat al drie dagen klem zat tussen mijn wijs­heids­kiezen subtiel te verwijderen.

  Zo,
  is dat ook weer even opgeklaard.

 3. Peter schreef:

  Nou heb je me helemaal jaloers gemaakt, Pieske. Niemand zegt mij nou eens dat ik gewoon een heel lief jon­getje ben, zelfs niet als ze poseren. Er is gewoon niemand die aan­dacht heeft, die mij zoveel de moeite waard vindt. Ik mag het bekijken en vege­teren. Er af en toe uit­breken, beetje musea doen, depri­me­rende kroegen in en uit, de tong uit­steken tegen je refelctie in eta­la­ge­ruiten van de koopstad, waar aan­dacht om ego en modieuse poses en koop­kracht draait, om koning­pantsers, op maat gesneden en in staal geklonken met sier­lijke biezen en voor de meisjes jurken van brokaat, nu en dan ver­loren zwerven langs fri­teskotten en sho­ar­ma’s­tenten ’s nachts, een dicht­regel citerend of aan Herman Brus­selmans, de schat, denkend, hardop lallen en een zwerver, schelend van de alcohol, het gezicht kapot schoppen, zijn tabak stelen of een onsma­kelijk dikke hoer uitlachen..noem dat maar het goede leven . Als je alleen bent en min of meer uit keuze solitair leeft zoals ik, is dat wan­kelen op een slap koord, zeg ik je. Voordat je het in de gaten hebt, stort je in de waanzin en loop je rond als een bedreiging, een lastpost en keert de wereld zich tegen je..niet dat u nou denkt dat iedereen zo spontaan welkom wordt geheten, dat is een hard­nekkige illusie van pas­toors en mid­den­standers en zo.

 4. Peter schreef:

  Ooit van dich­ter­lijke vrijheid gehoord ? En van lachen om uzelf, de zaken met een kor­reltje zout kunnen nemen, niet zo let­terlijk of bloed­se­rieus inter­pre­teren en elke syllabe op uzelf betrek­kende , probeer het eens, dat is bevrijdend van tijd tot tijd. Uw onder­huids drei­gende taal wordt hier niet op prijs gesteld en als ‘lastpost’ sta ik niet bekend, zeker toch niet voort­durend. Is dit reac­tie­paneel soms exclusief en elitair voor­be­houden aan ’ Pieskes en geest­ver­wanten’. Ik wacht gelaten af op de onge­twijfeld scherpe abon­nee­t­a­rieven en regi­s­trie­pro­to­collen. Dag, Pieske.

 5. Yuri schreef:

  NVDR:
  Zonder in dit span­nende debat partij te kiezen, wil ik toch even melden dat dit reac­tie­paneel niet exclusief en elitair is voor­be­houden aan ‘Pieskes en geest­ver­wanten’. Ik maak er een erezaak van om – behalve spam – geen reacties te weigeren.

 6. Peter schreef:

  NVDR(eaguurderstribune) :

  Dat wilde ik maar even horen. U her­be­vestigd uw plek in mijn favo- lijstje maar wel­licht ris­keert u een val in de achting van mevr. Pieske die, zo lijkt het, van de strengere ( mora­li­se­rende ?) censuur een hogere per­soon­lijke erezaak maakt. Zij ver­te­gen­woordigt ken­nelijk wel het nomale fatsoen van een vol­wassen vrouw, haar bur­ger­mans­moraal klinkt alvast gerust­stellend pas­toraal ‑beschermend. Ze lijkt op een oma. Ze wil u vast wel heel lief knuf­felen maar mij de lul, dat onding, afhakken, ze gunt me helemaal niets, ik heb afgedaan, ik verdien een rot­schop en een openbare ver­ne­dering of schof­fering is haar veel te min, te soft voor haar smaak, ik ben een schandvlek, een opperste nul. Het zij zo, de wereld is gelukkig heel wat veel­be­lo­vender, groter en avon­tuur­lijker dan daarop kostbare tijd te verdoen aan een onza­keljke strijd om de sym­patie en fysieke gunsten van het veel­ei­sende onbe­vre­digde en zure ego van een mevr. Pieske. We zullen elkaar onge­twijfeld missen, ik vind het damestype met een moe­der­lijke inborst altijd wel te prijzen , ook al gaan ze er bij bosjes en ziende blind aan onderdoor, aan zichzelf dan he.. Bedoel, aca­demici, psycho- the­ra­peuten, de phar­ma­ceu­tische industie en alle schurken van politici moeten toch ook ergens de kost mee ver­dienen. We (en dames onderling) praten elkaar massaal een min­der­waar­dig­heids­complex aan, niets pres­teert goed, niemand voldoet ooit, zit je altijd goed mee. Ik doe daar niet aan mee, ik erken genereus als een nobelman..
  Mevr. Pieske, u wint, u heeft gewonnen ! Ik geef het op, u bent me te sterk, neem er eentje op uw zege met uw slaafse, volgzame, slij­merige vriendjes in die vroljke sta­mi­neetjes die u uit uw hoofd kent. Zal ik van­nacht ook goed slapen, lekker thuis.

 7. Yuri schreef:

  Waar ik ook een erezaak van maak, is om bepaalde reacties op een­voudig verzoek van de auteur zelf te verwijderen.
  En Peter – zonder afbreuk te willen doen aan uw ver­zuch­tingen – uit per­soon­lijke ervaring weet ik dat het beeld dat u schetst van Pieske en haar vrien­den­kring niet over­een­stemt met de wer­ke­lijkheid. Maar dat is mijn mening.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *