• Wannes Daemen

Webloggen stinkt (004) / Waar is David Lynch als je hem nodig hebt?

Vijf bete­ke­nis­volle gebeur­te­nissen uit het leven van Yuri Maanzand, meer­be­paald de afge­lopen vier­en­twintig uur (niet in chro­no­lo­gische volgorde):

Gebeur­tenis 1: Op het kruispunt aan de Del­haize wordt een kin­der­wagen op het zebrapad ei zo na aan flarden gereden door een lompe en veel te snelle auto­be­stuurder die naar rechts draait. Als de mama van dienst niet net op tijd een stapje naar achter deed, dan zou de boreling wel­licht over het hele kruispunt bij elkaar geraapt kunnen worden. Min­stens tien omstaanders halen opge­lucht adem en zwaaien luid vloekend naar de weg­rij­dende lomperik.
Dat is het eerste teken.

Gebeur­tenis 2: Van­ochtend vind ik deze mail in mijn inbox:

Ik zou graag van uw mai­ling­lijst willen worden verwijderd.
Alvast bedankt.

Hilmar Mulder
Hoofd­re­dacteur Cosmopolitan

Dat is onte­gen­spre­kelijk ook een teken.

Gebeur­tenis 3: Onder de voet­gan­gersbrug waar ik elke ochtend overheen fiets, ligt een trein op zijn kant. De trein is ver­moe­delijk ont­spoord en ligt ietwat schuin in de berm, alsof hij wacht op Touring Wegenhulp. Nor­ma­liter staat er nooit iemand stil op die voet­gan­gersbrug (een spo­ra­dische puis­tekop die er na schooltijd met veel gekuch zijn eerste krui­den­si­garet nuttigt niet mee­ge­rekend), maar nu lijkt het wel de tribune van een voet­bal­match. Wel­iswaar een hele saaie voet­bal­match, want onder de brug gebeurt er zo goed als niks. Dat niks wordt enthou­siast uit­ge­voerd door een stuk of twintig fluo-gele jassen die rond de ont­spoorde trein staan te – euh – niksen. Dat is ver­moe­delijk een geheime tactiek van de NMBS om via trans­cen­dentale medi­tatie een omge­vallen trein weer op de sporen te krijgen.
Deze gebeur­tenis moet het derde teken zijn.

Gebeur­tenis 4: Een lelijke werkloze rus­sische spammerd liet van­nacht deze reactie achter op Maanzand:

Your site is a refreshing change from the majority of sites I have visited. When I first started visiting web sites I was excited by the potential of the internet as a resource and was very dis­ap­pointed ini­tially. You have res­tored my enthu­siasm and I thank you for your efforts to share your insights and help the world become a better place.

Het laatste wat ik wil is to help the world become a better place, dus dit nach­te­lijke bericht moet dan wel het vierde teken zijn.

Gebeur­tenis 5: Toen ik gis­ter­avond de straat van mijn huis in fietste, zag ik – bijna helemaal op het eind – een meisje van een jaar of tien staan. Ze stond met de rug naar me toe, droeg een licht­blauw slaap­kleedje en bewon­derde de krijt­te­ke­ningen die ze op de stoep had gemaakt. Ze leek niet te bewegen en verder was er niemand in de straat. Ze stond bij huis­nummer 30, ik woon op 34. Ik fietste haar voorbij en ze leek niet te bewegen. Gehyp­no­ti­seerd keek ze naar de krijt­lijnen aan haar voeten. Ongeveer tien meter verder hield ik halt om de sleutel mijner voordeur in het slot te steken. Ik draaide hem tweemaal om en duwde tegen de deur. Daarna pas stapte ik – zoals gewoonlijk – van mijn stalen ros. Gis­teren echter schrok ik me tijdens de uit­voering van die han­deling een fameus hoedje. Toen ik mijn rech­terbeen over de fiets naar achter zwaaide, bleek het meisje in nacht­kleed plot­seling achter mij te staan. Ik had haar niet gezien of gehoord, en out of the blue stond ze daar. Ze stond zo dicht bij mijn fiets dat de tip van mijn schoen rake­lings langs een lok blonde haren scheerde, en pas tijdens die beweging merkte ik haar aan­we­zigheid op. Als ze twee cen­ti­meter meer naar voren was gaan staan, dan lag ze nu in het zie­kenhuis te her­stellen van een sche­del­fractuur. Ik vroeg trillend of alles in orde was, maar dood­ge­moe­de­reerd en zwijgend wan­delde het meisje weer terug naar haar schil­derij op de stoep.
Dat, beste vrienden, was over­dui­delijk het vijfde teken.

Eén van deze gebeur­te­nissen is mis­schien niet echt gebeurd.
Wat denkt u ervan? En waar is het zesde teken?

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *